Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαμαρούδης, Σταύρος
dc.contributor.authorΣταμένη, Μαριάννα
dc.date.accessioned2018-07-06T16:04:45Z
dc.date.available2018-07-06T16:04:45Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/979
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή «Encardia: Η γλώσσα και η μουσική παράδοση των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας» αναφέρεται στη γλώσσα και τον μουσικό πολιτισμό της Κάτω Ιταλίας. Δομείται σε τρία κεφάλαια, καθένα από τα οποία εγγίζει διαφορετική θεματική. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Κατωιταλική διάλεκτο και περιγράφει τις θεωρίες σχετικά με την εμφάνιση και την ανακάλυψή της. Ακόμα, γίνεται λόγος για τη γεωγραφική τοποθέτηση όσων την μιλούν, κάτι το οποίο διαφέρει από εποχή σε εποχή, καθώς και τα χαρακτηριστικά της. Επρόκειτο για μία ελληνική διάλεκτο με ποικίλα αρχαϊκά χαρακτηριστικά. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με την μουσική παράδοση του πολιτισμού, η οποία έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στη διατήρησή της, με τον δικό της τρόπο φυσικά. Το συγκρότημα Encardia, για παράδειγμα, αποτελεί μία πτυχή που μεταφέρει εδώ και χρόνια τον πολιτισμό εκείνης της περιοχής στα ελληνικά μέρη και όχι μόνο. Είναι ένα συγκρότημα από Αθήνα που αγωνίζεται με μεράκι για τη διατήρηση αυτής της διαλέκτου, χωρίς να αισθάνεται ότι κάνει κάτι τέτοιο. Στο κεφάλαιο αυτό έχουν καταγραφεί τα αποτελέσματα από την συνέντευξη που πάρθηκε σ’ αυτό, η οποία δε θα μπορούσε άλλωστε να λείπει από την παρούσα εργασία. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο κατατίθεται μία ενδεικτική διδασκαλία του θέματος για τον σχολικό χώρο, βασισμένη στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους που στηρίζονται στα πλαίσια του κονστρουκτιβισμού. Το επίκεντρο στη μάθηση οφείλει να είναι ο μαθητής και όχι ο δάσκαλος, όπως συνέβαινε για αρκετά χρόνια. Πριν την παραπάνω πρόταση της συγγραφέως, ωστόσο, γίνεται μια επιφανειακή αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες της αγωγής, πάνω στις οποίες στηρίζεται και η αναφερόμενη ενδεικτική διδασκαλία. Στο τέλος της εργασίας ακολουθεί παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει σύγκριση χαρτών με τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας κατά καιρούς, καθώς και τα τραγούδια της Κατωιταλικής διαλέκτου του συγκροτήματος Encardia. This work “Encardia: The language and the musical tradition of the Greeks of Southern Italy” refers to the language and musical culture of Southern Italy. It is structured in three chapters, each one with a different theme. The first chapter refers to the Greek Southern Italy dialect and describes the theories about its appearance and discovery. There is a subject about the geographical positioning of those who speak it, which is different from season to age, as well as its characteristics. It is about a Greek dialect with a variety of archaic features. The second chapter has to do with the musical tradition of culture, which has helped especially to preserve it, in its own way of course. For example, the Encardia band, is an aspect that has for years conveyed the culture of that region to Greek parties and beyond. It is a band from Athens that struggles with passion for preserving this dialect, without feeling that it does. On this chapter, there are records of the results of the interview that took place in this chapter, which could not be missed by the present work. Finally, in the third chapter is presented an indicative teaching of the subject for the school environment, based on modern teaching methods based on constructivism. The focus on learning is to be the pupil rather than the teacher, as it has been for several years. Before the writer's above-mentioned proposal, however, a superficial reference is made to the modern theories of the education, on which the mentioned indicative teaching is based. At the end of the work follows an appendix, which includes a comparison of maps with the Greek-speaking villages of Southern Italy at times, as well as the songs of the Southern Italy Encardia band's dialect.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectκατωιταλική διάλεκτοςen_US
dc.subjectγλώσσαen_US
dc.subjectμουσικήen_US
dc.subjectπολιτισμόςen_US
dc.subjectμαθητοκεντρική διδασκαλίαen_US
dc.subjectEncardiaen_US
dc.subjectGreek Southern Italy dialecten_US
dc.subjectlanguageen_US
dc.subjectmusicen_US
dc.subjectcultureen_US
dc.subjectstudent-centered teachingen_US
dc.titleEncardia: η γλώσσα και η μουσική παράδοση των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίαςen_US
dc.typeBSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record