Καλωσορίσατε στο ΙΚΕΕ (Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών), την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΙΚΕΕ συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης.

Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς.

Ως ιδρυματικό καταθετήριο, στoχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Select a community to browse its collections.

 • Πρόταση για τη διδασκαλία της αστυνομικής λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο με βάση την ψηφιακή αφήγηση 

  Χατζητσακίρογλου, Αθηνά Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2021-03)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διδασκαλία της αστυνομικής λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο, με βασικό διδακτικό εργαλείο την ψηφιακή αφήγηση. Αρχικά, παρατίθεται ένα θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την αφηγηματολογία και ...
 • Γηγενείς και πρόσφυγες στην Έδεσσα απόψεις και αντιλήψεις 

  Χατζηιωαννίδου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2021-03)
  Η εργασία πραγματεύεται τη σχέση γηγενών και προσφύγων στην Έδεσσα του σήμερα. Στην πόλη κατοικούν γηγενείς, αλλά και πρόσφυγες δεύτερης, τρίτης, αλλά και τέταρτης γενιάς. Εξετάζεται λοιπόν αν η καταγωγή διαδραματίζει ρόλο ...
 • Η ηθική της φροντίδας στον λόγο των υπαλλήλων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

  Φλέγγα, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2021-02)
  Η παρούσα εργασία, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στην ηθική της φροντίδας ως μια συγκεκριμένη οπτική της ηθικής, επιδιώκει να μελετήσει τους τρόπους, με τους οποίους οι ίδιοι οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και ...
 • Σημειωτική Ανάλυση του σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ Γυμνασίου «Η Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» 

  Παπαδάκου, Παυλίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2021)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Σημειωτική ανάλυση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου: ΄΄Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία΄΄ εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Επιστήμες της ...
 • Η Πολιτική Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την Αντιμετώπιση της Ετερότητας στην Εκπαίδευση 

  Μπέτσας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2021)
  Τα τελευταία έτη και κατά κύριο λόγο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται έντονα σαν μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου ζουν, εκπαιδεύονται, δουλεύουν και συμβάλλουν στην οικονομική αλλά και ...

View more