Now showing items 25-44 of 1429

  • Virtual Management and Virtual Organizations 

   Πουλόπουλος, Κωνσταντίνος (Πουλόπουλος Κωνσταντίνος, 2006-04)
   Έχοντας μπει στον 21ο αιώνα μπορούμε να πούμε ότι διανύουμε τον αιώνα της παγκοσμιοποίησης. Τα εμπορικά σύνορα έχουν καταργηθεί και η αγορά κάθε γεωγραφικής τοποθεσίας αποτελεί ένα κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. Τα οικονομικά ...
  • Wheel rim tyre CFD modelling 

   Νιάνιουρα- Καραμουσαλίδου, Αθανασία (Νιάνιουρα- Καραμουσαλίδου Αθανασία, 2017)
   In this thesis, the flow around an isolated wheel at Re = 5:3 105 is investigated for different rotation modelling techniques and geometrical characteristics. Both the steady and unsteady density-based RANS solver is ...
  • Άμεση χρήση άνθρακα σε κυψέλη καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών 

   Βλάχος, Αριστοτέλης; Μαγκούτης, Ευθύμιος (Βλάχος Αριστοτέλης, Μαγκούτης Ευθύμιος, 2014-06-20)
   Ο άνθρακας είναι κατά πολύ η πιο άφθονη, οικονομική και ευρέως διανεμόμενη πηγή ορυκτού καυσίμου, η οποία υπολογίζεται προς το παρόν σε περισσότερο από το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η τιμή προβλέπεται ...
  • Αγωγή ορθού λόγου για εκπαιδευτικούς: Η ένταξη της σε προπτυχιακό επίπεδο 

   Κασκίρη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017)
   Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει αλλά και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με δυσκολίες του προφορικού λόγου. Τα πιο βασικά προβλήματα στην άρθρωση είναι ο τραυλισμός, ο ρωτακισμός ...
  • Αγωγοί Μεταφοράς φυσικού Αερίου - Ατυχήματα 

   ΜΗΡΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ (2018-12-15)
   Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της βιομηχανίας φυσικού αερίου είναι ραγδαία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα τόσο κατά την λειτουργία όσο και τη ...
  • Αδρή κινητικότητα σε παιδιά με σύνδρομο Down: μια πιλοτική παρέμβαση 

   Πλατή, Γεωργία (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-06)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η παρατήρηση της αδρής κινητικότητας σε παιδιά με σύνδρομο down, Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε πιλοτική παρέμβαση στο Ειδικό Σχολείο Φλώρινας, σε μαθητή που επιλέχθηκε ...
  • Αεροδυναμική κυλινδρικού σώματος με προσαρμοσμένη διάταξη σκέδασης δίνων 

   Καραϊσκος, Δημήτριος (Καραϊσκος Δημήτριος, 2018-11)
   Η ροή γύρω από κυλινδρικό σώμα απασχολεί την ερευνητική κοινότητα για πολλά χρόνια. Το θέμα δε της μελέτης των τρόπων ελέγχου της είναι μεγάλης σημασίας λόγω των πολλών πρακτικών εφαρμογών στις οποίες υπάρχουν κυλινδρικά ...
  • Αεροδυναμική συμπεριφορά αυτοκινήτου μέσα σε σήραγγες 

   Πετρίδου, Μελίνα (Πετρίδου Μελίνα, 2004)
   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και η διερεύνηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αεροδυναμική των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα επιχειρείται η αριθμητική προσομοίωση του ροϊκού πεδίου του αέρα γύρω ...
  • Αεροδυναμική σχεδίαση ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα, μελέτη διάβρωσης πτερυγίων & μελέτη αλληλεπίδρασης πύργου-πτερυγίων 

   Καλογεράκης, Στέφανος; Dhimo, Ridvald (Καλογεράκης Στέφανος, Dhimo Ridvald, 2015-05-13)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αεροδυναμική μελέτη πτερυγίων ανεμογεννήτριας, την επίδραση των πτερυγίων με τον πύργο της ανεμογεννήτριας και την επίδραση των κόκκων της άμμου με τα πτερύγια σε μόνιμες ...
  • Αεροδυναμική σχεδίαση και ανάλυση ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα με χρήση κέλυφους 

