Show simple item record

dc.contributor.advisorΒέργαδος Δημήτριος
dc.contributor.authorΝούσιος, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΕυκαρπίδης, Πολυχρόνης
dc.date.accessioned2024-06-04T08:28:07Z
dc.date.available2024-06-04T08:28:07Z
dc.date.issued2024-05
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/4780
dc.description.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας εφαρμογής η οποία είναι προσβάσιμη από συσκευές με λογισμικό Android. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού από το χρήστη με την εισαγωγή ενός μόνο username και στη συνέχεια, του επιτρέπει την καταχώρηση κτιρίων ή πολυκατοικιών που διαχειρίζεται. Δίνοντας του επίσης την επιλογή να ορίσει ο ίδιος τα ποσοστά χρέωσης για τον κάθε ένοικο, ή να υπολογίζει το κόστος βάση νόμου χρησιμοποιώντας σαν κριτήριο τον όροφο και τα τετραγωνικά. Αφού γίνει η πρώτη καταχώρηση, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην εισαγωγή των ενοίκων, με τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καθένα, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όροφο, τετραγωνικά μέτρα κ.α. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους, τα οποία διαμορφώνονται αναλόγως με τις επιλογές του. Με τη συμπλήρωση αυτών, η εφαρμογή υπολογίζει το κόστος και το παρουσιάζει σε έναν πίνακα όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν ένοικο, μοιράζοντας το συνολικό κόστος στον καθένα και αναλύοντας πως προκύπτει το κάθε ποσό. Τέλος ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει τον πίνακα στη συσκευή του σε μορφή PDF και να τον μοιραστεί με τους υπόλοιπους ενοίκους, είτε μέσω αυτής είτε σε κάποιο πίνακα ανακοινώσεων της οικοδομής. Αρχική ιδέα της εφαρμογής ήταν η σύγχυση που επικρατεί στο χώρο αυτό, κυρίως στα αστικά κέντρα της χώρας τα οποία κατακλύζονται από πολυκατοικίες, καθώς επίσης και η καινοτομία που φέρνει μαζί της, διότι πέρα από εταιρείες διαχείρισης οι οποίες έρχονται με ένα κόστος, δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική. Σκοπός λοιπόν της εφαρμογής είναι η διευκόλυνση του υπολογισμού των κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας χωρίς κάποιο κόστος, κάνοντας τον ένοικο και διαχειριστή. Σε επόμενο κεφάλαιο έγινε ανάλυση και σχεδίαση της εφαρμογής με διάφορες τεχνικές, όπως με διαγράμματα UML και στη συνέχεια ακολούθησε η υλοποίηση της χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες και τις γλώσσες προγραμματισμού που είχαν διερευνηθεί. Τέλος, έγινε αξιολόγηση της εφαρμογής από χρήστες με τη χρήση του APK, αλλά και ανάλυση της αξιολόγησης. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία, όπως το Android Studio το οποίο αποτελεί τα θεμέλια για τη σύστασή της, η γλώσσα σήμανσης XML για τη δημιουργία του UI (User Interface), η γλώσσα προγραμματισμού Kotlin για να γίνει λειτουργικό το UI καθώς και για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων και τέλος η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι το σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQLite.---------------------------------------------------------- In this thesis, design, analysis, implementation, and evaluation of an application accessible from Android devices were conducted. The application allows users to create an account by entering only one username and then enables them to register buildings or apartment buildings they manage. It also gives them the option to define charging percentages for each tenant themselves or to calculate costs based on law criteria such as floor and square meters. Once the initial registration is done, the user can proceed to enter tenants, with necessary information for each, such as name, contact details, floor, square meters, etc. Then, the user is prompted to fill in the necessary fields for calculating the total cost, which varies depending on the user's choices. With this information filled in, the application calculates the cost and presents it in a table where each row corresponds to a tenant, distributing the total cost to each one and analyzing how each amount is derived. Finally, the user can download the table in PDF format to their device and share it with other tenants, either through the application or on a notice board in the building. The initial idea of the application stemmed from the confusion prevailing in this area, especially in urban centers flooded with apartment buildings, and the innovation it brings, as apart from property management companies that come with a cost, there is no other alternative. Therefore, the aim of the application is to facilitate the calculation of common expenses for an apartment building without any cost, involving both the tenant and the manager. In the next chapter, the application was analyzed and designed using various techniques, such as UML diagrams, followed by its implementation using the explored technologies and programming languages. Finally, the application was evaluated by users using the APK, and the evaluation analysis was conducted. Various technological tools were used for the implementation of the application, such as Android Studio, which forms the foundation for its establishment, XML markup language for creating the UI (User Interface), Kotlin programming language to make the UI functional and for connecting to the database, and finally, the database used is the SQLite relational database management system.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικήςen_US
dc.subjectΕφαρμογή Androiden_US
dc.subjectΑνάπτυξη εφαρμογών Androiden_US
dc.subjectΠρογραμματισμός για φορητές συσκευέςen_US
dc.subjectΥπολογισμός κοινοχρήστωνen_US
dc.subjectKotlinen_US
dc.subjectAndroid Studio IDEen_US
dc.subjectXMLen_US
dc.subjectSQLiteen_US
dc.titleΔημιουργία εφαρμογής σε Android Studio η οποία υπολογίζει τα κοινόχρηστα μιας πολυκατοικίαςen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record