Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπράτιτσης, Θαρρενός
dc.contributor.authorΑλεξανδρίδου, Αναστασία
dc.date.accessioned2021-07-12T11:02:57Z
dc.date.available2021-07-12T11:02:57Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2132
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβησηen_US
dc.description.abstractΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Ελλάδα τα ποσοστά της νεανικής ανεργίας ολοένα και αυξάνονται. Από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνες, δηλώνουν ότι βρίσκουν εμπόδια στην αναζήτηση ταλέντων καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο κύριος λόγος της δυσκολίας αυτής έγκειται στην έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και εμπειρίας, καθώς η εκπαίδευση καλύπτει μόνο τη θεωρητική γνώση. Ένας κλάδος που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την συσσώρευση των ταλέντων, είναι και αυτός της πληροφορικής, καθώς η τεχνολογία έχει εξελιχθεί με ραγδαίους ρυθμούς και ως συνέπεια μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών εκπαιδευτικών ρυθμών και της ταχύτατης αναπτυσσόμενης αγοράς εργασίας. Για αυτό τον λόγο κάποιες εταιρείες αναζητούν καινοτόμες λύσεις στην προσέλκυση των υποψηφίων με σκοπό να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής. Κύριοι αρμόδιοι της προσέλκυσης και στελέχωσης των επιχειρήσεων είναι τα τμήματα Ανθρώπινων Πόρων, που αποφασίζουν να αναζητήσουν τους κατάλληλους υποψηφίους και να εκπαιδεύσουν τις τεχνικές δεξιότητες. Δράσεις της Profile Software που πρόκειται για μία εταιρεία χρηματοπιστωτικών λογισμικών, αποτελούν παράδειγμα καινοτόμων λύσεων στον κλάδο της εκπαίδευσης και της στελέχωσης. Για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας, διενεργήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κώδικα που στόχο είχε την εκπαίδευση πρόσφατα αποφοίτων τμημάτων πληροφορικής σε συγκεκριμένες τεχνολογίες με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο δυναμικό της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται στους μαθητές ως υποτροφία καθώς η εταιρεία καλύπτει το κόστος συμμετοχής και έτσι μπορεί να έχει λόγο στην αξιολόγηση και την επιλογή των μαθητών που θα το παρακολουθήσουν. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε το πλάνο δημιουργίας, ο προγραμματισμός αλλά και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος υποτροφίας, που ονομάστηκε “Stackforce”. Σαν αντικείμενο σπουδών είχε την εκπαίδευση των τεχνολογιών .NET και Angular, που χρησιμοποιούνται από την Profile Software για τη δημιουργία του λογισμικού. Για το πρόγραμμα επιλέχθηκαν τριάντα μαθητές οι οποίοι αξιολογήθηκαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με μία τελική εργασία. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της ημιδομημένης συνέντευξης, του ερωτηματολογίου και αρχείου καταγραφής για να αντληθούν δεδομένα για τη φύση αλλά και τα αποτελέσματα του προγράμματος υποτροφίας. Είναι αρκετά σημαντικό να αντληθούν τα αποτελέσματα μίας τέτοιας έρευνας, καθώς τα προγράμματα αυτά μπορεί να αποτελέσουν μία πρακτική που θα λύσουν σε μεγάλο ποσοστό τη δυσκολία αναζήτησης των κατάλληλων υποψήφιων για τις εταιρείες αλλά επίσης θα ενδυναμώσει τους νέους για να διεκδικήσουν θέσεις στην αγορά εργασίας. ABSTRACT In Greece, the youth unemployment rate is continuously growing. On the other hand, according to some research, lots of organizations face difficulties in talent sourcing and they are uncapable to fill their available positions and the recruitment requirements. The main reason behind these obstacles is the candidates’ lack of technical skills. This happens because educational institutions focus more on the theoretical knowledge rather than the practical experience. Due to the technology innovation that happened the last decade, the gap between the education and the market is getting even bigger, causing tremendous challenges in the sector of software development. Challenges that have to do with the accumulation of talents. For that reason, some companies try to innovate in their recruitment strategies, in order to succeed during this challenging period. Human Resources Specialists are responsible for these recruitment practices. Some of them decide to hire the great soft skills and to train the technical skills. Profile Software is an innovator of this practice. The software company organized a training coding program for software development. The purpose of this program is to attract recent graduates from IT schools in order to teach them contemporary technologies and to prepare them for the real working environment. That way the company will hire these graduates after the end of the program. The training program is covered by the organizer as a scholarship, which is provided to the candidates. The company is responsible to evaluate and to select the candidates who will participate and receive the scholarship. This case study is about the planning, the implementation and the results of “Stackforce”, which is the name of a scholarship program and includes the training of .NET and Angular frameworks. These frameworks are used from Profile Software for the creation of its product. Thirty students were selected at this program and they were evaluated about their performance during the training through a final project. Three methods were used for the purposes of this case study: semi-conducted interviews, a questionnaire to the participants (students of the training program) and the company’s log file for extracting data. At this research the results of this program can be remarkable for the future of recruitment. It is very important if it will be proved that training is the answer to the companies’ needs. This way companies can actually focus on the soft skills more than the technical skills and at the same time they will empower recent graduates to be ready for the current market.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectστελέχωσηen_US
dc.subjectεκπαίδευσηen_US
dc.subjectκώδικαςen_US
dc.subjectανθρώπινοι πόροιen_US
dc.subjectrecruitmenten_US
dc.subjecttrainingen_US
dc.subjectcodingen_US
dc.subjecthuman resourcesen_US
dc.titleΗ εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ως εργαλείο στελέχωσης στο τμήμα πληροφορικής σε εταιρεία λογισμικού (Μελέτη Περίπτωσης)en_US
dc.title.alternativeTraining of Human Resources as a Recruitment Strategy in the IT Department of a software company (Case study)en_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record