Now showing items 88-107 of 4584

  • Oι δρόμοι του Ζεν στη δυτική σκέψη. Αποδοχή και απόρριψη 

   Αγγελή, Ειρήνη (2022-06-22)
   Αντικείμενο και στόχος εκπόνησης, μέσα από την απαγωγική βιβλιογραφική μελέτη, είναι η παρουσίαση, περιγραφή, ανάλυση και σύγκριση δύο βιβλίων. Σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας είναι η ανατολική φιλοσοφία και ...
  • Parkinson and serious games : υλοποίηση serious games διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας για ασθενείς με προβλήματα Parkinson 

   Νάκος, Δημήτριος (Νάκος, Δημήτριος, 2024)
   Η έρευνα επάνω στη χρήση των serious games για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου Parkinson αναδεικνύει τον υποσχόμενο ρόλο τους στον τομέα της υγείας. Μελέτες επικεντρώνονται στη χρήση παιχνιδιών για τον έλεγχο της ...
  • PERFORMANCE WRITING, IMAGE, BODY and WORD: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα 

   Γαλάνη, Μαρία (Μάρω) (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-10-28)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικτό ερευνητικό σχέδιο, έναν συσχετισμό θεωρητικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και κατασκευής πρωτότυπων κειμένων. Επιχειρείται διεύρυνση του πεδίου που ...
  • Podcast για την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα 

   Χανδρινού, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Ο 21ος αιώνας μας έχει παρουσιαστεί ως μια εποχή ανάγκης για δράση. Η κλιματική αλλαγή πρωταγωνιστεί στον αιώνα που διανύουμε αποτελώντας συχνά το θέμα συζήτησης σε καθημερινές συζητήσεις μεταξύ απλών ανθρώπων έως και ...
  • Poise and Privilege: American Dance Memoirs in the 21st Century 

   Ταραρά, Δάφνη (2024-04-02)
   The present thesis focuses on the study of American ballet dancers’ memoirs, with that of Barbara Bocher titled The Cage (2012) being at the center of our attention. Emphasis is placed on the examination of Bocher’s life ...
  • Public Relations Vs Digital Public Relations 

   Καραμήτρου, Δήμητρα (Καραμήτρου, Δήμητρα, 2023)
   Η εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση του όρου δημόσιες σχέσεις τόσο στον φυσικό κόσμο όσο και στον ψηφιακό παρουσιάζοντας και τις διαφοροποιήσεις από παρεμφερείς έννοιες όπως το μάρκετινγκ ή τη ...
  • RC Space Rover 

   Ανδρουλάκης, Θεόδωρος Α. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022-10)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή μακέτας ενός προϊόντος και συγκεκριμένα ενός αυτοκινήτου διαστημικού τύπου. Η εργασία μελετά την πορεία της εξερεύνησης του διαστήματος έως τις πρώτες προσθήκες ...
  • Real Life Car Aerodynamics 

   Βιτλάρης, Δημήτριος (Βιτλάρης Δημήτριος, 2018-11)
   Vehicles have become essential in our lives and they need to satisfy the ever – increasing demands of our society. Fuel efficiency has become the most important factor leading the companies to build light cars as hybrid ...
  • Reduse recycle reuse εργονομικό τραπεζάκι 

   Γεωργάκη, Αρχοντία Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-11)
   θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός τραπεζιού από ανακυκλώσιμα υλικά. Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή τραπεζιού από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Στις μέρες μας αρκετά πράγματα που χρησιμοποιούμε ...
  • Remediation of black sea ecosystem through ecosystem through H2S decomposition in conventional catalytic converters and proton conducting solid oxide membrane reactors for "Green" H2 production 

   Κράϊα, Τζουλιάνα (Κράϊα, Τζουλιάνα, 2017-06)
   The emerging energy and environmental concerns have recently forced the society to utilize “clean” energy resources and develop efficient energy conversion technologies. Hydrogen sulfide (H2S) is abundantly found in Black ...
  • Secure Autonomous Cloud Brained Humanoid Robot for Search and Rescue missions in Hazardous Environments 

   Angelopoulos, Georgios (Angelopoulos Georgios, 2018-10)
   Cloud robotics is a field of robotics that attempts to invoke cloud technologies centered on the benefits of converged infrastructure and shared services for robotics. When connected to the cloud, robots can benefit from ...
  • Selfies και ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας 

   Πασσαλής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Στη παρούσα εργασία αναλύεται θεωρητικά και ερευνητικά το θέμα «Selfies και Ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας». Στη θεωρητική επισκόπηση του θέματος παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της αυτοπροσωπογραφίας ,selfie ως προς ...
  • Slot milling με την βοήθεια ψηφιακά καθοδηγουμένης εργαλειομηχανής και τραχυμετρηση επιφανειών 

   Καλούμενος, Εμμανουήλ Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022-03)
   Η εργασία αυτή αποτυπώνει μια κατεργασία η οποία πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής (CNC). Σε τρία τετραγωνικά κομμάτια διαφορετικού υλικού, γίνεται κατεργασία slot milling, δημιουργία ...
  • Smart building automation with Z-Wave: a case study of IoT integration and management 

   Αναστασίου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-11)
   Η έλευση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με το περιβάλλον μας. Αυτή η μεταμόρφωση επεκτείνεται και στα ίδια μας τα σπίτια, όπου η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ...
  • Smart cities: η τεχνολογική εξέλιξη των πόλεων στην Ελλάδα 

   Παλτσίδης, Αντώνιος; Βλαχόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-05)
   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έστρεψε το ενδιαφέρον των πόλεων στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους. Με γνώμονα την παραπάνω συνθήκη καθώς και την έντονη ...
  • Smart Grid: Ανάπτυξη cloud-based πλατφόρμας υποστήριξης έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

   Ματσαρίδης, Παναγιώτης (Ματσαρίδης, Παναγιώτης, 2019-10)
   Τα δίκτυα έξυπνου πλέγματος είναι ηλεκτρικά δίκτυα που περιλαμβάνουν πλη- θώρα λειτουργιών και μετρήσεων ενέργειας, περιέχοντας έξυπνους μετρητές, έξυ- πνες συσκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα. ...
  • SNOF: Η συγκρότηση και η δράση του στη Δυτική Μακεδονία 

   Γρούιος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-01)
   Η περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας στην δεκαετία του 40, αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης για τον φιλόδοξο ερευνητή. Η συνύπαρξη στον χώρο αυτό, μιας ποικιλίας εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων κι ενός παρελθόντος που ...
  • Social media και πολιτική: ο πολιτικός λόγος του δικομματισμού στην προεκλογική περίοδο του 2019 

   Mπολανάκης, Παναγιώτης - Ραφαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-03)
   Το 2019 στο ελληνικό πολιτικό τοπίο κυριαρχούν δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, το καθένα με ξεχωριστές ιδεολογικές πλατφόρμες και οράματα για το μέλλον της χώρας. Ενόψει των εκλογών του 2019, ο πολιτικός λόγος και η επικοινωνία ...
  • Social Media και πολιτική: το πολιτικό μάρκετινγκ στη ψηφιακή εποχή 

   Πάπουλας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-11)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας «Social Media και Πολιτική: Το Πολιτικό Μάρκετινγκ στη Ψηφιακή Εποχή» είναι να παρουσιαστεί με ποιον τρόπο τα social media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού μάρκετινγκ και κατά ...
  • Software evolution (Εξέλιξη έργων λογισμικού). 

   Χατζημπάρμπας, Άγγελος (Χατζημπάρμπας Άγγελος, 2017-08-29)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού σε προγράμματα ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ...