Καλωσορίσατε στο ΙΚΕΕ (Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών), την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΙΚΕΕ συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης.

Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς.

Ως ιδρυματικό καταθετήριο, στoχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Select a community to browse its collections.

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

  Ανθεμίδου, Τερέζα (2016-11)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κοζάνης και πρόταση μέτρων αναβάθμισης αυτής. Η ανάλυση γίνεται στη βάση της μεθοδολογίας που προτείνει ο ΚΕΝΑΚ και χρησιμοποίησε ...
 • Ο ρόλος των προβλημάτων στην οικοδόμηση των εννοιών της ανάλυσης : μια ιστορικο-διδακτική προσέγγιση 

  Κατίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018)
  Οι βασικές έννοιες της Ανάλυσης όπως το όριο, η παράγωγος και το ορισμένο ολοκλήρωμα διδάσκονται στο Λύκειο και οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εννοιολογική κατανόησή τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία ...
 • Διερεύνηση της διδασκαλίας και των γνώσεων εν ενεργεία μαθηματικών στη διαίρεση κλασμάτων 

  Ντόβα, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018)
  Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η γνώση των εκπαιδευτικών, στη διαίρεση των κλασμάτων, και ο τρόπος χειρισμού του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διδασκαλία. Από τη βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι η διαίρεση κλασμάτων τείνει ...
 • Προσέγγιση της αξιωματικής θεμελίωσης από μαθητές α' λυκείου 

  Παπαγεωργίου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018)
  Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διδακτική προσέγγιση της Αξιωματικής Θεμελίωσης από μαθητές της Α΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα, σε 43 μαθητές διερευνάται η δυνατότητα βελτίωσης της κατανόησης του ρόλου των αξιωμάτων, των ...
 • Διερεύνηση στρατηγικών σε νοερούς υπολογισμούς από μαθηματικούς 

  Ουσταμπασιδου, Σαββούλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018)
  Οι νοεροί και οι κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί είναι δύο πολύ σημαντικοί τομείς της μαθηματικής εκπαίδευσης που τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή από τους ερευνητές σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα. Ένα ...

View more