Now showing items 62-81 of 4035

  • Karlinchen "Ειρήνη" η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα: Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης 

   Σεφερίδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-09)
  • Long term nevrodevelop - mental benefits of breast - feeding 

   Παραρά, Σταματίνα Α. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μαιευτικής., 2023-02)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα πρόωρα νεογνά, τα αποτελέσματα αυτής της προωρότητας μακροπρόθεσμα, καθώς και στην συμβολή του θηλασμού σε αυτά. Η ...
  • Mainstream Queer Κινηματογράφος: Μια κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση 

   Καραστογιαννίδου, Χρυσαυγή; Karastogiannidou, Crisavgi (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019)
   Ηεργασίααυτήπραγματεύεταιτοθέματηςκινηματογραφικήςαναπαράστασηςτηςqueerκουλτούραςπουαμφισβητεί τις ετεροκανονικέςέμφυλες και σεξουαλικές αναπαραστάσεις και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν μέσω αυτής. Τα πεδία στα οποία ...
  • Manage respiratory diseases android application 

   Τριανταφύλλου, Δημήτριος (Τριανταφύλλου, Δημήτριος, 2023-02)
   Η ΔΕ πραγματεύεται το θέμα των αναπνευστικών ασθενειών από τη σκοπιά της αυτοδιαχείρισής τους από την πλευρά των ασθενών. Μετά από μια επισκόπηση των σχετικών ασθενειών και κυρίως της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, ...
  • Mentoring στο Δημόσιο Τομέα: Προκλήσεις και Προοπτικές 

   Γούλα, Αικατερίνη (Γούλα, Αικατερίνη, 2023-03)
   Τις τελευταίες δεκαετίες, το mentoring έχει αναγνωριστεί διεθνώς, ως μια σημαντική στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ως εργαλείο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ως μια ανεκτίμητη αναπτυξιακή διαδικασία ...
  • Modeling, optimization and control of an integrated PEM fuel cell system 

   Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου (Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου, 2013-03)
   Fuel cell systems are part of a prominent key enabling technology for achieving carbon free electricity generation and can be used for stationary, mobile and portable applications. The last decade, significant research ...
  • Modelling Simulation and Optimization of Innovative Hybrid Separation Processes for Energy Savings 

   Dragan, Nikolić (Dragan, Nikolic, 2010-07)
   Adsorption and membrane systems have become highly important gas separation technologies in chemical manufacturing, petroleum and natural gas refining and new clean energy concepts. The global market for the industrial ...
  • Oι δρόμοι του Ζεν στη δυτική σκέψη. Αποδοχή και απόρριψη 

   Αγγελή, Ειρήνη (2022-06-22)
   Αντικείμενο και στόχος εκπόνησης, μέσα από την απαγωγική βιβλιογραφική μελέτη, είναι η παρουσίαση, περιγραφή, ανάλυση και σύγκριση δύο βιβλίων. Σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας είναι η ανατολική φιλοσοφία και ...
  • PERFORMANCE WRITING, IMAGE, BODY and WORD: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα 

   Γαλάνη, Μαρία (Μάρω) (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-10-28)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικτό ερευνητικό σχέδιο, έναν συσχετισμό θεωρητικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και κατασκευής πρωτότυπων κειμένων. Επιχειρείται διεύρυνση του πεδίου που ...
  • Podcast για την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα 

   Χανδρινού, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Ο 21ος αιώνας μας έχει παρουσιαστεί ως μια εποχή ανάγκης για δράση. Η κλιματική αλλαγή πρωταγωνιστεί στον αιώνα που διανύουμε αποτελώντας συχνά το θέμα συζήτησης σε καθημερινές συζητήσεις μεταξύ απλών ανθρώπων έως και ...
  • Public Relations Vs Digital Public Relations 

   Καραμήτρου, Δήμητρα (Καραμήτρου, Δήμητρα, 2023)
   Η εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση του όρου δημόσιες σχέσεις τόσο στον φυσικό κόσμο όσο και στον ψηφιακό παρουσιάζοντας και τις διαφοροποιήσεις από παρεμφερείς έννοιες όπως το μάρκετινγκ ή τη ...
  • Real Life Car Aerodynamics 

   Βιτλάρης, Δημήτριος (Βιτλάρης Δημήτριος, 2018-11)
   Vehicles have become essential in our lives and they need to satisfy the ever – increasing demands of our society. Fuel efficiency has become the most important factor leading the companies to build light cars as hybrid ...
  • Remediation of black sea ecosystem through ecosystem through H2S decomposition in conventional catalytic converters and proton conducting solid oxide membrane reactors for "Green" H2 production 

   Κράϊα, Τζουλιάνα (Κράϊα, Τζουλιάνα, 2017-06)
   The emerging energy and environmental concerns have recently forced the society to utilize “clean” energy resources and develop efficient energy conversion technologies. Hydrogen sulfide (H2S) is abundantly found in Black ...
  • Secure Autonomous Cloud Brained Humanoid Robot for Search and Rescue missions in Hazardous Environments 

   Angelopoulos, Georgios (Angelopoulos Georgios, 2018-10)
   Cloud robotics is a field of robotics that attempts to invoke cloud technologies centered on the benefits of converged infrastructure and shared services for robotics. When connected to the cloud, robots can benefit from ...
  • Selfies και ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας 

   Πασσαλής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Στη παρούσα εργασία αναλύεται θεωρητικά και ερευνητικά το θέμα «Selfies και Ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας». Στη θεωρητική επισκόπηση του θέματος παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της αυτοπροσωπογραφίας ,selfie ως προς ...
  • Smart cities: η τεχνολογική εξέλιξη των πόλεων στην Ελλάδα 

   Παλτσίδης, Αντώνιος; Βλαχόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-05)
   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έστρεψε το ενδιαφέρον των πόλεων στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους. Με γνώμονα την παραπάνω συνθήκη καθώς και την έντονη ...
  • Smart Grid: Ανάπτυξη cloud-based πλατφόρμας υποστήριξης έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

   Ματσαρίδης, Παναγιώτης (Ματσαρίδης, Παναγιώτης, 2019-10)
   Τα δίκτυα έξυπνου πλέγματος είναι ηλεκτρικά δίκτυα που περιλαμβάνουν πλη- θώρα λειτουργιών και μετρήσεων ενέργειας, περιέχοντας έξυπνους μετρητές, έξυ- πνες συσκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα. ...
  • SNOF: Η συγκρότηση και η δράση του στη Δυτική Μακεδονία 

   Γρούιος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-01)
   Η περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας στην δεκαετία του 40, αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης για τον φιλόδοξο ερευνητή. Η συνύπαρξη στον χώρο αυτό, μιας ποικιλίας εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων κι ενός παρελθόντος που ...
  • Social media και πολιτική: ο πολιτικός λόγος του δικομματισμού στην προεκλογική περίοδο του 2019 

   Mπολανάκης, Παναγιώτης - Ραφαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-03)
   Το 2019 στο ελληνικό πολιτικό τοπίο κυριαρχούν δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, το καθένα με ξεχωριστές ιδεολογικές πλατφόρμες και οράματα για το μέλλον της χώρας. Ενόψει των εκλογών του 2019, ο πολιτικός λόγος και η επικοινωνία ...
  • Software evolution (Εξέλιξη έργων λογισμικού). 

   Χατζημπάρμπας, Άγγελος (Χατζημπάρμπας Άγγελος, 2017-08-29)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού σε προγράμματα ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ...