Now showing items 1-20 of 127

  • Μέθοδοι προβλέψεων και εφαρμογές σε επιχειρήσεις 

   Ελληνίδης, Ανδρέας Ν. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021)
   Σε μια αγορά ασταθής η οποία αλλάζει με το καιρό και τις συνθήκες, μία επιχείρηση είναι απαραίτητο να έχει σωστό έλεγχο και συγκράτηση του κόστους διαχείρισης των προϊόντων. Βασικό εργαλείο για να επιτευχθούν αυτοί οι ...
  • Επανασχεδιασμός και εύρεση λύσεων ελαττωματικού προϊόντος 

   Γαλατιανός, Εμμανουήλ Κ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021)
   Ως βιομηχανικοί σχεδιαστές σκοπός μας είναι η σχεδίαση και εξέλιξη ιδεών και των χαρακτηριστικών που τις διέπουν. Είναι να δημιουργήσουμε ένα προϊόν το οποίο να εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες με σκοπό την, εξίσου, μέγιστη ...
  • Έρευνα αγοράς για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα 

   Κουτίδης, Ιωάννης – Μάριος Γ.; Κουτίδης, Κωνσταντίνος – Γεώργιος Γ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021)
  • Εφαρμογές της μεθοδολογίας του κολλάζ στην τέχνη και το σχεδιασμό προϊόντων 

   Καραγκούνη, Μαρία Κ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021)
   Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις εφαρμογές της μεθοδολογίας του κολάζ στην τέχνη και στο σχεδιασμό προϊόντων. Αρχικά διεξάγεται η σχετική ιστορική έρευνα, που αναφέρεται στο κολάζ και στη χρήση του. Στο δεύτερο κεφάλαιο ...
  • Δημιουργία Ιστοσελίδας: «SKG Graffiti - Οδηγός Της Πόλης» 

   Μακάση, Φωτεινή; Παπουνίδης, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021)
   Βασικό αντικείμενο του θέματος που αναπτύσσεται παρακάτω, είναι η δημιουργία Ιστοσελίδας ‘’SKG Graffiti - Οδηγός Της Πόλης’’ που θα λειτουργεί ως οδηγός πόλης που κάποιος θα μπορεί να ανατρέξει και να δει σε ποια διεύθυνση ...
  • Σχεδιασμός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Κασάπογλου, Ιωάννης Δ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-03)
   Στην πτυχιακή εργασία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για προσωπική χρήση. Άξονες σχεδιασμού του αποτέλεσαν η απλότητα της κατασκευής της βάσης στήριξης , η ...
  • Σχεδιασμός και πρωτοτυποποίηση χαρακτήρα με μοντέλα πηλού 

   Τραντέλος, Νικόλαος Β. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-04)
   Μέσα από το αντικείμενο της εργασίας παρατίθεται η ακολουθία της έρευνας, του σχεδιασμού και τα βήματα κατασκευής χαρακτήρα σε τρεις κατασκευές: Κατασκευή μοντέλου χαρακτήρα από πηλό ύψους 80 πόντους, Κατασκευή ψηφιακού ...
  • Η νέα τάση των σκαφών χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια 

   Χαλήλ ογλου, Χαλήλ Ρ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-04)
   Πρωταρχικός σκοπός της πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη της σχεδίασης ενός σκάφους. Το σκάφος σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιήσει στην πρόωση του την ηλιακή ενέργεια. Αυτό το πετυχαίνει με την εγκατάσταση ...
  • Σετ ψησίματος για τζάκι 

   Καραμπάς, Δημήτριος Ν. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-04)
   Η εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία και την κατασκευή ενός σετ ψησίματος για τζάκι και πιο συγκεκριμένα παραδοσιακού τύπου ικανό και εύχρηστο να εξυπηρετεί όλους τους τύπους ανεξαρτήτου μεγέθους. Το τζάκι, γνωστό σαν ...
  • Σχεδιασμός και κατασκευή προϊόντων με χρήση τεχνολογίας κοπής και χάραξης με LASER CO2 

   Αλμπανοπούλου, Μαρίνα Ι. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-04)
   Θέμα της πτυχιακής μου εργασίας, είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή προϊόντων με την χρήση τεχνολογίας κοπής και χάραξης με Laser διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη, το ερευνητικό και ...
  • Βιομηχανικός σχεδιασμός και κατασκευή ρούχων: μελέτες περίπτωσης 

   Μπουζουκλόγλου, Αικατερίνη Π. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-04)
   Στη εργασία γίνεται μελέτη ως προς τον σχεδιασμό και τη κατασκευή ρούχων. Αρχικά γίνεται αναφορά στη μόδα και τους κλάδους της και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαδικασία και η πραγματοποίηση των προϊόντων. ...
  • Σχεδιασμός και κατασκευή γεωργικού μηχανήματος ραντίσματος φυτοφαρμάκων 

   Λάβδας, Αθανάσιος Θ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-05)
   Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ αυξάνει σημαντικά το ποσοστό κάλυψης των διατροφικών αναγκών στον πλανήτη και εξασφαλίζει χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα, παρουσιάζει επίσης μεγάλο αριθμό προβλημάτων σε οργανισμούς ...
  • Προγραμματισμός έργου: δημιουργία νέας επιχείρησης 

   Οντρουσέκ, Πηνελόπη Δ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-05)
   Ο προγραμματισμός των έργων αποτελεί μια οργανωμένη προσέγγιση με βάση την οποία μπορεί κανείς να χειριστεί την διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης διαφόρων τύπων έργων. Η πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιάσει ...
  • Σχεδίαση μετατροπής οχήματος VAN σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο 

   Σταματιάδου, Δήμητρα Στ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-05)
   Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με την μετατροπή ενός φορτηγού με συνολική μάζα έως 3.5 τονάζ σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Το κίνητρο για την επιλογή της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά ότι στο κοντινό ...
  • Animation και σκίαση στο Blender 

   Κατσαρής, Κωνσταντίνος Φ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-07)
   Στην πτυχιακή γίνεται αναφορά στο Blender το οποίο είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης τρισδιάστατων γραφικών. Περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας μιας 3D σκηνής, ενός Animation και η δημιουργία Shaders. Μετά την εισαγωγή ...
  • Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενός διαχωριστικού μιας βιομηχανικής αίθουσας 

   Κυριαζόπουλος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-07)
   Ο σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη, η σχεδίαση και η κατασκευή ενός διαχωριστικού βιομηχανικής αίθουσας από κοτετσόσυρμα. Πρώτα από όλα έγινε μία έρευνα σχετικά με τα είδη του κοτετσοσύρματος που θα χρησιμοποιηθεί σαν ...
  • Σχεδιασμός Aftermarket Parts για Mercedes AMG G63 

   Καρακίτσος, Σπυρίδων Δ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-07)
   Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση εξωτερικών και εσωτερικών αξεσουάρ για το μοντέλο αυτοκινήτου AMG G63 της Mercedes – Benz . Βασιζόμενοι σχεδιαστικά στις γραμμές και την φόρμα του μοντέλου , θέλαμε να το αναδείξουμε , ...
  • Σκηνογραφία και Design στο θέατρο 

   Σπυριδέλης, Αλέξανδρος Αθ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-07)
   Η εργασία αναφέρεται σε έναν κλάδο σημαντικό για την καλλιτεχνική κοινότητα και συγκεκριμένα αυτόν του θεάτρου. Διεκπεραιώθηκε για να κάνει γνωστή την συνολική εργασία που κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα μιας παράστασης. ...
  • Σχεδιασμός προϊόντων εξωτερικού χώρου σε επίπεδο σκίτσου 

   Φωτιάδου, Γεωργία Δ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-07)
   Από τη διαδικασία σχεδιασμού αντικείμενων εξωτερικών χώρων για την πτυχιακή μου εργασία έμαθα τη χρησιμότητα του σκίτσου για τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Το σκίτσο αποτελεί σημαντικό εργαλείο της ανάπτυξης προϊόντων καθώς ...
  • Μελέτη και εξέλιξη φανών - φαναριών διάφορων χρήσεων, με έμφαση στον περιβαλλοντικά ευαίσθητο σχεδιασμό προϊόντων 

   Αλεξόπουλος, Γεώργιος Αθ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2021-07)
   Στη Πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η εξέλιξη των τεχνητών πηγών φωτισμού με τη μορφή φανών και φαναριών από την εμφάνισή τους και ιδιαίτερα από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης και μέχρι σήμερα, διάστημα στο οποίο η ...