Now showing items 1-20 of 28

  • Ανάπτυξη μοντέλου Σύγχρονης εξ αποστάσεως υποστήριξης για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης με την μέθοδο της «Έρευνας που βασίζεται στον σχεδιασμό»(Design-Based Research) 

   Καραπά, Βασιλική; Karapa, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2021-11)
   Η νόσος Covid-19 έθεσε περιορισμούς στη δημόσια ζωή, επηρεάζοντας την κοινωνία ,την οικονομία αλλά και αλλάζοντας ριζικά την εκπαίδευση. Σε αυτή την Πανδημία, η εκπαίδευση έχει ξανασχεδιαστεί και έκανε μία επανεκκίνηση ως ...
  • Αντιλήψεις & Πρακτικές των Νηπιαγωγών για τη Διαχείριση της Πολιτισμικής Ετερότητας 

   Στεργίου, Τατιανή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2020-11)
   Η διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών και οι γρήγοροι ρυθμοί αναπροσαρμογής τους μας οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας ένα διαπολιτισμικού πλαισίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του την ετερότητα. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει ...
  • Αποτίμηση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση: απόψεις νηπιαγωγών 

   Λαζένκα, Χριστίνα; Lazenka, Christina (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2022-03)
   Πλήθος ερευνών διεθνώς συνδέουν την ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης με βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα στη μετέπειτα σχολική πορεία των παιδιών. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αποτίμηση της ποιότητας των ...
  • Γλωσσικά ιδιώματα της Δεσκάτης Γρεβενών και διδακτική αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο 

   Τσικρίκη, Ειρήνη (2018)
   Η μελέτη που παρουσιάζεται παρακάτω αφορά τα γλωσσικά ιδιώματα της Δεσκάτης και μία διδακτική αξιοποίηση στο νηπιαγωγείο. Αναφέρεται ως ιδίωμα διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και κοινωνικές) για να χαρακτηριστεί ...
  • Γλωσσική ποικιλότητα και διδακτική αξιοποίηση με έμφαση στο νηπιαγωγείο 

   Παναγοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-06)
   Τη δεκαετία του 1980 παρατηρούμε ότι η Ελλάδα αποτέλεσε τόπο υποδοχής διαφορετικών πληθυσμών. «Ξένοι» από διαφορετικές πολιτισμικές χώρες προελεύσης ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα σαν οικονομικοί, πολιτικοί ή μεταναστες πολέμου. ...
  • Δημιουργική Γραφή & Πρακτικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο 

   Αχτζαλωτίδου, Καλλιόπη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2020-06)
   Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τον εκπαιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει η Δημιουργική Γραφή στην βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης. Στην σημερινή εποχή αναγνωρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αναγκαιότητα μύησης των παιδιών ...
  • Διδακτικές προσεγγίσεις της δημιουργικής γραφής με μουσική στα παιδιά 

   Στρατοπούλου, Αθηνά Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής με μουσική για τα παιδιά και πραγματεύεται την αξία της μουσικής γενικότερα αλλά και στη δημιουργική γραφή μέσα στη τάξη του ...
  • Διδακτική αξιοποίηση της Ποντιακής Διαλέκτου στο νηπιαγωγείο 

   Τσακηρίδου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2018)
   Με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις και την ανάλυση των πολυποίκιλων θεμάτων διδασκαλίας της γλώσσας, προτείνεται στο παρακάτω κείμενο μια σειρά από παραδείγματα και τρόπους γλωσσικής εφαρμογής στην τάξη, με κύριο άξονα ...
  • Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής μέσα από κινηματογραφικές ταινίες 

   Γεωργιάδου, Κλεοπάτρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-06)
   Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι «Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής μέσα από κινηματογραφικές ταινίες» και πραγματεύεται την αξία των κινηματογραφικών ταινιών στη Δημιουργική Γραφή μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου. Η ...
  • Εισάγοντας την έννοια του 1/2 στο νηπιαγωγείο 

   Βοσνάκου, Ελένη; Vosnakou, Eleni (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2021)
   Στο ελληνικό νηπιαγωγείο, η διδασκαλία των μαθηματικών κρίνεται πολύ σημαντική. Μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται από το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο, τα παιδιά, ανάμεσα στα άλλα, θα εισαχθούν στους φυσικούς αριθμούς, ...
  • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση στο χώρο του νηπιαγωγείου 

