Show simple item record

dc.contributor.advisorΕπιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γρίβα Έλενα
dc.contributor.authorΠουρσανίδου, Αφέντρα
dc.contributor.otherΕξεταστική Επιτροπή: Ντίνας Κωνσταντίνος, Στάμου Αναστασία
dc.date.accessioned2016-07-01T08:07:53Z
dc.date.available2016-07-01T08:07:53Z
dc.date.issued2016-06-08
dc.identifier.other475 ΠΟΥ
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/223
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ξάνθης σχετικά με τους δίγλωσσους/πολύγλωσσους μαθητές και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αυτούς. Γίνεται αναφορά στη δεύτερη γλώσσα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσκτησή της, τη διγλωσσία, τις μορφές της και τη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης. Έπειτα, επιχειρείται μία σκιαγράφηση της εκπαιδευτικής κατάστασης στην περιοχή της Θράκης, και μία μνεία στα μειονοτικά σχολεία, τους μουσουλμάνους μαθητές, τους δασκάλους και τα σχολικά εγχειρίδια σε αυτά. Ακολουθεί μία καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διγλωσσία βάσει προηγούμενων ερευνών. Το ερευνητικό μας εργαλείο ήταν το ερωτηματολόγιο, συπληρώθηκε από εκατόν πενήντα εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε σχολεία του νομού Ξάνθης. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, με 6-15 χρόνια υπηρεσίας, κυρίως μόνο με πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, μόνιμοι αλλά με ελάχιστα χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε τάξεις υποδοχής/διαπολιτισμικά σχολεία. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε γύρω από τέσσερις θεματικούς άξονες, σχετικά με την παρουσία των δίγλωσσων/πολύγλωσσων μαθητών στον σχολικό χώρο, με τις σχολικές επιδόσεις τους, με την εμπλοκή των γονέων τους με το σχολείο και τέλος με τις εκπαιδευτικές/διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν τους μαθητές αυτούς. Μάλιστα, μελετήθηκαν και οι διαφοροποιήσεις των απόψεων των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας και την παρακολούθηση ή όχι σεμιναρίων διαπολιτισμικής αγωγής. Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου, την ορθογραφία, τη σύνταξη, την προφορά και όλα αυτά, λόγω της χρήσης της μητρικής τους γλώσσας στο σπίτι και της ανεπαρκούς γνώσης της ελληνικής. Επιπλέον, οι γονείς αυτοί βοηθούν λίγο τα παιδιά τους στο σπίτι και επισκέπτονται τον δάσκαλο σπανίως. Για την εκπαίδευσή τους οι εκπαιδευτικοί προτείνουν την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, περισσότερες διευκρινίσεις, απλοποίηση εργασιών και για τη βελτίωση της επίδοσής τους την παραπομπή τους σε τάξεις υποδοχής. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ελπίζουμε πως η προσπάθειά μας αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση στο μέλλον. This study aims to explore the views of primary school teachers of Xanthi on bilingual / multilingual pupils and teaching the Greek language to them. Reference is made to the second language and the factors affecting its acquisition, bilingualism, its forms and teaching a second language. Then we attempt to draw an outline of the educational situation in Thrace and make a reference to minority schools, Muslim students, teachers and their textbooks. A recording of perceptions of teachers about bilingualism based on previous research follows. Our research tool was the questionnaire, completed by one hundred and fifty teachers working in schools of Xanthi. Most participants were women, with 6-15 years of service, mainly only with a BA of Department of Primary Education, permanent but with few years of teaching experience in reception classes / intercultural schools. The questionnaire was structured around four themes: the presence of bilingual / multilingual pupils in schools, their school performance, the involvement of the parents with the school and the educational / teaching approaches concerning these students. Indeed, we studied the differences of opinions of teachers by gender, years of service and following-up or not intercultural education seminars. According to the views of teachers, students are facing problems on writing, spelling, syntax, pronunciation because of the use of their mother tongue at home and insufficient knowledge of Greek. In addition, parents are helping their children at home insufficiently and visit the teacher rarely. To assist their training educators suggest strengthening their self-confidence, supplying further clarification and simplifying work. To improve their performance they suggest their referral to reception classes.el_GR
dc.format.extent246 σ.
dc.language.isoελληνικήel_GR
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel_GR
dc.subjectΔίγλωσσοι/πολύγλωσσοι μαθητέςel_GR
dc.subjectΔιδασκαλία ελληνικής γλώσσαςel_GR
dc.subjectΕκπαιδευτικοίel_GR
dc.subjectΑπόψειςel_GR
dc.subjectBilingual/multilingual studentsel_GR
dc.subjectTeaching greek languageel_GR
dc.subjectTeachersel_GR
dc.subjectViewsel_GR
dc.titleΔιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε δίγλωσσους/πολύγλωσσους μαθητές: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων της Ξάνθηςel_GR
dc.title.alternativeTeaching the greek language to bilingual/multilingual students: investigating the views of primary school teachers in Xanthiel_GR
dc.typeμεταπτυχιακή εργασίαel_GR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record