Now showing items 77-96 of 4584

  • Machine Learning Classifiers ως ψηφιακό εργαλείο για την διάγνωση ιατρικών παθήσεων, από αρχεία κειμένου, ψηφιακών φακέλων Υγείας με τεχνικές NLP 

   Πολύζος, Ιωάννης Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022)
   Η πολυπλοκότητα και η αύξηση των δεδομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθιστά την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όλο και περισσότερο απαραίτητη. Αρκετοί τύποι τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται ήδη από ...
  • Mainstream Queer Κινηματογράφος: Μια κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση 

   Καραστογιαννίδου, Χρυσαυγή; Karastogiannidou, Crisavgi (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019)
   Ηεργασίααυτήπραγματεύεταιτοθέματηςκινηματογραφικήςαναπαράστασηςτηςqueerκουλτούραςπουαμφισβητεί τις ετεροκανονικέςέμφυλες και σεξουαλικές αναπαραστάσεις και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν μέσω αυτής. Τα πεδία στα οποία ...
  • Manage respiratory diseases android application 

   Τριανταφύλλου, Δημήτριος (Τριανταφύλλου, Δημήτριος, 2023-02)
   Η ΔΕ πραγματεύεται το θέμα των αναπνευστικών ασθενειών από τη σκοπιά της αυτοδιαχείρισής τους από την πλευρά των ασθενών. Μετά από μια επισκόπηση των σχετικών ασθενειών και κυρίως της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, ...
  • Mentoring στο Δημόσιο Τομέα: Προκλήσεις και Προοπτικές 

   Γούλα, Αικατερίνη (Γούλα, Αικατερίνη, 2023-03)
   Τις τελευταίες δεκαετίες, το mentoring έχει αναγνωριστεί διεθνώς, ως μια σημαντική στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ως εργαλείο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ως μια ανεκτίμητη αναπτυξιακή διαδικασία ...
  • Minimal κουζίνα 

   Σαφέτης, Σταμάτιος Αθ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022-05)
   Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της minimal κουζίνας. Αρχικώς επιχειρείται μια η περιγραφή χρήσιμων εννοιών για την κουζίνα, ενώ κρίνεται σκόπιμη η αναφορά σε βασικά τους χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και σε μια ιστορική ...
  • Modeling, optimization and control of an integrated PEM fuel cell system 

   Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου (Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου, 2013-03)
   Fuel cell systems are part of a prominent key enabling technology for achieving carbon free electricity generation and can be used for stationary, mobile and portable applications. The last decade, significant research ...
  • Modelling Simulation and Optimization of Innovative Hybrid Separation Processes for Energy Savings 

   Dragan, Nikolić (Dragan, Nikolic, 2010-07)
   Adsorption and membrane systems have become highly important gas separation technologies in chemical manufacturing, petroleum and natural gas refining and new clean energy concepts. The global market for the industrial ...
  • Montessori children's bed 

   Μπλάτσου, Παναγιώτα Κ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022-10)
   Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να σχεδιαστεί ένα παιδικό κρεβάτι με βάση τη γνώριμη πλέον μέθοδο μοντεσσόρι. Η μέθοδός αυτή τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος σε ότι αφορά το περιβάλλον και την διαμόρφωση των παιδιών. ...
  • N.EU Citizenship: Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του πολίτη του 21ου αιώνα σε μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου 

   Δημητρίου, Ευάγγελος; Dimitriou, Evangelos (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2024-04)
   Η μάθηση μέσω της δραστηριοκεντρικής μεθόδου (task-based learning), αλλά και μέσω παιχνιδιών (Game-based learning), παρέχει διδακτικές μεθόδους και τεχνικές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις και στις συνήθειες ...
  • NewMetaTable 

   Τζέμος, Αρσένιος Κ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-11)
   Στην σημερινή εποχή το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα είναι οι βασικές μεταβλητές που οδηγούν τις ανάγκες της αγοράς . Στοχεύοντας σε αυτές τις τρεις μεταβλητές και μετά την έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε η ανάγκη κατασκευής ...
  • O ρόλος της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην οργανωσιακή δέσμευση των υπαλλήλων, μετά από μια παραβίαση ψυχολογικού συμβολαίου στον δημόσιο τομέα. Μελέτης περίπτωσης e-ΕΦΚΑ 

