Now showing items 110-129 of 4584

  • Storytelling στην παιχνιδοποίηση και το advergaming 

   Χατζηιωαννίδης, Κοσμάς (Χατζηιωαννίδης, Κοσμάς, 2023)
   Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σημασία της ιστορίας ως κομμάτι της ανθρώπινης ταυτότητας στις προσπάθειες για gamification και advergaming. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο gamification και την χρήση του ως ...
  • Structural Health Monitoring through Computational and Experimental Methods as a Generic Approach to the Damage Detection Problem 

   Seventekidis, Panagiotis (Seventekidis, Panagiotis, 2022)
   Detecting damage or changes in structures by monitoring their response has emerged as a field in engineering known as Structural Health Monitoring (SHM). A majority of applications in SHM involve vibration measurements and ...
  • T3C: Ένας βελτιωμένος δενδρικός αλγόριθμος κατηγοριοποίησης για εξόρυξη δεδομένων 

   Τζιράκης, Παναγιώτης (Τζιράκης Παναγιώτης, 2011-07)
   Σε αυτή τη διπλωματική μελετάμε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και πιο συγκεκριμένα αλγορίθμους που ανήκου στην τεχνική της κατηγοριοποίησης. Η κατηγοριοποίηση είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές εξόρυξης ...
  • Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο 

   Unknown author (2022-03-20)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο, εξετάζονται οι εξής τρεις ταινίες με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ρόλο ...
  • Teacher Leadership as an approach to Distributed Leadership: evidence, practices and prospects in Greek high schools 

   Τριανταφύλλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018-05)
   Η σύνδεση της ηγεσίας με επίσημες θέσεις ευθύνης και η ηγεσία των εκπαιδευτικών αμφισβητήθηκαν και μια νέα αντίληψη σχετικά με την ηγεσία προέκυψε, η οποία πρότεινε την άσκηση της κατανεμημένης ηγεσίας ως μια αποτελεσματική ...
  • Textbooks as cultural meeting points": Ανάλυση διαπολιτισμικών στοιχείων στα σχολικά εγχειρίδια αγγλικής γλώσσας Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

   Λασκαράκη, Μαρία; Laskaraki, Maria (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2023-06)
   Η μελέτη των διαπολιτισμικών στοιχείων στα σχολικά εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αντικείμενο πολλών διεθνών ερευνών. Στην χώρα μας λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τα εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας και ακόμη ...
  • Theoretical and experimental investigation of the flow field and visualization of the flame in internal combustion engines using renewable fuels. 

   Tsiogkas, Vasileios (Tsiogkas D., Vasileios, 2021-02)
   The internal combustion engine will remain the major propulsion system for land transportation, for at least the next decade, as the transition to full electrification will not be imminent. The automotive industry always ...
  • THINK4JOBS Critical Thinking blended apprenticeships curricula 

   Mäkiö, Juho (University of Applied Sciences Emden-Leer (HSEL)); Mäkiö, Elena (University of Applied Sciences Emden-Leer (HSEL)); Pnevmatikos, Dimitrios (University of Western Macedonia (UOWM)); Christodoulou, Panagiota ( University of Western Macedonia (UOWM)) (University of Western Macedonia: School of Humanities and Social Sciences: Primary Education, 2022)
   The current Report namely, the third Intellectual Output (IO3) describes 12 Critical Thinking (CT) blended apprenticeships curricula. The development of these curricula was enabled and enhanced through the training that ...
  • THINK4JOBS Guidelines: A protocol for Critical Thinking transfer from curricula to labour market 

   Payan Carreira, Rita University of Évora (UÉvora); Rebelo, Hugo University of Évora (UÉvora); Sebastião, Luís University of Évora (UÉvora); Sacau, Ana consultant at the University of Évora (UÉvora); Ferreira, David University of Évora (UÉvora); Simões, Margarida University of Évora (UÉvora); Pnevmatikos, Dimitriοs University of Western Macedonia (UOWM); Christodoulou, Panagiota University of Western Macedonia (UOWM) (University of Western Macedonia: School of Humanities and Social Sciences: Primary Education, 2023)
   The Intellectual Output 4 (IO4) reports the results from the implementation of the Critical Thinking (CT) Blended Apprenticeships Curricula (CTBAC) described in the third Intellectual Output IO3 [1], and it discusses the ...
  • THINK4JOBS TRAINING: Critical Thinking Training Packages for Higher Education Instructors and Labour Market Tutors 

   Pnevmatikos, Dimitrios (University of Western Macedonia (UOWM)); Christodoulou, Panagiota ( University of Western Macedonia (UOWM)); Georgiadou, Triantafyllia (University of Western Macedonia (UOWM)); Lithoxoidou, Angeliki (University of Western Macedonia (UOWM)) (University Of Western Macedonia, 2021)
   This Report presents the findings of the “Critical Thinking for Successful Jobs-Think4Jobs” Partnership regarding the development of Critical Thinking Training Packages for Higher Education Instructors and Labour Market ...
  • THINK4JOBS TRAINING: ten work-based learning scenarios 

