Show simple item record

dc.contributor.advisorΒαμβακίδου, Ιφιγένεια
dc.contributor.authorΣπύρογλου, Χριστίνα
dc.date.accessioned2019-07-19T14:36:24Z
dc.date.available2019-07-19T14:36:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1473
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνίαen_US
dc.description.abstractΕίναι ακατόρθωτο μέσα σε λίγες σελίδες να ξετυλίξουμε το φιλμ, που για χρόνια κατέγραφε τη ζωή του Ζάχου. Η εν λόγω εργασία θα εστιάσει σε ένα μόνο από τα επιτεύγματά τού, στη δημιουργία μίας λουτρόπολης, εκεί όπου αιώνες τώρα ρέουν ασταμάτητα οι Ιαματικές Πηγές των Ελευθερών Καβάλας. Μέσα από το αρχείο διαγράφεται η διαδρομή που διήνυσε στο χώρο τούτο, καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Του κυρίως θέματος θα προηγηθούν εν συντομία βασικές αρχές που αφορούν στα αρχεία και την ανάλυση τους, μέθοδοι ανάλυση της ιστορίας και δη της τοπικής, καθώς και η μεθοδολογία, η κριτική προσέγγιση, τα ερευνητικά ερωτήματα, σύμφωνα με τα οποία οδηγηθήκαμε στην ανάλυση του αρχείου. Ακόμη, θα πραγματοποιήσουμε μία ιστορική αναδρομή στο χώρο και στο χρόνο, προκειμένου να προσδιορίσουμε τα γεωγραφικά και χρονικά όρια και θα παρουσιάσουμε τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες είχαν επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Και στη συνέχεια, θα προσεγγίσουμε το κυρίως θέμα. Μέσω της «Βιογραφίας» θα γνωρίσουμε τον εμπνευστή και ιδρυτή της λουτρόπολης, Ζάχο Ζάχο, θα λάβουμε σπουδαίες πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη προσωπικότητα του. Εξάλλου, το δημιούργημα του αποτελεί καρπό του “είναι” του, των συναισθημάτων, του χαρακτήρα, της παιδείας και των αξιών, που τον διακρίνουν. Θα ακολουθήσει το Βιβλιάριον με τίτλο «Ιαματικά Λουτρά Ελευθερών», το οποίο θα αποκαλύψει πολλές άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές του τόπου, αλλά και του ίδιου του ιδρυτή και θα καταλήξουμε με μία επιστολή του Ζάχου προς τον Υπουργό Τύπου και Τουρισμού σχετικά με τα Λουτρά. Αναφέραμε προηγουμένως, ότι οι ιδέες και τα οράματα προέρχονται από τον εσωτερικό και μυστήριο συχνά κόσμο μας. Ο Ζάχος μέσα από τα χειρόγραφα αφηγήματά, ποιήματά και επιστολές του, αποκαλύπτει έναν πλούσιο, ευαίσθητο, μάχιμο, δίκαιο και έντιμο χαρακτήρα. Αρκεί να αναφέρουμε τους τίτλους, προκειμένου να επαληθεύσουμε τα χαρίσματα : «Η Μπέσσα», «Η Τιμή», «Ψεύδεσαι», «Η Χάρι του Βασιλιά». Το πρώτο μάλιστα είναι υπογεγραμμένο και αναγράφεται ο τόπος και η χρονολογία: “Εν Λουτροίς Ελευθερών. Τη 12 Ιουλίου 1928. Ζ.Α.Ζάχος”. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω ανάλυση των εν λόγω αρχείων, αναφέρουμε απλώς μία ακόμα πτυχή της πολυδιάστατης αυτής προσωπικότητας. Για τα σημεία εκείνα, όπου τα λόγια δεν είναι αρκετά ή και πιστευτά ακόμη, το φωτογραφικό υλικό, αν και σιωπηρά, θα καλύψει τα αμήχανα αυτά κενά και θα επιβεβαιώσει ταυτόχρονα τα σχόλια σε άρθρα και βιβλία της εποχής, την εμμονή και την αγάπη του Ζάχου για την υλοποίηση του οράματος, αλλά και τη δική μας για τη μελέτη του θέματος. It is impossible within a few pages to unroll the film, which for years recorded Zachos' life. The present work will focus on only one of his achievements, on the creation of a spa town, where the Healing Sources of the area called Eleftheres in Kavala have been constantly flowing for centuries now. Throughout the file, the courses that he took in this area, as well as the results of his actions, are depicted. Before presenting the main topics of this work we will briefly mention the basic principles of the files and their analysis, the methods of analyzing history, in particular of the local one, as well as the methodology, the critical approach, the research questions, according to which we have been led to the analysis of the file. We will also make a historical retrospective of space and time in order to determine the geographical and time limits and to present the economic and political conditions which had an impact on the smooth operation of the business. And then we will approach the main subject. Through the "Biography" we will meet the instigator and founder of the spa, Zacho Zacho, and we will receive great information about his special personality. Besides, his creation is the fruit of his "being," of his emotions, of his character, of his education, and of all the values that distinguish him. What will follow is the booklet "Thermal Baths of Eleftheres", which will reveal many unknown and interesting aspects of the place and of the founder himself and we will end up with a letter from Zachos to the Minister of Press and Tourism on the Baths. We mentioned earlier that ideas and visions come from our inner and mysterious world. Zachos, through his manuscripts, his poems and his letters, reveals a rich, sensitive, active, fair and honest character. It is sufficient enough to mention the titles in order to verify the gifts: "Bessa", "The Price", "You Are Telling Lies", and "The King's Grace". The first one is signed and also the place and the chronology are reported: "In Eleftheres Baths. On July 12, 1928. ZAA Zachos ". We will not further analyze these records; we will only mention one more aspect of this multidimensional personality. For those points where the words are not enough or even believed, the photographic material, although tacitly, will cover these awkward gaps and at the same time will confirm the comments in articles and books of that time, the obsession and Zacho’s love for the realization of the vision, but also ours for the study of the subject.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectιστορικά αρχείαen_US
dc.subjectανάλυση πηγώνen_US
dc.subjectιαματικά Λουτρά Ελευθερώνen_US
dc.subjectεκμετάλλευση πηγώνen_US
dc.subjecthistorical archivesen_US
dc.subjecthistorical source's analysisen_US
dc.subjectElefthere's thermal bathsen_US
dc.subjectbath's occupancyen_US
dc.titleΙαματικές πηγές Ελευθερών Καβάλας. Ζ. Α. Ζάχος :Tο όραμα και η δημιουργίαen_US
dc.title.alternativeEleftheres Kavala's Thermal baths. Z.A. Zacho's vision and realizationen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record