Show simple item record

dc.contributor.advisorΤριαντάρη, Σωτηρία
dc.contributor.authorΜανάδη, Νίκη
dc.date.accessioned2021-06-22T11:05:05Z
dc.date.available2021-06-22T11:05:05Z
dc.date.issued2020-02
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2067
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβησηen_US
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τις συγκρούσεις μεταξύ μονίμων, αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στις επαγγελματικές σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη Δυτική Μακεδονία και τον επικοινωνιακό προσανατολισμό του θεσμού της διαμεσολάβησης για τη διαχείρισή τους. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης ως νέος εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων, εφαρμόζεται άτυπα στην εκπαίδευση μέσω του Διευθυντή. Λόγω των ωφελειών από την εφαρμογή της, χρήζει ο άμεσος σχεδιασμός και εφαρμογή της στην εκπαίδευση προκειμένου να επιλύονται οι συγκρούσεις δημιουργώντας θετικό κλίμα ση σχολική μονάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με βιβλιογραφική επισκόπηση και ποσοτική ανάλυση με χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα 60 εκπαιδευτικών επιβεβαίωσαν την ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ όλων των κατηγοριών των εκπαιδευτικών, ενώ εκείνος που αναλαμβάνει να την επιλύσει άτυπα και όχι με θεσμικό ρόλο, είναι ο Διευθυντής. Αυτός είναι που θεωρείται από τους ερωτώμενους ότι ασκεί σωστά και το ρόλο του διαμεσολαβητή. Οι αιτίες συγκρούσεων είναι οι διαφορές αντιλήψεων σε μια θεματική και η έλλειψη εκτέλεσης καθηκόντων, ενώ οι συνέπειες τους είναι η απώλεια συνοχής μεταξύ των εκπαιδευτικών και η δυσκολία εύρεσης βέλτιστων λύσεων επηρεάζοντας την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών. Οι συγκρούσεις στις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία τους. Διατηρούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις κυρίως οι ωρομίσθιοι με τους ωρομίσθιους, ενώ διατηρούν σχέσεις και εκτός σχολείου. Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και διεύθυνσης, ενώ επικρατεί θετικό κλίμα εμπιστοσύνης και καλής επικοινωνίας. Ωστόσο πιστεύουν ότι, ενώ ο Διευθυντής έχει τις επικοινωνιακές δεξιότητες να ασκεί διαμεσολάβηση για επίλυση των συγκρούσεων, χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη αυτών. Η επικοινωνιακή δεξιότητα του διευθυντή που υπέδειξαν ως την πιο σημαντική από όλες ήταν η ενσυναίσθηση, ενώ οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι η συνεργασία και μετά ο συμβιβασμός. ABSTRACT The present thesis examines the conflicts between permanent, alternate and hourly educators in OAED Vocational School in Western Macedonia and the role of mediation for their management. The institution of mediation as a new alternative to conflict resolution is applied informally to education through the Director. Because of its benefits, it needs immediate planning and implementation in education in order to resolve conflicts by creating a positive school climate. The results of the survey within a bibliographic review and quantitative analysis using questionnaires in a sample of 60 educators confirmed the existence of conflicts among all categories of educators while the one who undertakes to resolve it informally rather than in an institutional role is the Director of school. This is what is considered by the respondents to be the right mediator. The causes of conflicts are: differences in perceptions of a subject and lack of performance while their consequences are: loss of cohesion among educators and the difficulty of finding optimal solutions affecting the efficiency and effectiveness of educators Conflicts at OAED apprenticeship program affect their effective functioning. Respondents maintain good interpersonal relationships, mainly with hourly wage educators, while maintaining good relationships outside of school. There is trust between educators and management while there is a positive climate of trust and good communication. However, they believe that while the Director has the communication skills to mediate conflict resolution, further development is needed. The director's communication skills that they have shown to be the most important of all, have been empathy while the techniques commonly used are collaboration and compromise.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectΕΠΑ. Σen_US
dc.subjectεπικοινωνίαen_US
dc.subjectσυγκρούσειςen_US
dc.subjectδιαμεσολάβησηen_US
dc.subjectEPA. Sen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.subjectconflictsen_US
dc.subjectmeditationen_US
dc.titleΟ επικοινωνιακός προσανατολισμός της διαμεσολάβησης για την επίλυση των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς - μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι - των σχολών του ΟΑΕΔ.Μελέτη περίπτωσης εκπαιδευτικοί των Σχολών ΟΑΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.en_US
dc.title.alternativeThe communication, oriented mediation as a way of addressing the conflict amongst educational officers permanent-deputy, hourly, paid ones-serving at OAED Technical Schoolsen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record