Now showing items 68-87 of 4584

  • I.C.T. in regional development 

   Καρπέλη, Ευστρατίου Β. (Καρπέλης Β. Ευστρατίου, 2019-06)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Διπλωματική εργασία σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των φοιτητικών μου σπουδών ως προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ...
  • The impact of Information and Communications Technology on environmental sustainability 

   Τζήμου, Ελπίς (Τζήμου, Ελπίς, 2023-03)
   Πενήντα χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη παγκόσμια διάσκεψη για το περιβάλλον και την εισαγωγή του όρου αειφορία. Ήδη από τότε, τα έθνη ήταν απασχολημένα με την περιβαλλοντική υποβάθμιση που άρχισε να γίνεται εμφανής ...
  • Influencer μάρκετινγκ στη μόδα 

   Χατζούλα, Αλκμήνη (Χατζούλα, Αλκμήνη, 2023-03)
   Βασικός σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να καλύψει ένα σημαντικό επιστημονικό κενό που υπάρχει και αφορά την ταυτόχρονη και σε συνδυασμό διερεύνηση τριών κυρίως παραγόντων: την επιστήμη του μάρκετινγκ σε σχέση με τον ...
  • Integrating Literature in the Teaching of English as a Foreign Language 

   Παπαχρίστου, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-01)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη δυνατότητα ένταξης της λογοτεχνίας ως εναλλακτικού αυθεντικού υλικού έτοιμο προς χρήση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Αρχικά, το ζήτημα εξετάζεται ...
  • Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) 

   Παναγάκης, Αντώνιος (Παναγάκης, Αντώνιος, 2023-02)
   Το Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) είναι μια πρωτοβουλία όπου οι επαγγελματίες υγείας και οι πάροχοι του κλάδου συνεργάζονται για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα υπολογιστών υγειονομικής ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Λογγινίδης, Παντελής (Λογγινίδης, Παντελής, 2013-04)
   Financial issues among the most advanced and emerging modelling aspects within recent supply chain networks (SCNs). As a result of diminishing profit margins and competitive landscape SCN by taking into account not only ...
  • Karlinchen "Ειρήνη" η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα: Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης 

   Σεφερίδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-09)
  • Kακόβουλο λογισμικό, ιοί, τρόποι αντιμετώπισης και ασφάλεια στο διαδίκτυο 

   Γερονάτσιος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2024-02)
   Το διαδίκτυο, ως ένα δίκτυο μη εξαρτώμενων δικτύων Η/Υ, αποτελεί πλέον μια καθοριστική διεθνή πλατφόρμα εμπορικού αλλά και ιδιωτικού συμφέροντος. Στη σημερινή εποχή το συγκεκριμένο μέσο αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο ...
  • Long term nevrodevelop - mental benefits of breast - feeding 

   Παραρά, Σταματίνα Α. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μαιευτικής., 2023-02)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα πρόωρα νεογνά, τα αποτελέσματα αυτής της προωρότητας μακροπρόθεσμα, καθώς και στην συμβολή του θηλασμού σε αυτά. Η ...
  • Machine Learning Classifiers ως ψηφιακό εργαλείο για την διάγνωση ιατρικών παθήσεων, από αρχεία κειμένου, ψηφιακών φακέλων Υγείας με τεχνικές NLP 

   Πολύζος, Ιωάννης Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022)
   Η πολυπλοκότητα και η αύξηση των δεδομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθιστά την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όλο και περισσότερο απαραίτητη. Αρκετοί τύποι τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται ήδη από ...
  • Mainstream Queer Κινηματογράφος: Μια κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση 

   Καραστογιαννίδου, Χρυσαυγή; Karastogiannidou, Crisavgi (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019)
   Ηεργασίααυτήπραγματεύεταιτοθέματηςκινηματογραφικήςαναπαράστασηςτηςqueerκουλτούραςπουαμφισβητεί τις ετεροκανονικέςέμφυλες και σεξουαλικές αναπαραστάσεις και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν μέσω αυτής. Τα πεδία στα οποία ...
  • Manage respiratory diseases android application 

