Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαλεράντε, Ευαγγελία
dc.contributor.authorΦιλίππου, Στέργιος
dc.date.accessioned2019-11-11T14:58:23Z
dc.date.available2019-11-11T14:58:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1604
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσίαen_US
dc.description.abstractΟι εξελίξεις και οι αλλαγές που συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα στον πολιτικό, στον κοινωνικό τομέα, καθώς και στον οικονομικό τομέα είναι ραγδαίες. Επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας και θέτουν επιτακτικά την ανάγκη εκσυγχρονισμού του. Μέσα από ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης και δημιουργίας παγκόσμιων εκπαιδευτικών δικτύων οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών. Η απαιτούμενη όμως ορθή εκπαιδευτική πολιτική διαφαίνεται να παραμένει στόχος απρόσιτος καθώς, παρά τη γνώση που συσσωρεύεται από θεωρητικές αναλύσεις και έρευνες, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα κριτήρια αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και τις διαδικασίες που αντιστρατεύονται την αναβάθμισή της και την εφαρμογή (Παπαναούμ, 1995). Η επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης αποτελεί μια πολύ σημαντική διαδικασία στη λειτουργία της εκπαίδευσης καθώς αυτά τα στελέχη, σύμφωνα με το νόμο, έχουν την ευθύνη να διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους. (Κελεσίδης, 2018). Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, βασίζονται στην οργάνωση και διοίκησή του. Οι ικανότητες, δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά ενός διευθυντή είναι αυτά που τον καθιστούν αποτελεσματικό. Ποια είναι όμως τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης που θα αποτιμήσουν με ακριβέστερο τρόπο αυτά τα χαρακτηριστικά? Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών που πλαισιώνουν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σχετικά με τη διαδικασία στελέχωσης και την αξία των κριτηρίων επιλογής? Η μονιμότητα του διευθυντή και γενικότερα των στελεχών εκπαίδευσης καταργήθηκε το 1982 με τον νόμο 1304. Από τότε έως το 2018 έχουν ψηφιστεί 18 νόμοι και αρκετές τροποποιήσεις. Από τα γεγονότα πηγάζει το συμπέρασμα ότι στα 35 αυτά χρόνια η πολιτεία δεν μπόρεσε να καταλήξει στα κριτήρια που απαιτούνται για τα στελέχη εκπαίδευσης καθώς και τις διαδικασίες επιλογής για ένα αξιοκρατικό και κοινά αποδεκτό σύστημα επιλογής. Η στελέχωση των σχολείων με την επιλογή των ικανότερων αποτελεί αναγκαιότητα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι απουσιάζει ένα σύστημα επιλογής διαχρονικό και αποδεκτό από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δημιουργεί αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα και το καθιστά ενδεχομένως αναποτελεσματικό. Η πρωτοτυπία του ν 4327 /2015, ήταν να εισάγει για πρώτη φορά την επιλογή του διευθυντή σχολικής μονάδας μέσα από τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων και όχι από συνέντευξη με ή χωρίς καρτέλες θεμάτων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής. Η «καινοτομία» αυτή πυροδότησε έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών διχάζοντάς τους σε σχέση με τον τρόπο και τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Οι συζητήσεις αυτές, στα διαλείμματα, στις συνελεύσεις καθώς και σε παρέες εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αποτέλεσαν το κίνητρο για την έρευνα. Η παρούσα έρευνα έχει στόχο τη διερεύνηση των απόψεων, των θέσεων των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σχετικά με το σύστημα επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων. Ειδικότερα για το τι πιστεύει το δείγμα της έρευνας για τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια επιλογής αλλά και για την προσωπικότητα του υποψηφίου. Παράλληλα επιχειρεί να ανιχνεύσει τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής διευθυντών.Current developments and changes that take place worldwide in political, social and financial fields are evolving rapidly.They have an impact on every country's educational system, and these changes demand that the educational systems themselves are modernised.It is within this globalised environment and by the creation of world educational networks, that these very changes result in an interaction in the educational systems of these countries. However, the appropriate-required- educational policy remains an unreachable goal, as despite the wealth of knowledge accumulated from studies and theoretical approaches, a lot of questions remain unanswered when it comes to the criteria of performance and efficiency in Education, as well as the procedures that work against the upgrading of Education.(Papanaoum Z.1995) The selection of senior Education managers constitutes a very important procedure because it ensures the smooth operation of Education itself, as these managers -based on legislation- hold the responsibility to manage and apply the educational policy within their area of jurisdiction.(Kelesides 2018).The quality and efficiency of an Educational body are based on its management and the way it is organised.It is the abilities, skills and the overall features of a Principal of a school that determine him as an efficient manager. What are the criteria,though,and the selection procedure of senior managers that may assess accurately these features? What is the opinion of educators that are employed by Educational bodies regarding the selection procedure of senior managers and the value of these criteria? Τhe permanent post of a Principal and that of senior Education managers has been abolished since 1982 by law, article1304.Since then and up to 2018,there have been 18 applicable laws and many amendments have taken place. From the above points mentioned it is easy to infer that in the past 35 years the Greek State has been unable to determine the criteria necessary concerning senior Education managers as well as the selection procedure itself for a trully meritocratic approach in Greek Education public administration. As a result, staffing schools with the selection of the most competent senior education managers is an imperative that will ensure an upgrading of quality in Education. It is a fact that the lack of a temporal selection system that is accepted by the majority of Greek Educators leads to tensions and confrontations in the community of Educators, and may allude to the fact that the current system of selection may be an inadequate one. An innovation was introduced by the law 4327/2015 where the selection of the Principal would take place through secret voting among teachers and not through an interview with or without the use of special cards with questions that would test the 4 applicants' managerial skills in front of a selection committee.Nevertheless,this 'innovation' fired off extreme oppositions of opinions among teachers about which selection policy regarding the post of the Principal would be the best. It was these very discussions among staff during breaks in school meetings, as well informally in chats among teachers who teach in the Primary Education of the Regional Union of Kastoria, that became the basis for this survey. The curent survey aims at an analysis of the views of educators who work in the Directorate of Primary Education of Kastoria regarding the selection policy of Principals in primary schools. In particular, the survey will expound what these opinions reveal about official Bodies that are involved in the selection process, the criteria of selection, as well as the personality of the candidate(s)for the position of the Principal in primary Edycation.Also, this survey makes an attempt to investigate the teachers' own suggestions for the improvement of the selection process for the post of the Principal.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectστελέχωσηen_US
dc.subjectεπιλογή διευθυντήen_US
dc.subjectπρωτοβάθμια εκπαίδευσηen_US
dc.subjectαπόψεις εκπαιδευτικώνen_US
dc.subjectπροτάσειςen_US
dc.subjectδημοτικό σχολείοen_US
dc.subjectselection process of Principalen_US
dc.subjectopinions of Greek educatorsen_US
dc.subjectsuggestionsen_US
dc.subjectprimary schoolen_US
dc.subjectprimary educationen_US
dc.titleΔιερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδωνen_US
dc.title.alternativeInvestigation on the views of Kastoria Primary School Teachers, concerning the selection system of School Unit Principalsen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record