   Καλούτσα, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.«Δημόσια Διοίκηση» (Master of Science (M.Sc.) in Public Administration), 2024-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση της παραβίασης του ψυχολογικού συμβολαίου στην οργανωσιακή δέσμευση στον Ελληνικό Δημόσιο τομέα, εστιάζοντας συγκεκριμένα στον e-ΕΦΚΑ. Αναλύει τον ρόλο της οργανωσιακής ...
  • Oι δρόμοι του Ζεν στη δυτική σκέψη. Αποδοχή και απόρριψη 

   Αγγελή, Ειρήνη (2022-06-22)
   Αντικείμενο και στόχος εκπόνησης, μέσα από την απαγωγική βιβλιογραφική μελέτη, είναι η παρουσίαση, περιγραφή, ανάλυση και σύγκριση δύο βιβλίων. Σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας είναι η ανατολική φιλοσοφία και ...
  • Parkinson and serious games : υλοποίηση serious games διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας για ασθενείς με προβλήματα Parkinson 

   Νάκος, Δημήτριος (Νάκος, Δημήτριος, 2024)
   Η έρευνα επάνω στη χρήση των serious games για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου Parkinson αναδεικνύει τον υποσχόμενο ρόλο τους στον τομέα της υγείας. Μελέτες επικεντρώνονται στη χρήση παιχνιδιών για τον έλεγχο της ...
  • PERFORMANCE WRITING, IMAGE, BODY and WORD: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα 

   Γαλάνη, Μαρία (Μάρω) (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-10-28)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικτό ερευνητικό σχέδιο, έναν συσχετισμό θεωρητικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και κατασκευής πρωτότυπων κειμένων. Επιχειρείται διεύρυνση του πεδίου που ...
  • Podcast για την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα 

   Χανδρινού, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Ο 21ος αιώνας μας έχει παρουσιαστεί ως μια εποχή ανάγκης για δράση. Η κλιματική αλλαγή πρωταγωνιστεί στον αιώνα που διανύουμε αποτελώντας συχνά το θέμα συζήτησης σε καθημερινές συζητήσεις μεταξύ απλών ανθρώπων έως και ...
  • Poise and Privilege: American Dance Memoirs in the 21st Century 

   Ταραρά, Δάφνη (2024-04-02)
   The present thesis focuses on the study of American ballet dancers’ memoirs, with that of Barbara Bocher titled The Cage (2012) being at the center of our attention. Emphasis is placed on the examination of Bocher’s life ...
  • Public Relations Vs Digital Public Relations 

   Καραμήτρου, Δήμητρα (Καραμήτρου, Δήμητρα, 2023)
   Η εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση του όρου δημόσιες σχέσεις τόσο στον φυσικό κόσμο όσο και στον ψηφιακό παρουσιάζοντας και τις διαφοροποιήσεις από παρεμφερείς έννοιες όπως το μάρκετινγκ ή τη ...
  • RC Space Rover 

   Ανδρουλάκης, Θεόδωρος Α. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022-10)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή μακέτας ενός προϊόντος και συγκεκριμένα ενός αυτοκινήτου διαστημικού τύπου. Η εργασία μελετά την πορεία της εξερεύνησης του διαστήματος έως τις πρώτες προσθήκες ...
  • Real Life Car Aerodynamics 

   Βιτλάρης, Δημήτριος (Βιτλάρης Δημήτριος, 2018-11)
   Vehicles have become essential in our lives and they need to satisfy the ever – increasing demands of our society. Fuel efficiency has become the most important factor leading the companies to build light cars as hybrid ...
  • Reduse recycle reuse εργονομικό τραπεζάκι 

   Γεωργάκη, Αρχοντία Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-11)
   θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός τραπεζιού από ανακυκλώσιμα υλικά. Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή τραπεζιού από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Στις μέρες μας αρκετά πράγματα που χρησιμοποιούμε ...