Καλωσορίσατε στο ΙΚΕΕ (Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών), την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΙΚΕΕ συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης.

Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς.

Ως ιδρυματικό καταθετήριο, στoχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Select a community to browse its collections.

 • Hydrogen emissions and Environmental aspects 

  Βαρουσιάδου, Μάρθα; Μαρκάκη, Ευγενία (Βαρουσιάδου Μάρθα, Μαρκάκη Ευγενία, 2006)
  The use of hydrogen as an alternative fuel is gaining more and more acceptance as the environmental impact of hydrocarbons becomes more evident. With rising concern about carbon dioxide emissions and global warming, ...
 • Μελέτη επίδρασης του εδάφους στην αεροδυναμική απόδοση αεροτομής 

  Αδάμ, Χρήστος (Αδάμ Χρήστος, 2006)
  Η κατασκευή του απόλυτου αγωνιστικού αυτοκινήτου αποτελεί συνεχή αναζήτηση για όλες τις ομάδες στον κόσμο. Αν αναλογιστείς ότι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο περιλαμβάνει πάνω από 4500 κομμάτια τα οποία βελτιώνονται συνεχώς ...
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την διασπορά αερίων ρύπων σε Street Canyon 

  Ορδουμποζάνης, Κωνσταντίνος (Ορδουμποζάνης Κωνσταντίνος, 2006)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά των αέριων ρύπων σε ένα οδικό φαράγγι (street canyon). Συγκεκριμένα αναλύονται οι παράγοντες α) σχετικός λόγος πλάτος δρόμου προς ύψος ...
 • TPM (Total Productive Maintenance) και Έρευνα Εφαρμογής του στην Ελληνική Βιομηχανία 

  Βαχάρογλου - Κούζης, Ευστράτιος (Βαχάρογλου - Κούζης Ευστράτιος, 2006)
  Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της καινοτομίας και περιγράφονται τα διάφορα εργαλεία διαχείρισης της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ιστορία της Συντήρησης (Maintenance) και στην ανάδειξη του TPM (Total ...
 • Κατασκευή πειραματικής διάταξης δοκιμαστικού ελέγχου φυγοκεντρικών αντλιών μικρού μεγέθους 

  Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος (Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, 2006)
  Η διπλωματική εργασία αυτή πραγματεύεται την κατασκευή μιας πειραματικής διάταξης η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της καμπύλης λειτουργίας και του βαθμού απόδοσης φυγοκεντρικών αντλιών μικρού μεγέθους με στόμιο ...

View more