Now showing items 20-39 of 1716

  • I.C.T. in regional development 

   Καρπέλη, Ευστρατίου Β. (Καρπέλης Β. Ευστρατίου, 2019-06)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Διπλωματική εργασία σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των φοιτητικών μου σπουδών ως προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ...
  • Integrating Literature in the Teaching of English as a Foreign Language 

   Παπαχρίστου, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-01)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη δυνατότητα ένταξης της λογοτεχνίας ως εναλλακτικού αυθεντικού υλικού έτοιμο προς χρήση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Αρχικά, το ζήτημα εξετάζεται ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Longinidis, Pantelis I. (Λογγινίδης Παντελής, 2013-04)
   Περίληψη Οι χρηματοοικονομικές παράμετροι είναι μεταξύ των πιο εξελιγμένων και αναδυόμενων θεμάτων μοντελοποίησης στα σύγχρονα δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων (ΔΕΑ). Ως αποτέλεσμα των μειωμένων περιθωρίων κέρδους και του ...
  • Karlinchen "Ειρήνη" η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα: Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης 

   Σεφερίδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-09)
  • Real Life Car Aerodynamics 

   Βιτλάρης, Δημήτριος (Βιτλάρης Δημήτριος, 2018-11)
   Vehicles have become essential in our lives and they need to satisfy the ever – increasing demands of our society. Fuel efficiency has become the most important factor leading the companies to build light cars as hybrid ...
  • SNOF: Η συγκρότηση και η δράση του στη Δυτική Μακεδονία 

   Γρούιος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-01)
   Η περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας στην δεκαετία του 40, αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης για τον φιλόδοξο ερευνητή. Η συνύπαρξη στον χώρο αυτό, μιας ποικιλίας εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων κι ενός παρελθόντος που ...
  • Software evolution (Εξέλιξη έργων λογισμικού). 

   Χατζημπάρμπας, Άγγελος (Χατζημπάρμπας Άγγελος, 2017-08-29)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού σε προγράμματα ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ...
  • STEM στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη της έννοιας της ταχύτητας αξιοποιώντας την προγραμματιζόμενη συσκευή SPHERO 

   Ιωάννου, Μιχάλης (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-03-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ...
  • Teacher Leadership as an approach to Distributed Leadership: evidence, practices and prospects in Greek high schools 

   Τριανταφύλλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018-05)
   Η σύνδεση της ηγεσίας με επίσημες θέσεις ευθύνης και η ηγεσία των εκπαιδευτικών αμφισβητήθηκαν και μια νέα αντίληψη σχετικά με την ηγεσία προέκυψε, η οποία πρότεινε την άσκηση της κατανεμημένης ηγεσίας ως μια αποτελεσματική ...
  • TPM (Total Productive Maintenance) και Έρευνα Εφαρμογής του στην Ελληνική Βιομηχανία 

   Βαχάρογλου - Κούζης, Ευστράτιος (Βαχάρογλου - Κούζης Ευστράτιος, 2006)
   Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της καινοτομίας και περιγράφονται τα διάφορα εργαλεία διαχείρισης της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ιστορία της Συντήρησης (Maintenance) και στην ανάδειξη του TPM (Total ...
  • Travel consultant: crowdsourcing πλατφόρμα για προσωποποιημένες υπηρεσίες τουρισμού. 

   Μπουγιοκλής, Γεώργιος (Μπουγιοκλής Γεώργιος, 2017-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της εφαρμογής, travel consultant, η οποία έχει ως στόχο την υποβοήθηση των τουριστών κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους, παρέχοντας προηγμένα χαρακτηριστικά ...
  • Turbine CFD analysis of micro gas turbnine engine 

   Γραικός, Δημήτριος (Γραικός Δημήτριος, 2017-08)
   Modern large electric power plants use combined heat and power (CHP) cycle which includes the cogeneration of electrical power and useful heat at the same time, resulting in an increase in thermal efficiency. However, ...
  • Tο φαινόμενο του ρατσισμού μέσα στο παραμύθι «το ασχημόπαπο» του Χ.Κ Αντερσεν, ποιοτική ανάλυση και η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

   Κωστάκη, Γεωργία - Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017-05)
   Στην εργασία αυτή πρόκειται να αναλυθούν το θέμα του ρατσισμού καθώς επίσης και η παιδαγωγική χρησιμότητα των παραμυθιών. Αρχικά, θα αναλύσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού ως προς την έννοιά του. Πρόκειται για ένα παγκοσμίου ...
  • Virtual Management and Virtual Organizations 

   Πουλόπουλος, Κωνσταντίνος (Πουλόπουλος Κωνσταντίνος, 2006-04)
   Έχοντας μπει στον 21ο αιώνα μπορούμε να πούμε ότι διανύουμε τον αιώνα της παγκοσμιοποίησης. Τα εμπορικά σύνορα έχουν καταργηθεί και η αγορά κάθε γεωγραφικής τοποθεσίας αποτελεί ένα κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. Τα οικονομικά ...
  • Wheel rim tyre CFD modelling 

   Νιάνιουρα- Καραμουσαλίδου, Αθανασία (Νιάνιουρα- Καραμουσαλίδου Αθανασία, 2017)
   In this thesis, the flow around an isolated wheel at Re = 5:3 105 is investigated for different rotation modelling techniques and geometrical characteristics. Both the steady and unsteady density-based RANS solver is ...
  • Άμεση χρήση άνθρακα σε κυψέλη καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών 

   Βλάχος, Αριστοτέλης; Μαγκούτης, Ευθύμιος (Βλάχος Αριστοτέλης, Μαγκούτης Ευθύμιος, 2014-06-20)
   Ο άνθρακας είναι κατά πολύ η πιο άφθονη, οικονομική και ευρέως διανεμόμενη πηγή ορυκτού καυσίμου, η οποία υπολογίζεται προς το παρόν σε περισσότερο από το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η τιμή προβλέπεται ...
  • Αγωγή ορθού λόγου για εκπαιδευτικούς: Η ένταξη της σε προπτυχιακό επίπεδο 

   Κασκίρη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017)
   Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει αλλά και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με δυσκολίες του προφορικού λόγου. Τα πιο βασικά προβλήματα στην άρθρωση είναι ο τραυλισμός, ο ρωτακισμός ...
  • Αγωγοί Μεταφοράς φυσικού Αερίου - Ατυχήματα 

   ΜΗΡΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ (2018-12-15)
   Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της βιομηχανίας φυσικού αερίου είναι ραγδαία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα τόσο κατά την λειτουργία όσο και τη ...
  • Αδρή κινητικότητα σε παιδιά με σύνδρομο Down: μια πιλοτική παρέμβαση 

   Πλατή, Γεωργία (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-06)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η παρατήρηση της αδρής κινητικότητας σε παιδιά με σύνδρομο down, Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε πιλοτική παρέμβαση στο Ειδικό Σχολείο Φλώρινας, σε μαθητή που επιλέχθηκε ...