Now showing items 1-20 of 89

  • Βασικές αρχές δρομολόγησης σε σύνθετα δίκτυα μεταγωγής και εφαρμογή αυτών κάνοντας χρήση του Cisco Packet Tracer 

   Νατσιόπουλος, Οδυσσέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2020)
   Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την δημιουργία και κατανόηση μιας τοπολογίας δικτύου με την χρήση του εργαλείου packet tracer. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι. Στο θεωρητικό ...
  • Είδη, μορφές και εφαρμογές κυμάτων 

   Μπερμπερίδης, Νικόλαος - Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2020-12)
   Στην παρούσα βιβλιογραφική μελέτη γίνεται αναδρομή στη ανακάλυψη της δυαδικής φύσης του φωτός ως σωματίδιο και κύμα. Το φυσικό αυτό φαινόμενο, βρίσκεται στη βάση της μαθηματικής θεωρίας των κυμάτων, πάνω στην οποία γίνεται ...
  • Μελετώντας κινήσεις και στρατηγικές στο σκάκι με τη χρήση του Μatlab 

   Ματάνας, Χρήστος; Ντάσης, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021)
   Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε τις κινήσεις και τις στρατηγικές στο σκάκι. Η πολύπλοκη φύση του παιχνιδιού αυτού μας προσφέρει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, στατιστικές αναλύσεις και ...
  • Χρήση πολυμέσων στη διαδικτυακή εξέταση 

   Γαραφαλίδης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021)
   Στη σημερινή εποχή, με τις αυξημένες ανάγκες που υφίστανται για απομακρυσμένη πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες και καθημερινές υποχρεώσεις, δε θα μπορούσε να διαφέρει και η δυνατότητα εξέτασης μαθημάτων από απόσταση. Και ενώ ...
  • Δημιουργία δια-πλατφορμικού παιχνιδιού δύο διαστάσεων χρησιμοποιώντας προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα 

   Γιαποτζής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021-05)
   Κανείς δεν μπορεί να αντικρούσει το γεγονός πως τα βιντεοπαιχνίδια στις μέρες μας είναι μία αρκετά διαδεδομένη δραστηριότητα που πολλοί κάνουν στον ελεύθερό τους χρόνο, μικροί και μεγάλοι. Σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ...
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής Internet of Τhings για έξυπνη γεωργία με την χρήση των μικροελεγκτών 

   Τριμήντζιος, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να εμβαθύνει σε αυτό που ονομάζεται διαδίκτυο των πραγμάτων στα πλαίσια της γεωργίας, ξεκινώντας από την πρώτη γενικότερη εμφάνιση του συγκεκριμένου όρου, τις εφαρμογές του στο σήμερα, ...
  • Μικροταινιακές κεραίες 

   Μελλίδης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021-06-15)
   Η ιδέα των μικροταινιακών κεραιών έχει εξελιχθεί σε χρήσιμη τεχνολογία και ενέχει στις μέρες μας ένα ευρύ φάσμα τόσο ερευνών όσο και εφαρμογών. Οι κύριες μορφές των μικροταινιακών κεραιών αναλύονται ως προς τα γεωμετρικά ...
  • Μελέτη της αρχιτεκτονικής OpenDaylight Software Defined Networking και υλοποίηση παραμετροποίησης δικτυακών υπηρεσιών SDN με βάση την πλατφόρμα OpenDaylight 

   Τροπαΐτης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021-12)
   Τα δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό (Software Defined Networks - SDNs), αποτελούν σημαντικό ερευνητικό πεδίο παγκοσμίως, τόσο για την ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα, αλλά και τη βιομηχανία ΤΠΕ, με στόχο τη μοντελοποίηση ...
  • Μελέτη των απειλών και προκλήσεων σε θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στον τομέα της υγείας 

   Τενεκετζόγλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021-12)
   Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - ΙοΤ) εξελίσσεται συνεχώς και συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα, καθώς είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία η οποία αναμένεται να επιφέρει ριζικές ...
  • Μελέτη και ανάλυση των δορυφορικών επικοινωνιών και του δορυφορικού διαδικτύου 

   Σημώνης, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021-12)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης και των εφαρμογών των δορυφορικών επικοινωνιών και μελέτη του δορυφορικού διαδικτύου. Αρχικά αποδίδονται λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία των δορυφόρων ...
  • Μελέτη των δικτύων που καθορίζονται από λογισμικό (Software Defined Networking - SDN) και υλοποίηση εφαρμογής παραμετροποίησης δικτυακών υπηρεσιών με βάση το Ryu SDN framework 

