Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαπαδοπούλου, Πηνελόπη
dc.contributor.authorΜαταράγκα, Δήμητρα
dc.date.accessioned2018-09-28T13:58:45Z
dc.date.available2018-09-28T13:58:45Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1099
dc.description.abstractΣτην Ελλάδα, η δημιουργία Προστατευόμενων Περιοχών, έχει θεσμοθετηθεί εδώ και πολλά έτη. Η ίδρυση και η λειτουργία των Προστατευόμενων Περιοχών αποσκοπεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στα θετικά στοιχεία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο τα διάφορα οικοσυστήματα. Σε διάφορες περιοχές της χώρας μας έχουν καθοριστεί προστατευόμενες περιοχές για την αναγνώριση της αξίας και την διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες που αφορούν την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας στις περιοχές αυτές έτσι ώστε οι οργανισμοί αυτοί να μπορέσουν να επιβιώσουν. Φυσικά οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι και να τηρούν τους κανόνες σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβιώσουν αρμονικά με τις περιοχές αυτές. Εμείς ασχοληθήκαμε με τις γνώσεις και αντιλήψεις φοιτητών μελλοντικών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται με την σημασία ύπαρξης των Προστατευόμενων Περιοχών. Η έρευνά μας αποσκοπούσε στη διερεύνηση του αν η ύπαρξη των Προστατευόμενων Περιοχών έχει συναισθηματικές ή οικονομικές επιπτώσεις για τους ίδιους τους φοιτητές, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες στις οποίες ζουν. Επίσης μας αποσκοπούσαμε στο να κατανοήσουμε αν ως εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιούσαν τις Προστατευόμενες Περιοχές ως εκπαιδευτικούς πόρους βιωματικής μάθησης. Η έρευνά μας ήταν μέρος μιας διεθνούς συγκριτικής εκπαιδευτικής έρευνας η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα στην Πορτογαλία και την Ισπανίας. Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο της διεθνούς έρευνας μεταφρασμένο στα Ελληνικά, με ορισμένες τροποποιήσεις ώστε να προσαρμοστεί στο ελληνικό πλαίσιο και γίνει κατανοητό από τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται. Στην έρευνά μας συμμετείχαν 100 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία. Τα ερωτηματολόγια τα οποία συμπλήρωσαν, τα επεξεργαστήκαμε με το στατιστικό πακέτο το SPSS και με το λογισμικό Microsoft EXCEL καταλήξαμε σε ποσοτικά αποτελέσματα. Με την βοήθεια των ερωτηματολογίων διαπιστώσαμε ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος μας υποστηρίζει ότι οι Προστατευόμενες Περιοχές αποτελούν σημεία μεγάλης σημασίας και τονίζει ότι θα τις χρησιμοποιούσαν κατά την διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος τους ως εκπαιδευτικούς πόρους έτσι ώστε το μάθημα να γίνει πιο ενδιαφέρον και να μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή των μαθητών τους κάνοντας το μάθημα πιο παραστατικό και βιωματικό μέσα από την δημιουργία προσωπικών εμπειριών. Ιn Greece, the creation of Protected Areas has been institutionalized for many years. The establishment and operation of Protected Areas aims at preserving biodiversity and the positive elements and services that human ecosystems offer. In many regions of our country, many efforts and financial investments have been made to identify and preserve the natural environment, in order to improve conditions for the protection of fauna and flora in these areas so that these organisms can survive. Humans have to be informed and learned of their duties in order to be able to live in harmony with these areas. We have investigated the knowledge and the attitudes of students - future primary school teachers, related to the importance of Protected Areas. Our research aimed to investigate whether the existence of Protected Areas has emotional or financial implications for the students themselves, their families, and the communities in which they live. As well as we are interested in understanding whether as future teachers they would use Protected Areas as learning resources for learning. Our research was part of an international comparative educational research conducted at the same time in Portugal and Spain. As a research tool, we used the international survey questionnaire translated into Greek, with some modifications to adapt to the Greek context and be understood by the target population. The participants of our survey were 100 students from the Departement of Primary Education of the University of Western Macedonia. The questionnaires that were completed, processed them with the SPSS statistical package and with the Microsoft EXCEL software resulted in quantitative results. With the help of the questionnaires, we found that a fairly large percentage of our participants claims that Protected Areas are important points and stresses that they would use them as training resources during the exercise of their profession so that the lesson becomes more interesting and can to attract the attention of their students by making the lesson more documentary and experiential through the creation of personal experiences.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectπροστατευόμενες περιοχέςen_US
dc.subjectβιοποικιλότηταen_US
dc.subjectοικοτουρισμόςen_US
dc.subjectεκπαίδευσηen_US
dc.subjectprotected areasen_US
dc.subjectbiodiversityen_US
dc.subjectecotourismen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.titleΔιερεύνηση αντιλήψεων φοιτητών / τριών μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για τις προστατευόμενες περιοχέςen_US
dc.typeBSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record