Show simple item record

dc.contributor.advisorΤριαντάρη, Σωτηρία
dc.contributor.authorΛίτσα, Αναστασία
dc.contributor.authorLitsa, Anastasia
dc.date.accessioned2022-04-20T10:38:20Z
dc.date.available2022-04-20T10:38:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2587
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικούen_US
dc.description.abstractΗ έννοια του φύλου στις μέρες μας είναι περιοριστική και καταπιεστική για όλες και για όλους, γυναίκες και άνδρες. Το φύλο βέβαια, επιβαρύνει πρωτίστως τις γυναίκες. Η σημερινή επιχειρησιακή και οργανωσιακή πραγματικότητα επιτάσσει για ικανούς ηγέτες, που να μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους τους και να παρέχουν εκείνα τα κίνητρα για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Το φύλο φαίνεται πως επηρεάζει όλα τα παραπάνω. Ανάλογα το εκάστοτε φύλο επηρεάζεται η επιλογή του στυλ ηγεσίας, η συμπεριφορά των ατόμων, οι διαπροσωπικές τους αλληλεπιδράσεις και η γενικότερη εικόνα που αντικατοπτρίζεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Η διαφορετικότητα, όμως όταν αξιοποιείται με σωστό τρόπο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Παρόλα αυτά, ο καταμερισμός της εργασίας στις βιομηχανικές κοινωνίες έχει «οδηγήσει» στην δημιουργία γυναικείων και ανδρικών επαγγελμάτων. Η πρόοδος της ισότητας των φύλων στο ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο των εταιρειών είναι οδυνηρά αργή, και σε μερικούς τομείς έχει οπισθοδρομήσει, κατά την διάρκεια της παγκόσμιας ύφεσης. Η Ελλάδα, βέβαια, δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς η κορυφή των επιχειρήσεων είναι «γένους αρσενικού» και ο δρόμος για αλλαγή αυτού του σκηνικού είναι μακρύς και δύσκολος. Με την παρούσα έρευνα θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα των γυναικών που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τυχόν διαφορές στο στυλ ηγεσίας τους και στη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και θα προτείνουμε τρόπους άμβλυνσης των ανισοτήτων.__________________________________________________________________________The concept of gender nowadays is restrictive and oppressive for all and sundry, women and men. Gender, of course, primarily affects women. Today's business and organizational reality calls for capable leaders who can inspire their people and provide those incentives to achieve goals and results at the individual, team and organizational levels. Gender seems to affect all of the above. Depending on the gender, the choice of leadership style, the behavior of individuals, their interpersonal interactions and the general image reflected in the external environment are affected. Diversity, however, when used properly is particularly important for the creativity and efficiency of organizations. Nevertheless, the division of labor in industrial societies has "led" to the creation of female and male occupations. Gender equality at the highest level of corporate governance is painfully slow, and in some areas it has lagged behind, during the global recession. Greece, of course, is no exception, as the top of the business is "male" and the road to change this scenario is long and difficult. The present research will try to highlight the effectiveness of women working in the private and public sector, while we will try to highlight any differences in their leadership style and emotional intelligence. Finally, we will try to highlight the obstacles they face and suggest ways to alleviate inequalities.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectφύλοen_US
dc.subjectηγεσίαen_US
dc.subjectγυναικεία ηγεσίαen_US
dc.subjectγυάλινη οροφήen_US
dc.subjectσυναισθηματική νοημοσύνηen_US
dc.subjectgenderen_US
dc.subjectleadershipen_US
dc.subjectfemale leadershipen_US
dc.subjectglass ceiling effecten_US
dc.subjectemotional intelligenceen_US
dc.titleΗ γυναικεία ηγεσία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εμπόδια και προκλήσειςen_US
dc.title.alternativeWomen's leadership in the public and private sector, obstacles and challengesen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record