Recent Submissions

 • Πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες το γυναικείο φύλο: μια ποιοτική διερεύνηση σε ένα μικρό δείγμα πολιτών 

  Πούγιου, Μαρίνα - Στεφανία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2024)
  Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα έχει κερδίσει σημαντικά δικαιώματα τον τελευταίο αιώνα, εξακολουθεί σήμερα να βιώνει διακρίσεις, προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ...
 • Λόγος μίσους και το ζήτημα των έμφυλων διακρίσεων 

  Κατσιφλώρου, Στεφανία - Ευαγγελία; Μπλούνα, Μαρία - Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2024-04)
  Μέσα από μια εξέταση των προοπτικών των συμμετεχόντων, η μελέτη εμβαθύνει στους διαφορετικούς ρόλους που πρέπει να αναλάβουν οι διάφορες οντότητες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα φύλου. Τα ευρήματα ...
 • Η προπαγάνδα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τον Ρωσοουκρανικό πόλεμο 

  Σάκκου, Βασιλεία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2024)
  Από την ιστορική περιπέτεια της τότε «άγνωστης » προπαγάνδας, η οποία προσπαθούσε ακόμα και στην αρχαιότητα να κατευθύνει τις πεποιθήσεις των πολιτών και να διαμορφώνει τις συμπεριφορές του κοινού, βρισκόμαστε σε ένα συνεχώς ...
 • Δημιουργία εφαρμογών μικτής πραγματικότητας με βάση την τοποθεσία για τον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού 

  Μουστάκα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2024-02)
  Οι εφαρμογές μικτής πραγματικότητας χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σε πολλούς τομείς όπως η διαφήμιση, η ψυχαγωγία, ο τουρισμός και η εκπαίδευση. Με εμπειρίες μικτής πραγματικότητας (MR) που βασίζονται στην τοποθεσία, ...
 • Τα ΜΜΕ ως παράγοντας επιρροής και ενίσχυσης στο φαινόμενο του σεξισμού 

  Ζυγούρη, Κωνσταντίνα; Καρανώτας, Νέστορας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-10)
  Η παρούσα εργασία διερευνά την ταυτότητα φύλου, τη διαμόρφωσή της και τον αντίκτυπό της στην κοινωνική ανισότητα. Εμβαθύνει στις διαστάσεις του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου, αναδεικνύοντας τη σημασία τους στην ...
 • Social Media και πολιτική: το πολιτικό μάρκετινγκ στη ψηφιακή εποχή 

  Πάπουλας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-11)
  Στόχος της πτυχιακής εργασίας «Social Media και Πολιτική: Το Πολιτικό Μάρκετινγκ στη Ψηφιακή Εποχή» είναι να παρουσιαστεί με ποιον τρόπο τα social media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού μάρκετινγκ και κατά ...
 • Ο ρόλος των ψηφιακών μέσων στην προώθηση των κινηματογραφικών προβολών 

  Ανανιάδης, Βασίλειος; Καραμάνης, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2024-02)
  Αναμφίβολα, τα ψηφιακά μέσα έχουν επηρεάσει σημαντικά την κινηματογραφική βιομηχανία, σε όλα τα επίπεδα ποικιλοτρόπως. Ιδιαίτερα σημαντική φαίνεται ότι είναι η επιρροή που ασκούν στα άτομα νεαρής ηλικίας, όσον αφορά τον ...
 • Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών στα εστιατόρια – εφαρμογή του μοντέλου SERVQUAL 

  Ζαμάνη, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-09)
  Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη της χρήσης των κοινωνικών μέσων για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ελληνικά εστιατόρια, εφαρμόζοντας το μοντέλο SERVQUAL. Έτσι, για να επιτευχθεί ο ερευνητικός ...
 • Το ζήτημα της μετανάστευσης: πραγματισμός ή αλληλεγγύη; μια σύγκριση των αναπαραστάσεων για τις προσφυγικές κρίσεις του 2016 και 2022 στα ελληνικά ΜΜΕ 

  Μπαρμπίδης, Χρήστος; Γιώβος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-10)
  Η παρουσία εργασία εμβαθύνει στην απεικόνιση των μεταναστευτικών θεμάτων στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, συγκρίνοντας τον τρόπο προσέγγισης το 2016, στην κορύφωση της προσφυγικής κρίσης, με αυτές του 2022, εν μέσω γεωπολιτικών ...
 • Η κατάθλιψη μέσα από τα μάτια ενός εφήβου 

