Now showing items 96-115 of 4584

  • Reduse recycle reuse εργονομικό τραπεζάκι 

   Γεωργάκη, Αρχοντία Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-11)
   θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός τραπεζιού από ανακυκλώσιμα υλικά. Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή τραπεζιού από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Στις μέρες μας αρκετά πράγματα που χρησιμοποιούμε ...
  • Remediation of black sea ecosystem through ecosystem through H2S decomposition in conventional catalytic converters and proton conducting solid oxide membrane reactors for "Green" H2 production 

   Κράϊα, Τζουλιάνα (Κράϊα, Τζουλιάνα, 2017-06)
   The emerging energy and environmental concerns have recently forced the society to utilize “clean” energy resources and develop efficient energy conversion technologies. Hydrogen sulfide (H2S) is abundantly found in Black ...
  • Secure Autonomous Cloud Brained Humanoid Robot for Search and Rescue missions in Hazardous Environments 

   Angelopoulos, Georgios (Angelopoulos Georgios, 2018-10)
   Cloud robotics is a field of robotics that attempts to invoke cloud technologies centered on the benefits of converged infrastructure and shared services for robotics. When connected to the cloud, robots can benefit from ...
  • Selfies και ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας 

   Πασσαλής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Στη παρούσα εργασία αναλύεται θεωρητικά και ερευνητικά το θέμα «Selfies και Ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας». Στη θεωρητική επισκόπηση του θέματος παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της αυτοπροσωπογραφίας ,selfie ως προς ...
  • Slot milling με την βοήθεια ψηφιακά καθοδηγουμένης εργαλειομηχανής και τραχυμετρηση επιφανειών 

   Καλούμενος, Εμμανουήλ Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2022-03)
   Η εργασία αυτή αποτυπώνει μια κατεργασία η οποία πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής (CNC). Σε τρία τετραγωνικά κομμάτια διαφορετικού υλικού, γίνεται κατεργασία slot milling, δημιουργία ...
  • Smart building automation with Z-Wave: a case study of IoT integration and management 

   Αναστασίου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-11)
   Η έλευση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με το περιβάλλον μας. Αυτή η μεταμόρφωση επεκτείνεται και στα ίδια μας τα σπίτια, όπου η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ...
  • Smart cities: η τεχνολογική εξέλιξη των πόλεων στην Ελλάδα 

   Παλτσίδης, Αντώνιος; Βλαχόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-05)
   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έστρεψε το ενδιαφέρον των πόλεων στη διαδικασία ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους. Με γνώμονα την παραπάνω συνθήκη καθώς και την έντονη ...
  • Smart Grid: Ανάπτυξη cloud-based πλατφόρμας υποστήριξης έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

   Ματσαρίδης, Παναγιώτης (Ματσαρίδης, Παναγιώτης, 2019-10)
   Τα δίκτυα έξυπνου πλέγματος είναι ηλεκτρικά δίκτυα που περιλαμβάνουν πλη- θώρα λειτουργιών και μετρήσεων ενέργειας, περιέχοντας έξυπνους μετρητές, έξυ- πνες συσκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα. ...
  • SNOF: Η συγκρότηση και η δράση του στη Δυτική Μακεδονία 

   Γρούιος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-01)
   Η περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας στην δεκαετία του 40, αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης για τον φιλόδοξο ερευνητή. Η συνύπαρξη στον χώρο αυτό, μιας ποικιλίας εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων κι ενός παρελθόντος που ...
  • Social media και πολιτική: ο πολιτικός λόγος του δικομματισμού στην προεκλογική περίοδο του 2019 

   Mπολανάκης, Παναγιώτης - Ραφαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-03)
   Το 2019 στο ελληνικό πολιτικό τοπίο κυριαρχούν δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, το καθένα με ξεχωριστές ιδεολογικές πλατφόρμες και οράματα για το μέλλον της χώρας. Ενόψει των εκλογών του 2019, ο πολιτικός λόγος και η επικοινωνία ...
  • Social Media και πολιτική: το πολιτικό μάρκετινγκ στη ψηφιακή εποχή 

   Πάπουλας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-11)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας «Social Media και Πολιτική: Το Πολιτικό Μάρκετινγκ στη Ψηφιακή Εποχή» είναι να παρουσιαστεί με ποιον τρόπο τα social media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού μάρκετινγκ και κατά ...
  • Software evolution (Εξέλιξη έργων λογισμικού). 

   Χατζημπάρμπας, Άγγελος (Χατζημπάρμπας Άγγελος, 2017-08-29)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού σε προγράμματα ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ...
  • Space materials characterization and development of standoff bonding process 

   Μπατζιλής, Ορφέας (2022-09)
   In this thesis, chemical and physical characterization of polymeric and composite materials suitable for space applications is presented. In addition, the effect of several critical parameters in standoff bonding is assessed ...
  • STEM στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη της έννοιας της ταχύτητας αξιοποιώντας την προγραμματιζόμενη συσκευή SPHERO 

   Ιωάννου, Μιχάλης (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-03-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ...
  • Storytelling στην παιχνιδοποίηση και το advergaming 

   Χατζηιωαννίδης, Κοσμάς (Χατζηιωαννίδης, Κοσμάς, 2023)
   Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σημασία της ιστορίας ως κομμάτι της ανθρώπινης ταυτότητας στις προσπάθειες για gamification και advergaming. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο gamification και την χρήση του ως ...
  • Structural Health Monitoring through Computational and Experimental Methods as a Generic Approach to the Damage Detection Problem 

   Seventekidis, Panagiotis (Seventekidis, Panagiotis, 2022)
   Detecting damage or changes in structures by monitoring their response has emerged as a field in engineering known as Structural Health Monitoring (SHM). A majority of applications in SHM involve vibration measurements and ...
  • T3C: Ένας βελτιωμένος δενδρικός αλγόριθμος κατηγοριοποίησης για εξόρυξη δεδομένων 

   Τζιράκης, Παναγιώτης (Τζιράκης Παναγιώτης, 2011-07)
   Σε αυτή τη διπλωματική μελετάμε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και πιο συγκεκριμένα αλγορίθμους που ανήκου στην τεχνική της κατηγοριοποίησης. Η κατηγοριοποίηση είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές εξόρυξης ...
  • Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο 

   Unknown author (2022-03-20)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο, εξετάζονται οι εξής τρεις ταινίες με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ρόλο ...
  • Teacher Leadership as an approach to Distributed Leadership: evidence, practices and prospects in Greek high schools 

   Τριανταφύλλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018-05)
   Η σύνδεση της ηγεσίας με επίσημες θέσεις ευθύνης και η ηγεσία των εκπαιδευτικών αμφισβητήθηκαν και μια νέα αντίληψη σχετικά με την ηγεσία προέκυψε, η οποία πρότεινε την άσκηση της κατανεμημένης ηγεσίας ως μια αποτελεσματική ...
  • Textbooks as cultural meeting points": Ανάλυση διαπολιτισμικών στοιχείων στα σχολικά εγχειρίδια αγγλικής γλώσσας Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

   Λασκαράκη, Μαρία; Laskaraki, Maria (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2023-06)
   Η μελέτη των διαπολιτισμικών στοιχείων στα σχολικά εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αντικείμενο πολλών διεθνών ερευνών. Στην χώρα μας λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τα εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας και ακόμη ...