   Dumitru, Dainela (Bucharest University of Economics Studies (ASE)); Christodoulou, Panagiota ( University of Western Macedonia (UOWM)); Lithoxoidou, Angeliki (University of Western Macedonia (UOWM)); Georgiadou, Triantafyllia (University of Western Macedonia (UOWM)); Pnevmatikos, Dimitrios (University of Western Macedonia (UOWM)) (University of Western Macedonia, 2021)
   The current report is the first Intellectual Output (Output 1) of the THINK4JOBS initiative, which aims at improving students’ CT skills and dispositions by promoting collaboration between Higher Education Institutions ...
  • TORCH και κύηση 

   Μπίμπα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Υγείας., 2022-10)
   Στη διάρκεια της κύησης η γυναίκα μπορεί να προσβληθεί από διάφορες λοιμώδεις ασθένειες, όπως ακριβώς και σε κάθε άλλη περίοδο της ζωής της. Οι ασθένειες αυτές προκαλούνται από ιούς, βακτήρια ή πρωτόζωα. Οι λοιμογόνοι αυτοί ...
  • TPM (Total Productive Maintenance) και Έρευνα Εφαρμογής του στην Ελληνική Βιομηχανία 

   Βαχάρογλου - Κούζης, Ευστράτιος (Βαχάρογλου - Κούζης Ευστράτιος, 2006)
   Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της καινοτομίας και περιγράφονται τα διάφορα εργαλεία διαχείρισης της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ιστορία της Συντήρησης (Maintenance) και στην ανάδειξη του TPM (Total ...
  • Travel consultant: crowdsourcing πλατφόρμα για προσωποποιημένες υπηρεσίες τουρισμού. 

   Μπουγιοκλής, Γεώργιος (Μπουγιοκλής Γεώργιος, 2017-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της εφαρμογής, travel consultant, η οποία έχει ως στόχο την υποβοήθηση των τουριστών κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους, παρέχοντας προηγμένα χαρακτηριστικά ...
  • Turbine CFD analysis of micro gas turbnine engine 

   Γραικός, Δημήτριος (Γραικός Δημήτριος, 2017-08)
   Modern large electric power plants use combined heat and power (CHP) cycle which includes the cogeneration of electrical power and useful heat at the same time, resulting in an increase in thermal efficiency. However, ...
  • Two Derivative Runge-Kutta μέθοδοι. Εφαρμογή στο πρόβλημα Rigid Body 

   Δημητριάδου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες, 2021-04-21)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Π.Μ.Σ. Προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής. Το θέμα της εργασίας είναι οι μέθοδοι Runge-Kutta με χρήση δεύτερης παραγώγου. Στο πρώτο κεφάλαιο της ...
  • Tα Soft Skills ως παράγοντας εξέλιξης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 

   Θεοδούλου, Μιχαήλ (Θεοδούλου, Μιχαήλ, 2023)
   Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τα soft skills ως παράγοντα εξέλιξης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Η εργασία που πραγματοποιήθηκε περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και ερευνητική μεθοδολογία για ...
  • Tα Πολιτικά Κινήματα στην Ποίηση της Μάγια Αγγέλου, Τζόυ Χάρζο και Άνα Καστίγιο 

   Φουτζιτζή, Μαρία (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2020-10-20)
   Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τις ακόλουθες ποιητικές συλλογές: And Still I Rise (1978) της Μάγια Ανγκέλου, She Had Some Horses (1983) της Τζόυ Χάρζο και My Father Was a Toltec (1995) της Άνα Καστίγιο και επικεντρώνεται ...
  • «Tι μένει;» Ένα songline για τον Πειραιά. Μια πρόταση διδακτικής της τέχνης μέσα από σπαράγματα αφηγημάτων του γενέθλιου τόπου 

   Μαυρουδή, Γεωργία; Mavroudi, Georgia (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 2023-07)
   Η παρούσα εργασία συνιστά μια arts-led έρευνα που εξετάζει θέματα διδακτικής της τέχνης σε σχέση με το αστικό τοπίο. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο μελέτης αποτελεί το τοπίο της γενέθλιας πόλης, εν προκειμένω του Πειραιά, ...
  • Tο φαινόμενο του ρατσισμού μέσα στο παραμύθι «το ασχημόπαπο» του Χ.Κ Αντερσεν, ποιοτική ανάλυση και η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

   Κωστάκη, Γεωργία - Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017-05)
   Στην εργασία αυτή πρόκειται να αναλυθούν το θέμα του ρατσισμού καθώς επίσης και η παιδαγωγική χρησιμότητα των παραμυθιών. Αρχικά, θα αναλύσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού ως προς την έννοιά του. Πρόκειται για ένα παγκοσμίου ...