   Τάτο, Ίλτι (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022)
   Η ραγδαία άνοδος της δημοτικότητας του διαδικτύου την τελευταία δεκαετία κατέστησε σαφές ότι η κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων της αγοράς είναι σχεδόν αδύνατη με τη χρήση καθιερωμένων αρχιτεκτονικών δικτύωσης. Ως εκ ...
  • Το Blockchain, τα κρυπτονομίσματα και πως θα αλλάξει για πάντα ο τρόπος πληρωμών 

   Παλαιολόγου, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022)
   Η παρακάτω πτυχιακή εργασία θα μας αναλύσει σε λεπτομερή επίπεδα τα κρυπτονομίσματα, το δίκτυο που τα στηρίζει καθώς και τις μεθόδους που οι επενδυτές εξορίσουν τα κρυπτονομίσματα τους. Θα δούμε πως δημιουργήθηκαν, τον ...
  • Μελέτη αλγορίθμων εποπτευόμενης μάθησης, συστημάτων βασισμένα σε κανόνες και πειραματική αποτίμηση 

   Βελιάνης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022)
   Η εργασία χωρίζεται στα κεφάλαια «Εποπτευόμενη Μάθηση» (Supervised Learning), «Μάθηση χωρίς Επίβλεψη» (Unsupervised Learning) που αφορά τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και στο κεφάλαιο «Συστήματα Βασισμένα σε Κανόνες». ...
  • Έξυπνη εφαρμογή συστάσεων και διαχείρισης τροφίμων 

   Νιώτης, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή μιας εφαρμογής για κινητά μέσω Android Studio που επιτρέπει στους χρήστες της να καταγράφουν και να ελέγχουν τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων που διαθέτουν στην ...
  • Σχεδίαση και υλοποίηση πυρήνα λειτουργικού συστήματος με χρήση προσομοιωτή 

   Λαγόπουλος, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022)
   Τα λειτουργικά συστήματα καθίστανται απαραίτητα σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό συσκευών - η λίστα περιλαμβάνει από προσωπικούς υπολογιστές και έξυπνα κινητά, μέχρι έξυπνες τηλεοράσεις και ρολόγια. Στην παρούσα εργασία ...
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την έξυπνη κτηνοτροφία 

   Εκμετζόγλου, Εμμανουήλ; Τολιαρίδης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022-02)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η διαρκής εξάπλωση των εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και καθημερινότητας. Ένα από τα πιο σημαντικά ...
  • Σχεδιασμός-δημιουργία GPS εφαρμογής με την χρήση της γλώσσας Java 

   Κουσίδης, Γεώργιος - Άγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022-05)
   Η εργασία μου αφορά τον σχεδιασμό-δημιουργία μιας GPS εφαρμογής με την χρήση της γλώσσας Java. Αρχικά, για να κατανοήσω καλύτερα το θέμα με το οποίο ασχολήθηκα στην παρούσα εργασία, έπρεπε να κατανοήσω με απλές διαδικασίες ...
  • Σχεδιασμός-δημιουργία εφαρμογής διάγνωσης βλαβών σε κινητά τηλέφωνα 

   Μπαμπάκος, Κωνσταντίνος; Χαλκιάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται στη διαδικασία διάγνωσης βλαβών κινητών τηλεφώνων. Αρχικά γίνεται η μελέτη σε υπάρχουσες έρευνες διαγνωστικών εφαρμογών με σκοπό την εξοικείωση του αναγνώστη με την εργασία. Στην ...
  • Μελέτη, σχεδιασμός, δημιουργία ενός έμπειρου συστήματος ανίχνευσης ψεύδους 

   Παπαδόπουλος, Αλέξιος; Μπεκιάρη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022-05)
   Για λόγους επιβίωσης και αναπαραγωγής τα πρωτεύοντα θηλαστικά έχουν αναπτύξει την τάση να ψεύδονται όπως επίσης και την δυνατότητα να εντοπίζουν το ψεύδος. Παρά του προφανούς πλεονεκτήματος για την ακρίβεια εντοπισμού ...
  • Σχεδιασμός - δημιουργία ιατρικής διαγνωστικής εφαρμογής με την χρήση της γλώσσας Java 

   Κουρκάκης, Αλέξανδρος; Γεωργιάδης, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022-05)
   Η εργασία μας αφορά τον σχεδιασμό-δημιουργία μιας ιατρικής διαγνωστικής εφαρμογής με την χρήση της γλώσσας Java. Αρχικά, για να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στην παρούσα εργασία, έπρεπε να αναφέρουμε ...