  Ζώζουλας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-03)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της κατάθλιψης μέσα από τα μάτια ενός εφήβου. Ορίζοντας αρχικά την κατάθλιψη ως μία ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένης διαρκείας συναισθήματα, όπως ...
 • Τα Infographics ως νέα μορφή οπτικής επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή 

  Αντιμίσαρης, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-11)
  Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, το φάσμα των μορφών για τη διάδοση πληροφοριών έχει επεκταθεί σημαντικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η έρευνα ξεκίνησε ένα ταξίδι για να αποκρυπτογραφήσει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο: τα ...
 • Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής για την εκμάθηση Braille 

  Παπαιωάννου, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-11)
  Ο τρόπος ζωής του Louis Braille αλλά και το σύστημά του, άλλαξαν για πάντα την δυναμική των ανθρώπων με οπτική αναπηρία, με τον περίγυρό τους. Δημιούργησε ένα περίπλοκο σύστημα το οποίο κατέληξε να εξυπηρετεί όλες τις ...
 • Πολιτική και ιδεολογία σε ταινίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου 

  Λουκοβίτου, Νίκη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-10)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση του ρόλου του κινηματογράφου στην ελληνική κοινωνία και κουλτούρα, με εστίαση στη θέση της γυναίκας. Ο κινηματογράφος αναδεικνύεται ως πανίσχυρο μέσο πολιτισμικής και ...
 • Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις συντροφικές σχέσεις. Μια ποσοτική διερεύνηση σε μεγάλο δείγμα ανθρώπων που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας Γαϊτανάκης, Ανδρέας 

  Γαϊτανάκης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023-09)
  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις συντροφικές σχέσεις λόγω της ζήλιας και της έλλειψης εμπιστοσύνης, προκαλώντας συγκρούσεις και μειωμένη ικανοποίηση από τη σχέση. Σκοπός της παρούσας ...
 • Διερεύνηση αντιλήψεων για την επίδραση των ψηφιακών μέσων στις ενδοοικογενειακές σχέσεις 

  Πετρίδης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023)
  Η παρούσα προπτυχιακή εργασία, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στην Καστοριά, εμβαθύνει στην επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δυναμική της οικογένειας. ...
 • Οι παραποιημένες ειδήσεις: αίτια, συνέπειες του φαινομένου και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης 

  Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος; Δέτσιος, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023)
  Η διάδοση παραποιημένων ή ψευδών ειδήσεων αποτελεί ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα στην ψηφιακή εποχή. Με την έλευση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και την ευκολία της ανταλλαγής πληροφοριών που αυτά παρέχουν, οι ψευδείς ...
 • Ψηφιακή αποτοξίνωση: κάνοντας “διάλειμμα” από τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων 

  Ζέρβα, Άννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2022)
  Βασικό αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, «Ψηφιακή αποτοξίνωση: κάνοντας “διάλειμμα” από τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων». Στο θεωρητικό μέρος, η εργασία αναφέρεται αρχικά στην ιστορική ...
 • Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) σε ανώνυμες αθλητικές εταιρείες: η περίπτωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός 

  Ηλίας, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023)
  Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αναφέρεται στην πρακτική όπου μια επιχείρηση, σε αυτήν την περίπτωση η αθλητική εταιρεία, αναλαμβάνει την ευθύνη για τις κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της πέρα από τον απλό ...
 • Παραποιημένες ειδήσεις στο χώρο της πολιτικής 

  Γκρίζου, Αντωνία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023)
  Αν και οι ψευδείς ειδήσεις δεν είναι νέο φαινόμενο, πρόσφατα επιδεινώθηκαν με την έλευση της ψηφιακής εποχής, καθιστώντας το ένα από τα πιο έντονα αμφισβητούμενα ζητήματα στην πολιτική επικοινωνία και τον δημοσιογραφικό ...
 • ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα στον Ελληνικό Κινηματογράφο = LGBTQ+ Community in Greek Cinema 

  Δερεκίδη, Μαρία - Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2023)
  Τα θέματα που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να τίθενται όλο και περισσότερο στο τραπέζι του δημόσιου λόγου. Η εξέλιξη της κοινωνίας, η ανάγκη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για ελεύθερη έκφραση αλλά και η ...

View more