Show simple item record

dc.contributor.advisorΗλιάδου-Τάχου, Σοφία
dc.contributor.authorΣτρεμπένη, Θεοδότα
dc.date.accessioned2018-03-01T16:33:14Z
dc.date.available2018-03-01T16:33:14Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/903
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της Κατοχής και του Εμφύλιου Πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στα χωριά της Δροσοπηγής και του Πολυποτάμου του νομού της Φλώρινας. Η περίοδος που θα μας απασχολήσει ξετυλίγεται από το 1941-1949. Παρόλα αυτά όμως και στο θεωρητικό κομμάτι και στο κομμάτι των συνεντεύξεων γίνονται κάποιες αναφορές σε γεγονότα που έλαβαν χώρα λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτό το χρονικό φάσμα με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία στο πέραμα των χρόνων. Ο βασικός στόχος της εργασίας ήταν να αναζητηθούν, να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν πληροφορίες και γεγονότα που σχετίζονται με την Κατοχή και τον Εμφύλιο Πόλεμο στα χωριά της Φλώρινας, και συγκεκριμένα τον Πολυπόταμο και τη Δροσοπηγή. Το υλικό για την εργασία μου δεν ήταν τίποτα άλλο από τις μνήμες των ανθρώπων της περιόδου εκείνης οι οποίοι μου εξιστορήθηκαν προσωπικά τους βιώματα και προσωπικές ιστορίες οι οποίες τους έχουν χαραχθεί στη μνήμη. Τα άτομα τα οποία πήραν μέρος στις συνεντεύξεις, μου διηγήθηκαν γεγονότα από τα οποία σε κάποια συμμετείχαν και επηρεάστηκαν από αυτά ή άτομα που εμπλέκονται έμμεσα καθώς κάποιο κοντινό συγγενικό τους πρόσωπο έζησε σε αυτή την ιστορική περίοδο και πήρε μέρος στα γεγονότα της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου είτε στον Πολυπόταμο είτε στη Δροσοπηγή Φλώρινας. Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας ήταν οι συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις αυτές βασίστηκαν σε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο ακολουθούσε κάποιες βασικές γραμμές, αλλά διευρύνονταν ή τροποποιούνταν ανάλογα με τις περιστάσεις και τις καταστάσεις που προέκυπταν σε κάθε συνέντευξη. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων προέκυψε ένα πλούσιο πρωτογενές υλικό και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτό είναι αρκετά. Από όλα αυτά λοιπόν είναι φανερό ότι μέσα από τις συνεντεύξεις φαίνεται όχι μόνο η χρονική σειρά των γεγονότων και οι τοποθεσίες στις οποίες έλαβαν χώρα σημαντικές μάχες αλλά και οι δυσκολίες που προέκυψαν αυτή την περίοδο καθώς και τα συναισθήματα των κατοίκων κάθε χωριού. This diploma thesis deals with the Occupation and the Civil War. More specifically, he deals with the events that took place during this period in the villages of Drosopigi and Polιpotamos in the prefecture of Florina. The period we are dealing with is unfolding from 1941 to 1949. Nevertheless, in the theoretical part and in the part of the interviews, some references are made to events that took place shortly before or shortly after that time frame in order to better understand the history over the years. The main objective of the work was to search for, collect and record information and events related to Occupation and Civil War in the villages of Florina, namely Polipotamos and Drosopigi. The material for my work was nothing but the memories of the people of that period who personally told me the experiences and personal stories that have been drawn to their minds. The people who participated in my interviews narrated events from which some were involved and influenced by them or indirectly involved as a close relative lived in this historical period and took part in the events of the Occupation and the Civil War either In Polipotamos or in Drosopigi, Florina. The method used to complete this paper was the interviews. These interviews were based on a semi-structured questionnaire, which followed some basic lines but was broadened or modified depending on the circumstances and the situations that emerged in each interview. After the interviews were completed, a rich raw material emerged, and the conclusions drawn from that were enough. Of all this, it is clear that the interviews show not only the time series of events and the locations where important battles took place, but also the difficulties that arose during this period as well as the feelings of the inhabitants of each village.en_US
dc.language.isoελληνικήen_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectΚατοχήen_US
dc.subjectΕμφύλιος πόλεμοςen_US
dc.subjectΦλώριναen_US
dc.subjectΠολυπόταμοςen_US
dc.subjectΔροσοπηγήen_US
dc.subjectπαλιό χωριόen_US
dc.subjectoccupationen_US
dc.subjectCivil Waren_US
dc.subjectFlorinaen_US
dc.subjectPolipotamosen_US
dc.subjectDrosopigien_US
dc.subjectold vilageen_US
dc.subjectElatiaen_US
dc.subjectΕλατιάen_US
dc.subjectολοκαύτωμαen_US
dc.subjectholocausten_US
dc.subjectrepublican armyen_US
dc.subjectnational armyen_US
dc.subjectrebelsen_US
dc.subjectδημοκρατικen_US
dc.subjectΕθνικός Στρατόςen_US
dc.subjectαντάρτεςen_US
dc.titleΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣen_US
dc.typethesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record