Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαλαμαράς, Φίλληπος
dc.contributor.authorΝόττα, Αναστασία
dc.contributor.authorNotta, Anastasia
dc.date.accessioned2023-09-04T09:01:31Z
dc.date.available2023-09-04T09:01:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/4084
dc.descriptionΕικαστικές τέχνες και τοπίο- προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρουen_US
dc.description.abstractΣθένος – η ατέρμονη πορεία προς την δικαιοσύνη Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την αναζήτηση και την διεκδίκηση του δικαίου με αρωγό και κίνητρο τους ευγενείς σκοπούς του κάθε ανθρώπου που έχουν στόχο την βελτίωση της ζωής του και κατ’ επέκταση της κοινότητας που ανήκει με ‘’όπλο’’ το Σθένος. Ο τρόπος ζωής μας υιοθετεί πρότυπα επιτυχίας που βασίζονται στην οικονομική κατάσταση και στην εικόνα μας απέναντι στην κοινωνία σύμφωνα με τους άτυπους κανόνες που ορίζει κατά καιρούς το κοινωνικό γίγνεσθαι και μας εγκλωβίζει σε ζωές που τελικά δεν οδηγούν στην ευτυχία γιατί είναι μακριά από τις δικές μας επιθυμίες και όνειρα. Το τι είναι πολύτιμο για τον κάθε άνθρωπο εξαρτάται από τις αξίες με τις οποίες έχει γαλουχηθεί και συνδέεται με την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται πότε αγωνίζεται για πράματα τα οποία τον εκφράζουν ή όχι. Η λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσει την ζωή μας προς μια καλύτερη ποιότητα ζωής με απώτερο στόχο την ευημερία και την χαρά επηρεάζεται από το κατά πόσο έχουμε καλλιεργήσει την αντίληψή μας. Η αθανασία της ψυχής, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στον υλικό και στον άυλο κόσμο, αφυπνίζει και τροφοδοτεί αμφίδρομα, δυνάμεις ανεπηρέαστες από τον τόπο και τον χρόνο, εξυψώνοντας τον σκεπτόμενο εαυτό μας προς την κατεύθυνση της απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Πλάτωνας, είπε μεταξύ άλλων για το δίκαιο και το άδικο:- <<Κι είσαι τόσο ανυποψίαστος τι τρέχει με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και το άδικο και την αδικία ώστε δεν ξέρεις ότι η δικαιοσύνη και το δίκιο είναι στ’ αλήθεια άλλων αγαθό>>. ΄Αν η αδικία λοιπόν είναι πιο δυνατή και αποτελεσματική από την δικαιοσύνη, σύμφωνα με όσα μας λέει ο Πλάτωνας, τότε είναι φυσιολογικό να τρομάζουμε με αυτή την διαπίστωση μιας και έχουμε διδαχτεί πως οι κοινωνίες μας διοικούνται με βάση το δίκιο. Και αν αντιληφθούμε το μέγεθος των αδικιών που διαπράττονται καθημερινά, τότε δεν έχουμε παρά να επιλέξουμε σε ποια πλευρά θέλουμε να ανήκουμε με βάση τα ιδανικά και τις αξίες μας. Ο άνθρωπος από την απαρχή της ύπαρξής του, διατήρησε την ελπίδα ότι θα εξελιχτεί θετικά και έδωσε μεγάλο βάρος στην πρόοδο των επιστημών παραμελώντας τον άυλο εσωτερικό του κόσμο. Σε αυτή την διαδρομή, προς την ευτυχία, το να προσπερνάμε τα ατελείωτα εμπόδια και να συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε συνιστά επίτευγμα. Καλλιεργώντας το ψυχικό Σθένος, αυξάνουμε τις πνευματικές και συναισθηματικές μας αντοχές και καταφέρνουμε να αντιμετωπίσουμε τον πόνο, ψυχικό και σωματικό, την κούραση, την απογοήτευση, την ατυχία και όποιο εμπόδιο μπει στον δρόμο μας για την δικαίωση και κατ’ επέκταση την ευτυχία. Ο μοναχικός σύγχρονος άνθρωπος , εξαντλείται από τις υποχρεώσεις και τα βάσανα της καθημερινής ζωής, και χωρίς την ένωση του με το κοινωνικό σύνολο, που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, έχει λιγότερες πιθανότητες για να πετύχει τους στόχους του και να κερδίσει την ευημερία και την ψυχική γαλήνη.Η ένταξη του ανθρώπου σε κοινωνικές ομάδες της τάξης που ανήκει, βοηθά τον κοινό αγώνα για την καταπολέμηση της αδικίας. Η αθανασία της ψυχής, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στον υλικό και στον άυλο κόσμο, αφυπνίζει και τροφοδοτεί αμφίδρομα, δυνάμεις ανεπηρέαστες από τον τόπο και τον χρόνο, εξυψώνοντας τον σκεπτόμενο εαυτό μας προς την κατεύθυνση της απόδοσης δικαιοσύνης ______________________________________________________________________________________________________________________ Vigor – the endless march to justice The present thesis concerns the search and assertion of the law with the help and motivation of the noble purposes of each person that aim to improve his life and by extension the community that belongs to the "weapon" of Vigor. Our way of life adopts standards of success based on our economic status and our image towards society according to the informal rules that sometimes define social becoming and lock us into lives that ultimately do not lead to happiness because they are far from our own desires and dreams. What is valuable for each person depends on the values with which he has been raised and is connected to his ability to perceive when he is fighting for things that express him or not. Making decisions that will lead our lives towards a better quality of life with the ultimate goal of prosperity and joy is influenced by how much we have cultivated our perception. The immortality of the soul, acting as a bridge between the material and immaterial worlds, awakens and feeds both ways, forces unaffected by place and time, elevating our thinking selves in the direction of justice. Plato said, among other things, about justice and injustice:- <<And you are so unsuspecting of what is going on with the right and the justice and the wrong and the injustice that you do not know that the justice and the right are in truth the good of others>>. So if injustice is stronger and more effective than justice, according to what Plato tells us, then it is normal to be frightened by this finding, since we have been taught that our societies are governed on the basis of justice. And if we realize the magnitude of the injustices that are committed every day, then we have no choice but to choose which side we want to be on based on our ideals and values. Man, from the beginning of his existence, maintained the hope that he would develop positively and gave great weight to the progress of the sciences, neglecting his immaterial inner world. On this path to happiness, overcoming the endless obstacles and still hoping that we will succeed is an achievement. By cultivating mental Fortitude, we increase our mental and emotional endurance and manage to deal with pain, mental and physical, fatigue, disappointment, misfortune and any obstacle that gets in our way to vindication and, by extension, happiness. The lonely modern man is exhausted by the obligations and sufferings of everyday life, and without his union with the social group, which faces the same problems, he has fewer chances to achieve his goals and gain prosperity and peace of mind . The inclusion of man in social groups of the class he belongs to helps the common struggle to fight injustice. The immortality of the soul, acting as a bridge between the material and immaterial worlds, awakens and feeds both ways, forces unaffected by place and time, elevating our thinking selves in the direction of justice.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Καλών Τεχνώνen_US
dc.subjectσθένοςen_US
dc.subjectδικαιοσύνηen_US
dc.subjectψυχήen_US
dc.subjectvigoren_US
dc.subjectjusticeen_US
dc.subjectsoulen_US
dc.titleΣθένος. Η ατέρμονη πορεία του ανθρώπου προς την δικαιοσύνηen_US
dc.title.alternativeVigor- The Endless March to Justiceen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record