Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαμαρούδης, Σταύρος
dc.contributor.authorΜεταξά, Ειρήνη
dc.date.accessioned2019-06-05T12:21:59Z
dc.date.available2019-06-05T12:21:59Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1349
dc.descriptionΠροπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Σχολή: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.description.abstractΟ σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των αλλαγών στην διδακτική της γλώσσας με το πέρασμα των χρόνων, βασισμένη σε απόψεις σημερινών εκπαιδευτικών οι οποίοι ήταν μαθητές τις δεκαετίες 1970 και 1980 . Πιο συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, περιλαμβάνει σημαντικές πτυχές της Διδακτικής της γλώσσας. Αρχικά πραγματεύεται τον όρο «Γλώσσα» και τη σημασία της για να γίνει σαφές τι εννοούμε με τον όρο γλώσσα, την δομή της, τον προφορικό και γραπτό λόγο, στοιχεία σημαντικά για την παρούσα εργασία και την συνέχεια της. Ακολουθεί η μελέτη της «Διδακτικής της ελληνικής Γλώσσας» το οποίο αποτελεί βασικό μέρος της εργασίας καθώς σε αυτό στηρίζεται και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Η συνέχεια αποτελείται από την γλωσσική διδασκαλία και μάθηση, από τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας μητρικής αλλά και δεύτερης γλώσσας και η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, το ότι το γλωσσικό μάθημα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο όλων των μαθημάτων. Ένα από τα βασικότερα μαθήματα και σημαντικό για την ζωή και την εξέλιξη κάθε ανθρώπινου όντος. Επιπρόσθετα, στην συνέχεια της εργασίας αναφέρεται μια σημαντική πτυχή που επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων και την «Διδακτική της Γλώσσας» , η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία και γενικότερα στον τομέα της παιδείας. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και επιμονή σε αυτό το σημείο καθώς η τεχνολογία εδώ και αρκετά χρόνια έχει εισβάλλει στις ζωές μας και μπορεί να μας διευκολύνει αλλά και να μας δυσχεράνει. Επομένως είναι στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού ο τρόπος με τον οποίο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες τις οποίες του προσφέρει η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό μέρος επέλεξα να αναφερθώ στα Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας και αναλυτικότερα στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας στο οποίο φοιτώ και βρίσκεται στην πόλη καταγωγής μου. Στο δεύτερο μέρος, της έρευνας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πέντε συνεντεύξεων από εκπαιδευτικούς. Κλείνοντας, υπάρχουν τα συμπεράσματα της έρευνας τα οποία έδειξαν πως οι νέοι εκπαιδευτικοί έχουν εντάξει τις Νέες Τεχνολογίες στην διδασκαλία τους, διαφοροποιώντας έτσι το μάθημα. Επιπλέον εξέφρασαν τα παράπονά τους για τις αρνητικές αλλαγές που γίνονται με το πέρασμα του χρόνου όσον αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) γενικότερα και συγκεκριμένα στο γλωσσικό μάθημα . The purpose of this report is the study of the changes that have occurred in the field of teaching, during the decades of 1970 and 1980. Specifically, the following thesis is composed of two parts. The first one is theoretical and includes important aspects of the didactics of language. Initially the thesis describes and analyses the term "language", both written and verbal, which are important factors of the thesis. Afterwards follows the study of the didactics of the Greek language, which is the basis of this research conducted for the purposes of this thesis. Important factors on the topic of the didactics are the different methods, that teachers choose to teach the native language and also a chosen foreign language, as diversified teaching. All the above mentioned, work together and are important elements of the " language didactics". In addition, follows an important aspect that affects the lives of people as well as the teaching of the language, the development of technology and the introduction of new technologies in schools and in general in the field of education. Particular attention has been paid at this point, since technology has invaded our lives in recent years, which can make it easier or harder for us in our everyday time and particularly in school and classes. Therefore, it is at the discretion of each teacher how to exploit the possibilities offered by technologies. Concluding the theoretical part of this thesis, I chose to mention the pedagogical departments of the country and specifically the pedagogical department of primary education which I attend as an undergraduate, in my hometown, Florina where I live. The second part of my thesis, is the research I conducted. I took interviews from (5) five teachers, the details of which and the results are mentioned in this part. Finally, are the conclusions based on my research, which showed that young teachers have incorporated new technologies into their teaching methods, thus differentiating their lesson plans. In addition, they expressed their complaints and opinions about the negative changes that have taken place over the years, in terms of the curriculum in general and specifically in the class of language teachings.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectγλώσσαen_US
dc.subjectδιδακτική της ελληνικής γλώσσαςen_US
dc.subjectδιαφοροποιημένη μάθησηen_US
dc.subjectεκπαιδευτικοίen_US
dc.subjectτεχνολογίαen_US
dc.subjectεκπαίδευσηen_US
dc.subjectlanguageen_US
dc.subjectdidactics of Greek languageen_US
dc.subjectdiversified teachingsen_US
dc.subjecttechnologyen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectteachersen_US
dc.titleΑπόψεις των σημερινών δασκάλων για τη γλωσσική διδασκαλία των μαθητικών τους χρόνωνen_US
dc.title.alternativeOpinions of current teachers on language teaching during their school year as studentsen_US
dc.typeBSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record