Show simple item record

dc.contributor.advisorΚολτσακλής Νικόλαος
dc.contributor.authorΜάντζαρης, Χρήστος
dc.date.accessioned2024-02-07T12:32:18Z
dc.date.available2024-02-07T12:32:18Z
dc.date.issued2023-10
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/4409
dc.descriptionΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.en_US
dc.description.abstractΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ονομάζονται οι πηγές ενέργειας οι οποίες πηγάζουν από φυσικές διαδικασίες. Οι πηγές αυτές (Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Υδροηλεκτρική Ενέργεια, Γεωθερμική Ενέργεια, Βιοενέργεια και Ωκεάνια Ενέργεια) έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι κατά την αξιοποίηση τους δεν προκαλούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και επιπλέον είναι ανεξάντλητες. Οι περισσότερες από τις παραπάνω πηγές κυριάρχησαν από πολύ νωρίς στις ζωές των ανθρώπων καθώς τις χρησιμοποιούσαν για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών (π.χ. θέρμανση, φωτισμός και μεταφορά μέσω των υδάτων). Μεταγενέστερα, με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ανακάλυψη των ορυκτών καυσίμων, λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης υλικών αγαθών και τροφίμων οι μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας εξελίχθηκαν ραγδαία. Όμως, αν και αποδοτικές ήταν σύντομα φανερό ότι δημιουργούσαν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έτσι οι αρνητικές επιπτώσεις τους στον πλανήτη σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των ορυκτών καυσίμων ανάγκασε τον επιστημονικό κόσμο να στραφεί εκ νέου στις ΑΠΕ οι οποίες στη σύγχρονη εποχή έχουν σημειώσει άλματα προόδου και δεν σταματούν να αναπτύσσονται προς όφελος των ανθρώπων. Με την ανάπτυξη των ΑΠΕ έκανε την εμφάνισή της μια νέα μορφή ενέργειας η οποία εντάσσεται και αυτή στην οικογένεια των ανανεώσιμων πηγών. Πρόκειται για την Ωκεάνια Ενέργεια με τους πρώτους που αναφέρθηκαν σε αυτήν να είναι οι Γάλλοι στα μέσα του 20ου αιώνα. Η συγκεκριμένη μορφή ενέργειας χρησιμοποιεί την κινητική ενέργεια των θαλάσσιων υδάτων αλλά και τις διαφορετικές θερμοκρασίες που υπάρχουν μεταξύ των στρωμάτων της. Συγκρίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σε σχέση με τις ήδη εφαρμοζόμενες ανανεώσιμες πηγές καταλήγουμε στην υπεροχή της καθώς είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη χωρίς περιορισμούς. Χωρίζεται σε τρεις βασικούς κλάδους την Παλιρροιακή Ενέργεια, την Κυματική Ενέργεια και την εκμετάλλευση της διαφοράς των θερμοκρασιών μεταξύ των θαλάσσιων στρωμάτων των ωκεανών. Αποτελεί μια μορφή ενέργειας με πολλές δυνατότητες οι οποίες κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των επενδυτών ολόκληρου του κόσμου. Από τις αρχές του 21ου αιώνα η τεχνολογική της εξέλιξη παρουσιάζεται ραγδαία με όλο και πιο πολλά κεφάλαια να επενδύονται ώστε να επιτευχθεί η γρήγορη εφαρμογή της. Οι μελέτες και οι εγκαταστάσεις συνεχώς πολλαπλασιάζονται προσπαθώντας να φτάσουν στα επιθυμητά ενεργειακά επίπεδα. Μελλοντικά και στο πλαίσιο της πολυσυζητημένης πράσινης μετάβασης, οι εμπλεκόμενοι φορείς επιθυμούν ο συγκεκριμένος τύπος ενέργειας να έχει την δυνατότητα να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών και η χρήση της να εξαπλωθεί σε κάθε γωνία της υφηλίου. Όμως οι επιστημονικές μελέτες για την εκμετάλλευση της Ωκεάνιας Ενέργειας θα πρέπει να γίνονται πάντα με σεβασμό τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς την ανθρώπινη και όχι μόνο ζωή δίχως να καταλήγουν σε πρακτικές οι οποίες μελλοντικά μπορεί να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτα προβλήματα στην βιωσιμότητα του πλανήτη. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renewable energy sources (RES) are energy sources that originate from natural processes. These sources (Solar Energy, Wind Energy, Hydroelectric Energy, Geothermal Energy, Bioenergy and Ocean Energy) have as a common feature that when they are used, they do not cause harmful effects on the environment and, moreover, they are inexhaustible. Most of the above sources dominated people's lives from a very early age as they used them to meet their daily needs (e.g., heating, lighting and transportation through water). Later, with the increase in world population, the development of technology and the discovery of fossil fuels, due to the greater demand for material goods and food, non-renewable forms of energy evolved rapidly. But, although efficient, it was soon clear that they were creating serious negative effects on the environment. Thus, their negative effects on the planet combined with the high cost of fossil fuels forced the scientific world to turn again to RES which in modern times have made leaps of progress and do not stop developing for the benefit of people. With the development of RES, a new form of energy appeared which is also part of the family of renewable sources. It is about Ocean Energy, the first to mention it being the French in the middle of the 20th century. This specific form of energy uses the kinetic energy of the seawater as well as the different temperatures that exist between its layers. By comparing its advantages and disadvantages in relation to the already applied renewable sources, we come to its superiority as it is always immediately available without restrictions. It is divided into three main branches Tidal Energy, Wave Energy and the exploitation of the temperature difference between the sea layers of the oceans. It is a form of energy with many possibilities that have managed to attract the interest of scientists and investors around the world. Since the beginning of the 21st century, its technological development is presented rapidly with more and more funds being invested in order to achieve its rapid implementation. Studies and installations are constantly multiplying trying to reach the desired energy levels. In the future and in the context of the much-discussed green transition, the parties involved want this type of energy to be able to cover a wide range of energy needs and its use to spread to every corner of the world. But scientific studies on the exploitation of Ocean Energy should always be done with respect for both the environment and human life and not only without ending up in practices which in the future may create uncontrollable problems in the sustainability of the planet.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή.en_US
dc.subjectΑνανεώσιμες πηγές ενέργειαςen_US
dc.subjectΜη ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςen_US
dc.subjectΠεριβάλλονen_US
dc.subjectΩκεάνια ενέργειαen_US
dc.subjectΠαλιρροιακή ενέργειαen_US
dc.subjectΚυματική ενέργειαen_US
dc.subjectΔιαφορές θερμοκρασίαςen_US
dc.titleΩκεάνια ενέργεια: δυνατότητες, εφαρμογή και εξέλιξηen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record