Show simple item record

dc.contributor.advisorΕπιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χριστοδούλου Αναστασία
dc.contributor.authorΚαριντζαΐδης, Νικόλαος
dc.contributor.otherΕξεταστική Επιτροπή: Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Τσιούμης Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2016-07-05T07:59:26Z
dc.date.available2016-07-05T07:59:26Z
dc.date.issued2016-06-11
dc.identifier.other459 ΚΑΡ
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/244
dc.description.abstractΗ έρευνα αυτή διαπραγματεύεται το θέμα των αναπαραστάσεων του φύλου στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην εικονογράφηση του σχολικού εγχειριδίου Γλώσσας της Στ’ Δημοτικού. Σε μια κοινωνία όπου η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται συνταγματικά και προβάλλεται ως ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, επιχειρείται να αναλυθεί αν τα σχολικά βιβλία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας ή διαιωνίζουν τις παρωχημένες έμφυλες στερεοτυπικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Το εικονικό σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια έχει την ίδια δυναμική στη μεταφορά ιδεολογικών και πολιτισμικών μηνυμάτων με το γλωσσικό σύστημα. Έτσι, οι μαθητές/τριες παίρνουν αρκετές πληροφορίες και από τα δύο συστήματα επικοινωνίας σχετικά με τους ρόλους και τα στερεότυπα που θεωρούνται κατάλληλα για το κάθε φύλο. Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές σχετικές έρευνες με αντικείμενο ανάλυσης το γλωσσικό σύστημα, ενώ επιχειρείται για πρώτη φορά μια οργανωμένη και συστηματική ανάλυση του εικονικού συστήματος των γλωσσικών εγχειριδίων και συγκεκριμένα αυτό της Στ’ Δημοτικού. Η ερευνητική μέθοδος είναι τόσο η ανάλυση περιεχομένου, ως τεχνική μέτρησης, όσο και η σημειωτική, ως μέθοδος οπτικής ανάλυσης. Τα ευρήματα της ανάλυσης έδειξαν σημαντικά στοιχεία: 1. Η παρουσίαση των δύο φύλων στην εικονογράφηση του βιβλίου της γλώσσας δε γίνεται με αντικειμενικό τρόπο σε σύγκριση με τις κοινωνικές αλλαγές. 2. Εκτός από την ποσοτική ανισότητα στην προβολή των δύο φύλων υπάρχουν σημαντικές διαφορές και στην ποιότητα των χαρακτηριστικών που αφορούν τη συμπεριφορά, τα επαγγέλματα, τις ασχολίες. 3. Υπάρχει μείωση στην προβολή παλαιότερων έμφυλων στερεοτύπων, που όμως δεν κρίνεται ως θετική, καθώς ταυτόχρονα δεν τονίζεται η ποικιλομορφία των ρόλων που αναλαμβάνουν στο σύγχρονο κοινωνικό πεδίο. This research deals with the way in which the two sexes are presented in education and particularly in illustration of the language textbook of 6th Grade of primary school. In a society where gender equality is constitutionally enshrined and displayed as an educational policy objective, attempts to examine if school textbooks respond to social reality demands or perpetuate outdated gender stereotyped educational practices. The visual communication system that school textbooks use has the same rhetoric in transportation of ideological and cultural messages with linguistic system. Therefore, students receive plenty information from both communication systems about the roles and stereotypes that considered appropriate for each sex. In the past, several studies have been made analyzing linguistic system, while attempting for the first time an organized and systematic analysis of visual system in language textbooks and specifically the one of 6thGrade. As research method were used both content analysis, as measurement technique, and semiotics, as optical analysis method. From the analysis of data resulted important elements: 1. The presentation of the two sexes in the illustration of this language textbook is not objectively compared with social changes. 2. Apart from the quantitative inequality of presentation of the two sexes it appears a big difference and in qualities of characteristics of behavior, professions, activities. There is reduction in representation of outdated gender stereotypes, which is not necessarily positive, as the diversity of roles they undertake in modern social field is not emphasized.el_GR
dc.format.extent217 σ.
dc.language.isoελληνικήel_GR
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel_GR
dc.subjectΣχολικό εγχειρίδιοel_GR
dc.subjectΕικονογράφησηel_GR
dc.subjectΣημειωτικήel_GR
dc.subjectΈμφυλες διακρίσειςel_GR
dc.subjectTextbooksel_GR
dc.subjectIllustrationel_GR
dc.subjectSemioticsel_GR
dc.subjectGender discriminationel_GR
dc.titleΑναπαραστάσεις του φύλου στην εικονογράφηση του σχολικού εγχειριδίου Γλώσσας της Στ΄ Δημοτικούel_GR
dc.title.alternativeGender representation in 6th Grade's language textbook images of Primary Schoolel_GR
dc.typeμεταπτυχιακή εργασίαel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record