   Ζαπρούδης, Ιωάννης; Φυντικάκης, Θεοχάρης (Τουρλιδάκης Αντώνιος, 2014-06-20)
   Η παραγωγή ενέργειας με τη χρήση μικρών ανεμογεννητριών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η διεύθυνση του ανέμου, η ένταση της τύρβης και η επίδραση της ύπαρξης γειτονικών κτιρίων στα χαρακτηριστικά ...
  • Αθλητικός λόγος- Αθλητικό άρθρο. Ένα διδακτικό σενάριο 

   Μιχαηλίδης, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία και η διδακτική παρέμβαση έχουν ως στόχο να αναδείξουν τον πλούτο, τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες και τη γλωσσική αξία της γλώσσας του ποδοσφαίρου. Επίσης η πτυχιακή αυτή αναλύει ...
  • Αθλητισμός και Ντόπινγκ: Οι αντιλήψεις μαθητών για το φαινόμενο όπως προσδιορίζονται μέσα από τη χρήση γελοιογραφιών 

   Ανδρέου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017-06)
   Με αφόρμηση τα μηνύματα από δέκα επιλεγμένες γελοιογραφίες, η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα των αντιλήψεων μαθητών/τριών γυμνασίου για το φαινόμενο «ντόπινγκ στον αθλητισμό». Αρχικά, με τη μέθοδο της ...
  • Αιανή, αρχαιότητα και αρχαιολογικά ευρήματα 

   Ευαγγελοπούλου, Δέσποινα; Επόπτρια: Ιφιγένεια Βαμβακίδου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017-05)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ενδελεχής έρευνα που επικεντρώνεται στην περιοχή της Αιανής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους όρους τοπική ιστορία και μουσείο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται γενικά ιστορικά ...
  • Αλληλεπίδραση ροής με εδρασμένο εμπόδιο 

   Τσιπρόπουλος, Αθανάσιος (Τσιπρόπουλος Αθανάσιος, 2014-06-20)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αλληλεπίδραση ροής ρευστού με εδρασμένο ελαστικό στερεό εμπόδιο. Οι εξισώσεις κίνησης του ρευστού και του στερεού επιλύθηκαν αριθμητικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων ...
  • Αμερικανικός κινηματογράφος και ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

   Κωτσάλης-Χατζηπαπάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-05)
  • Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, μέσα από εκθέματα του μακεδονικού μουσείου Θεσσαλονίκης 

   Δούκα, Νικολέτα Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2018-05)
   Ιστορία είναι η επιστήμη που μελετά το ανθρώπινο παρελθόν. Γενικά ιστορία καλείται η συστηματική μελέτη και έκθεση γεγονότων, τα οποία έγιναν στο παρελθόν και παρουσιάζουν επιστημονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Οι επιστήμονες ...
  • Ανάκτηση Θερμότητας από τα καυσαέρια κινητήρα Diesel με δευτερεύων κύκλο Rankine 

   Μαυρίδης, Χρήστος, Γεώργιος Μιχαηλίδης (Μαυρίδης Χρήστος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, 2014-06-19)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση ενός συστήματος ανάκτησης θερμότητας που εκμεταλλεύεται τα θερμά καυσαέρια ενός κινητήρα Diesel. Η αξιοποίηση τους πραγματοποιείται με έναν δευτερεύων ...
  • Ανάλυση δικτύου τροφοδοσίας φυσικού αερίου σε μονάδα αεριοστροβίλων 

   Καζαλτζής, Ανδρέας (Καζαλτζής Ανδρέας, 2004-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία κάνει μία ανάλυση του δικτύου τροφοδοσίας φυσικού αερίου σε μονάδα αεριοστροβίλων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία γενική αναφορά στα είδη σωλήνων και συνδέσεων, σε βαλβίδες και εξαρτήματα καθώς ...
  • Ανάλυση δικτύων διανομής φυσικού αερίου 

   Βλαχογιάννης, Περικλής (Βλαχογιάννης Περικλής, 2005-04)
   Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφεί και να αναλυθεί με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου Flowmaster ένα μέρος του δικτύου διανομής φυσικού αερίου του Τομέα Λειτουργίας 15 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός είναι ...