Show simple item record

dc.contributor.advisorΠουλακιδάκος Σταμάτης
dc.contributor.authorΑδαμίδου, Αθανασία
dc.date.accessioned2023-05-24T12:02:41Z
dc.date.available2023-05-24T12:02:41Z
dc.date.issued2023-05
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/3574
dc.description.abstractΗ πλαισίωση είναι διαδικασία, που εφαρμόζεται για να κατευθυνθεί η άποψη των πολιτών για κάποιο θέμα. Το πλαίσιο άλλες πληροφορίες αποσιωπά και άλλες υπερτονίζει. Καθορίζοντας έτσι τον υπεύθυνο για το πρόβλημα. Με σκοπό τη διερεύνηση της εφαρμογής των πλαισίων από τα Μ.Μ.Ε. για το σκάνδαλο διαφθοράς Novartis, που απασχόλησε την κοινή γνώμη 2017-2022 και στο οποίο εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, μελετήθηκαν με τη μέθοδο της ποσοτικής ανάλυσης όλα τα σχετικά άρθρα των ηλεκτρονικών εκδόσεων της Καθημερινής και του Ντοκουμέντο. Καταγράφηκε η χρονική περίοδος της δημοσίευσης, η έκταση, η πηγή της πληροφορίας, ο βαθμός της επανάληψής της, η τεκμηρίωσή της, η δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, η χρήση απαξιωτικών εκφράσεων και οι προσωπικές επιθέσεις, η ιδιότητα και η κομματική ένταξη του αρθρογράφου, η πλευρά του σκανδάλου που αναλύθηκε, η προσπάθεια δημιουργίας έντονων συναισθημάτων και η τυχόν γενίκευση των συμπερασμάτων. Ο στατιστικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με το x2. Διαπιστώθηκε ότι: 1) τα δύο μέσα καθόρισαν με διαφορετικό τρόπο την ημερήσια διάταξη. Η Καθημερινή δεν δημοσίευσε τίποτα σχετικό την περίοδο που διερευνάτο ο ρόλος πολιτικών, ενώ το Ντοκουμέντο το είχε σε περίοπτη θέση, 2) η Καθημερινή πρόβαλε το στερεότυπο του τίμιου πολιτικού που τον συκοφάντησαν, ενώ το Ντοκουμέντο του διεφθαρμένου, 3) η Καθημερινή απέκρυψε πολλές κρίσιμες πληροφορίες και προχώρησε σε 1 ψευδή είδηση που ανακάλεσα αργότερα, 4) και τα δύο μέσα κατέφυγαν σε επαναλήψεις της ίδιας πληροφορίας, σε συναισθηματικά φορτισμένες εκφράσεις, σε γενίκευση σε βάρος αντίπαλου κόμματος και έκαναν μικρή μόνο αναφορά σε δομικά προβλήματα της χώρας, 5) το Ντοκουμέντο σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό δημοσίευσε τεκμήρια των απόψεών του και ήταν το μόνο που δημοσίευσε απόψεις μικρών κομμάτων. Framing is a process that is applied to direct the opinion of citizens on a topic. It can either silence some information or overemphasize other. In addition, framing determines who is responsible for the problem. In order to investigate the adjustment of the Greek Mass Media framing for the Novartis corruption scandal, which occupied the Greek public opinion 2017-2022 and in which political figures are involved, all relevant articles of the online editions of Kathimerini and Documento were studied using the method of quantitative analysis. We analyzed the time period of the publication, the extent, the source of the information, the degree of its repetition, its documentation, the publication of fake news, the use of derogatory expressions and personal attacks, the status and the political link of the columnist, the side of the analyzed scandal, the attempt to create strong emotions to the public and the possible generalization of conclusions. Statistics were performed with chi-square test. It was found that: 1) the two media defined the agenda in a different way: Kathimerini didn’t publish anything during the period when the role of politicians was investigated, while Documento had it in a prominent position, 2) Kathimerini projected the stereotype of the honest politician who was slandered, while Documento of the corrupt one, 3) Kathimerini withheld a lot of critical information and proceeded with one fake news story that was retracted later, 4) both media resorted to repetitions of the same information, used emotionally charged expressions, generalizations at the expense of the opposite side and made only one reference to the country's structural problems, 5) Documento in a statistically significant greater extend published evidence-based articles and it was the only one media that published the opinions of the smaller parties of Greece.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.en_US
dc.subjectΠλαισίωσηen_US
dc.subjectNovartisen_US
dc.subjectΔιαφθοράen_US
dc.subjectΜέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)en_US
dc.titleΟ τρόπος παρουσίασης του σκανδάλου Novartis από τα ελληνικά Μ.Μ.Ε.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record