Καλωσορίσατε στο ΙΚΕΕ (Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών), την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΙΚΕΕ συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης.

Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς.

Ως ιδρυματικό καταθετήριο, στoχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Select a community to browse its collections.

 • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από τη Δημιουργική Γραφή 

  Τζιούτζιου, Όλγα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019)
  Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μία τέχνη και έναν τρόπο δημιουργίας λογοτεχνικών κειμένων. Επιπλέον, αποτελεί μέθοδο προσέγγισης ζητημάτων που αφορούν την διδασκαλία της λογοτεχνίας. Στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού ...
 • Οι απόψεις των νηπιαγωγών για το Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης 

  Τσιάπλα, Ανθή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-09)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως τίτλο <<Οι απόψεις των νηπιαγωγών για το Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης>>. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται είναι δύο. Στο πρώτο μέρος υπάρχουν πέντε κεφάλαια. Το πρώτο ...
 • Απόψεις εκπαιδευτικών για την ένταξη και εκπαίδευση νεομεταναστών-προσφύγων μαθητών με δυσκολίες μάθησης 

  Συμεωνίδου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-08)
  Οι έντονες πληθυσμιακές μετακινήσεις που συντελούνται είτε εξαιτίας διαφόρων καταστάσεων, όπως πόλεμοι, δυσχερών οικονομικών καταστάσεων ή ως αποτελέσματα αυταρχικών πολιτικών καθεστώτων έχουν τη μορφή μεταναστευτικών και ...
 • Διδακτικές προσεγγίσεις της δημιουργικής γραφής με μουσική στα παιδιά 

  Στρατοπούλου, Αθηνά Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-09)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής με μουσική για τα παιδιά και πραγματεύεται την αξία της μουσικής γενικότερα αλλά και στη δημιουργική γραφή μέσα στη τάξη του ...
 • Η χρήση της τέχνης ως μέσο διδασκαλίας της ιστορίας για παιδιά με νοητική αναπηρία 

  Μαυρομιχάλη Γαϊτανίδου, Λυδία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019)
  Η συγκεκριμένη έρευνα, ασχολείται με την χρήση της τέχνης ως μέσο διδασκαλίας, σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν νοητική αναπηρία ή και όχι. Αφετηρία της συγκεκριμένης θεματικής, αφορά το γεγονός ότι ...

View more