   Τριανταφύλλου, Δημήτριος (Τριανταφύλλου, Δημήτριος, 2023-02)
   Η ΔΕ πραγματεύεται το θέμα των αναπνευστικών ασθενειών από τη σκοπιά της αυτοδιαχείρισής τους από την πλευρά των ασθενών. Μετά από μια επισκόπηση των σχετικών ασθενειών και κυρίως της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, ...
  • Mentoring στο Δημόσιο Τομέα: Προκλήσεις και Προοπτικές 

   Γούλα, Αικατερίνη (Γούλα, Αικατερίνη, 2023-03)
   Τις τελευταίες δεκαετίες, το mentoring έχει αναγνωριστεί διεθνώς, ως μια σημαντική στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ως εργαλείο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ως μια ανεκτίμητη αναπτυξιακή διαδικασία ...
  • Minimal κουζίνα 

   Σαφέτης, Σταμάτιος Αθ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022-05)
   Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της minimal κουζίνας. Αρχικώς επιχειρείται μια η περιγραφή χρήσιμων εννοιών για την κουζίνα, ενώ κρίνεται σκόπιμη η αναφορά σε βασικά τους χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και σε μια ιστορική ...
  • Modeling, optimization and control of an integrated PEM fuel cell system 

   Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου (Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου, 2013-03)
   Fuel cell systems are part of a prominent key enabling technology for achieving carbon free electricity generation and can be used for stationary, mobile and portable applications. The last decade, significant research ...
  • Modelling Simulation and Optimization of Innovative Hybrid Separation Processes for Energy Savings 

   Dragan, Nikolić (Dragan, Nikolic, 2010-07)
   Adsorption and membrane systems have become highly important gas separation technologies in chemical manufacturing, petroleum and natural gas refining and new clean energy concepts. The global market for the industrial ...
  • Montessori children's bed 

   Μπλάτσου, Παναγιώτα Κ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022-10)
   Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να σχεδιαστεί ένα παιδικό κρεβάτι με βάση τη γνώριμη πλέον μέθοδο μοντεσσόρι. Η μέθοδός αυτή τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος σε ότι αφορά το περιβάλλον και την διαμόρφωση των παιδιών. ...
  • N.EU Citizenship: Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του πολίτη του 21ου αιώνα σε μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου 

   Δημητρίου, Ευάγγελος; Dimitriou, Evangelos (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2024-04)
   Η μάθηση μέσω της δραστηριοκεντρικής μεθόδου (task-based learning), αλλά και μέσω παιχνιδιών (Game-based learning), παρέχει διδακτικές μεθόδους και τεχνικές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις και στις συνήθειες ...
  • NewMetaTable 

   Τζέμος, Αρσένιος Κ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-11)
   Στην σημερινή εποχή το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα είναι οι βασικές μεταβλητές που οδηγούν τις ανάγκες της αγοράς . Στοχεύοντας σε αυτές τις τρεις μεταβλητές και μετά την έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε η ανάγκη κατασκευής ...
  • O ρόλος της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην οργανωσιακή δέσμευση των υπαλλήλων, μετά από μια παραβίαση ψυχολογικού συμβολαίου στον δημόσιο τομέα. Μελέτης περίπτωσης e-ΕΦΚΑ 

   Καλούτσα, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.«Δημόσια Διοίκηση» (Master of Science (M.Sc.) in Public Administration), 2024-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση της παραβίασης του ψυχολογικού συμβολαίου στην οργανωσιακή δέσμευση στον Ελληνικό Δημόσιο τομέα, εστιάζοντας συγκεκριμένα στον e-ΕΦΚΑ. Αναλύει τον ρόλο της οργανωσιακής ...