Καλωσορίσατε στο ΙΚΕΕ (Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών), την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΙΚΕΕ συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης.

Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς.

Ως ιδρυματικό καταθετήριο, στoχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Select a community to browse its collections.

 • Η συμβολή του ψηφιακού κόμικ στην ιστορική κατανόηση: η περίπτωση των Περσικών πολέμων 

  Ντιβανίδης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-06)
  Μια από τις πιο βασικές ερωτήσεις σχετικά με την Ιστορία και τη διδακτική της είναι «Τι είναι η Ιστορία;». Σύμφωνα με τον Μπούρκχαρτ «Ιστορία είναι η καταγραφή όλων εκείνων των γεγονότων μιας εποχής που μια άλλη εποχή ...
 • Διερεύνηση της κατανόησης του αποτυπώματος άνθρακα από μαθητές Δημοτικού 

  Δάλαρου, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019)
  Η παρούσα εργασία μελετά το βαθμό κατανόησης της έννοιας του ενεργειακού αποτυπώματος από μαθητές/τριες Δημοτικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον κύκλο ζωής των προϊόντων. Στην έρευνα συμμετείχαν 102 μαθητές/τριες Ε’ ...
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού τους έργου 

  Ίνεγλη, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-06)
  Η παρούσα εργασία αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού τους έργου. Στο θεωρητικό μέρος αυτής (εισαγωγή) αρχικά αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τα οποία έχουν ...
 • Η πιθανολογική σκέψη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

  Πανέλλα, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-05)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη θεωρητική καταγραφή των στοιχείων που συγκροτούν την έννοια της πιθανότητας στα Μαθηματικά καθώς και τις αμφίδρομες δυσκολίες κατά τη διδασκαλία τους και την εκμάθησή τους από μαθητές που ...
 • Μία παρέμβαση στο μάθημα των Γαλλικών της Ε' Δημοτικού μέσα από το παιχνίδι 

  Καναλίδη, Άννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-06)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στη διαδικασία υλοποίησης μιας παρέμβασης εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας σε μαθητές της Ε’ Δημοτικού, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η παρέμβαση, διάρκειας 1 ώρας, είχε ως βασικό ...

View more