Now showing items 16-35 of 2156

  • Greeklish και ελληνική γλώσσα: επιδράσεις από τη χρήση τους στην "ορθή γραφή της" 

   Καραγκούνη, Νεφέλη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-03-23)
   Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την επίδραση που έχουν τα greeklish στην ορθή γραφή και την Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών και των φιλολόγων που συμμετείχαν. Η έρευνα εκπονήθηκε ...
  • H κατανόηση των δισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων μέσα από την οπτικοποίηση σε μαθητές της Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου 

   Γκεβρέκη, Νικολέτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-10)
   Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές της Δ’ τάξης του δημοτικού προσεγγίζουν τα δισδιάστατα γεωμετρικά σχήματα μέσα από την οπτικοποίηση. Συγκεκριμένα, σε δείγμα δεκαοχτώ μαθητών ...
  • Hands – on Ιστορία των Μαθηματικών: Το πρόβλημα του Ανόι 

   Γκιλίνα, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-06)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν τα υλικά και μέσα, και πιο συγκεκριμένα ένα μαθηματικό παιχνίδι όπως είναι ο πύργος του Ανόι, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τη μαθηματική εκπαίδευση ...
  • Homo Lector - Τυπολογία Αναγνωστών 

   Σκουληκάρη, Ευδοκία (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-04-19)
   Αντικείμενο και στόχος εκπόνησης τους παρούσας εργασίας, η οποία βασίστηκε σε απαγωγική βιβλιογραφική μελέτη, είναι η πρόταση, παρουσίαση, περιγραφή και ανάλυση των τύπων αναγνωστικής ανταπόκρισης σε λογοτεχνικά κείμενα. ...
  • Hydrogen emissions and Environmental aspects 

   Βαρουσιάδου, Μάρθα; Μαρκάκη, Ευγενία (Βαρουσιάδου Μάρθα, Μαρκάκη Ευγενία, 2006)
   The use of hydrogen as an alternative fuel is gaining more and more acceptance as the environmental impact of hydrocarbons becomes more evident. With rising concern about carbon dioxide emissions and global warming, ...
  • I.C.T. in regional development 

   Καρπέλη, Ευστρατίου Β. (Καρπέλης Β. Ευστρατίου, 2019-06)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Διπλωματική εργασία σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των φοιτητικών μου σπουδών ως προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ...
  • Integrating Literature in the Teaching of English as a Foreign Language 

   Παπαχρίστου, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-01)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη δυνατότητα ένταξης της λογοτεχνίας ως εναλλακτικού αυθεντικού υλικού έτοιμο προς χρήση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Αρχικά, το ζήτημα εξετάζεται ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Longinidis, Pantelis I. (Λογγινίδης Παντελής, 2013-04)
   Περίληψη Οι χρηματοοικονομικές παράμετροι είναι μεταξύ των πιο εξελιγμένων και αναδυόμενων θεμάτων μοντελοποίησης στα σύγχρονα δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων (ΔΕΑ). Ως αποτέλεσμα των μειωμένων περιθωρίων κέρδους και του ...
  • Karlinchen "Ειρήνη" η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα: Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης 

   Σεφερίδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-09)
  • PERFORMANCE WRITING, IMAGE, BODY and WORD: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα 

   Γαλάνη, Μαρία (Μάρω) (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-10-28)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικτό ερευνητικό σχέδιο, έναν συσχετισμό θεωρητικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και κατασκευής πρωτότυπων κειμένων. Επιχειρείται διεύρυνση του πεδίου που ...
  • Real Life Car Aerodynamics 

   Βιτλάρης, Δημήτριος (Βιτλάρης Δημήτριος, 2018-11)
   Vehicles have become essential in our lives and they need to satisfy the ever – increasing demands of our society. Fuel efficiency has become the most important factor leading the companies to build light cars as hybrid ...
  • SNOF: Η συγκρότηση και η δράση του στη Δυτική Μακεδονία 

   Γρούιος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-01)
   Η περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας στην δεκαετία του 40, αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης για τον φιλόδοξο ερευνητή. Η συνύπαρξη στον χώρο αυτό, μιας ποικιλίας εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων κι ενός παρελθόντος που ...
  • Software evolution (Εξέλιξη έργων λογισμικού). 

   Χατζημπάρμπας, Άγγελος (Χατζημπάρμπας Άγγελος, 2017-08-29)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού σε προγράμματα ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ...
  • STEM στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη της έννοιας της ταχύτητας αξιοποιώντας την προγραμματιζόμενη συσκευή SPHERO 

   Ιωάννου, Μιχάλης (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-03-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ...
  • Teacher Leadership as an approach to Distributed Leadership: evidence, practices and prospects in Greek high schools 

   Τριανταφύλλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018-05)
   Η σύνδεση της ηγεσίας με επίσημες θέσεις ευθύνης και η ηγεσία των εκπαιδευτικών αμφισβητήθηκαν και μια νέα αντίληψη σχετικά με την ηγεσία προέκυψε, η οποία πρότεινε την άσκηση της κατανεμημένης ηγεσίας ως μια αποτελεσματική ...
  • TPM (Total Productive Maintenance) και Έρευνα Εφαρμογής του στην Ελληνική Βιομηχανία 

   Βαχάρογλου - Κούζης, Ευστράτιος (Βαχάρογλου - Κούζης Ευστράτιος, 2006)
   Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της καινοτομίας και περιγράφονται τα διάφορα εργαλεία διαχείρισης της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ιστορία της Συντήρησης (Maintenance) και στην ανάδειξη του TPM (Total ...
  • Travel consultant: crowdsourcing πλατφόρμα για προσωποποιημένες υπηρεσίες τουρισμού. 

   Μπουγιοκλής, Γεώργιος (Μπουγιοκλής Γεώργιος, 2017-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της εφαρμογής, travel consultant, η οποία έχει ως στόχο την υποβοήθηση των τουριστών κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους, παρέχοντας προηγμένα χαρακτηριστικά ...
  • Turbine CFD analysis of micro gas turbnine engine 

   Γραικός, Δημήτριος (Γραικός Δημήτριος, 2017-08)
   Modern large electric power plants use combined heat and power (CHP) cycle which includes the cogeneration of electrical power and useful heat at the same time, resulting in an increase in thermal efficiency. However, ...
  • Two Derivative Runge-Kutta μέθοδοι. Εφαρμογή στο πρόβλημα Rigid Body 

   Δημητριάδου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες, 2021-04-21)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Π.Μ.Σ. Προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής. Το θέμα της εργασίας είναι οι μέθοδοι Runge-Kutta με χρήση δεύτερης παραγώγου. Στο πρώτο κεφάλαιο της ...
  • Tα Πολιτικά Κινήματα στην Ποίηση της Μάγια Αγγέλου, Τζόυ Χάρζο και Άνα Καστίγιο 

   Φουτζιτζή, Μαρία (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2020-10-20)
   Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τις ακόλουθες ποιητικές συλλογές: And Still I Rise (1978) της Μάγια Ανγκέλου, She Had Some Horses (1983) της Τζόυ Χάρζο και My Father Was a Toltec (1995) της Άνα Καστίγιο και επικεντρώνεται ...