   Γκιούρου, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-05)
   Η παρούσα εργασία μελετάει τις συγκρούσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι αιτίες και οι λόγοι που μπορεί να οδηγούν τους Νηπιαγωγούς ...
  • Εφαρμογή διδακτικής - μαθησιακής ακολουθίας στο νηπιαγωγείο: η προσέγγιση του νανόκοσμου 

   Παπαδοπούλου, Χριστιάνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-06)
   Στη παρούσα εργασία περιγράφεται η πιλοτική εφαρμογή μίας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) με κύριο στόχο την εισαγωγή του περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας – Νανοεπιστήμης (Ν-ΕΤ) σε μαθητές Νηπιαγωγείου. Η ΔΜΑ ...
  • Ζωντανεύοντας την αρχαία τέχνη στο νηπιαγωγείο 

   Νικολέτα, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017)
   Η νηπιακή ηλικία είναι μια κρίσιμη περίοδος για την αντίληψη του νηπίου. Η διδασκαλίας της τέχνης στη ζωή του παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο, διότι αποκτούν προσωπικές εμπειρίες που χρησιμεύουν ως πηγές καλλιτεχνικής ...
  • Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με εργαλείο το παραμύθι 

   Παπαμήλιου, Αντιγόνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2018)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται κυρίως με το παραμύθι και την χρησιμότητα του στο νηπιαγωγείο ως εργαλείο κριτικής σκέψης. Το παραμύθι αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας εδώ και πολλά χρόνια από ...
  • Η δημιουργικότητα στη γλωσσική διδασκαλία: Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 

   Τσεσμετζής, Κωνσταντίνος; Tsesmetzis, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2021-06)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ερευνητική βιβλιογραφική ανασκόπηση για την συμπερίληψη της δημιουργικότητας στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου και του δημοτικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μέσω ...
  • Η διαχρονικότητα στο νηπιαγωγείο. Παρελθόν-παρόν-μέλλον. Εσωτερικοί, εξωτερικοί χώροι στο νηπιαγωγείο (δωμάτια-αίθουσες-αυλές) 

   Χρήστου, Αθανάσιος Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2020)
   Η παρακάτω εργασία εστιάζει στη διαχρονικότητα του νηπιαγωγείου και πως αυτό εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο. Συγκεκριμένα, γίνεται καταγραφή των εξωτερικών και των εσωτερικών χαρακτηριστικών των νηπιαγωγείων στο παρελθόν και ...
  • Η ένταξη των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 

   Κατρακάρη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2018-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται οι προϋποθέσεις της ένταξης των νηπίων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο γενικό σχολείο . Το βασικό ερώτημα είναι τι πραγματικά συμβαίνει στην πράξη στην Ελληνική κοινωνία και ...
  • Η ενίσχυση της Διαπολιτισμικότητας μέσα από την Γλωσσική Διδασκαλία και την Δημιουργική Γραφή από το Νηπιαγωγείο εώς την ΣΤ΄ Δημοτικού 

   Μπάρδα, Παρασκευή του ΖΗΣΗ; Barda, Paraskevi (ZISIS) (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2021-06)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον ρόλο που διαδραματίζει η Γλωσσική Διδασκαλία και η Δημιουργική Γραφή στην ανάπτυξη της Διαπολιτισμικότητας, αναφερόμενη σε παιδιά που ανέρχονται ηλικιακά από Νηπιαγωγείο ...
  • Η επικοινωνία σε ανομοιογενείς ομάδες στην σχολική μονάδα 

   Παλαμίδα, Χρυσοβαλάντω Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-05)
   Η παρούσα βιβλιογραφική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια για τον εντοπισμό, την οριοθέτηση και την αξιολόγηση της επικοινωνίας και των μορφών. Ο λόγος είναι ότι μέσω της επικοινωνίας είναι δυνατόν, σε μια μικρογραφία της ...
  • Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο νηπιαγωγείο μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων 

   Σαμακοβλή, Μαρία-Πέρσα (2017-06)
   Σε μία εποχή που η τεχνολογία στον τομέα της επικοινωνίας και όχι μόνο βρίσκεται στο απόγειό της, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε γνώσεις και πληροφορίες από κάθε γωνιά του κόσμου. Και ενώ η ...