Now showing items 1-20 of 84

  • 1821-2021, 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση: η πολιτιστική διαχείριση μιας κομβικής επετείου 

   Στεργίου, Δέσποινα; Μάστορα, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τις φοιτήτριες Κωνσταντίνα Μάστορα και Δέσποινα ...
  • Body shining: η δημιουργία ενός κοινωνικού ντοκιμαντέρ 

   Μπράχου, Πηνελόπη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη δημιουργία ενός μικρού μήκους κοινωνικού ντοκιμαντέρ με ονομασία “Body Shining”. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται καταγραφή του όρου “κοινωνικό ντοκιμαντέρ”, ο τρόπος ...
  • Podcast για την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα 

   Χανδρινού, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Ο 21ος αιώνας μας έχει παρουσιαστεί ως μια εποχή ανάγκης για δράση. Η κλιματική αλλαγή πρωταγωνιστεί στον αιώνα που διανύουμε αποτελώντας συχνά το θέμα συζήτησης σε καθημερινές συζητήσεις μεταξύ απλών ανθρώπων έως και ...
  • Selfies και ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας 

   Πασσαλής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Στη παρούσα εργασία αναλύεται θεωρητικά και ερευνητικά το θέμα «Selfies και Ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας». Στη θεωρητική επισκόπηση του θέματος παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της αυτοπροσωπογραφίας ,selfie ως προς ...
  • Αθλητικά events και στρατηγικές επικοινωνίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μελέτη περίπτωσης Roland Garros 

   Χαραλαμπίδης, Στυλιανός; Μαγκλάρας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-11)
   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει διάχυτα μέρη της κοινωνίας και της σύγχρονης καταναλωτικής κουλτούρας. Ωστόσο, οι μελετητές του αθλητισμού έχουν σημειώσει μια σαφή έλλειψη γνώσης και κατανόησης σχετικά με τη χρήση ...
  • Αναπαραστάσεις της κοινωνικής κατασκευής στα ελληνικά ΜΜΕ: η περίπτωση της εισβολής στην Ουκρανία 

   Δήμου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-11)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η κατανόηση της έννοιας των κοινωνικών αναπαραστάσεων και του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται η πραγματικότητα μέσα από τα ελληνικά μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και την ...
  • Αναπαραστάσεις της ουκρανικής προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά ΜΜΕ 

   Βέργος, Παναγιώτης; Τσιτσόλλη, Λευτερί (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Λαμβάνοντας υπόψη τον καταλυτικό ρόλο που έχουν τα ΜΜΕ στο να διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα, με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιδιώκεται η έρευνα, η καταγραφή και η ανάλυση των αναπαραστάσεων της ουκρανικής ...
  • Αντιδράσεις και αξιολογήσεις επικοινωνιακής πολιτικής της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, από πολίτες και τοπικά ΜΜΕ. Υπόθεση κούκλας Αμάλ και Δήμου Μετεώρων 

   Μπερτέ, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-09)
   Η ανακοίνωση ενός γεγονότος μπορεί να έχει αντίτυπα στην τοπική αρχή μιας περιοχής που με την λάθος διαχείριση να δημιουργήσει μια κρίση. Η παρούσα εργασία διερευνά την επικοινωνιακή κρίση μέσω των αξιολογήσεων της ...
  • Αντιδράσεις καταναλωτών σε επιχειρησιακές κρίσεις: η περίπτωση της United Airlines 

   Κώτσιας, Ηρακλής – Ορέστης; Παπαδουράκη, Θεονύμφη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-10)
   Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναλύσει και να μελετήσει τους τρόπους μέσω των οποίων οι σημερινοί επικοινωνιολόγοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κρίση. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα μας μελετά τη διαχείριση των ...
  • Αξιολόγηση ιστοσελίδων τοπικών επιχειρήσεων: κριτήρια και εργαλεία 

   Ζενουνλλάρι, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-05)
   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη και αξιολόγηση των ιστοσελίδων της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα αυτών της Κοζάνης ,του Βελβεντού, της Σιάτιστας και των Σερβίων, με κριτήριο ότι ανήκουν στις κατηγορίες ηλεκτρονικών ...
  • Από την αρχαία στη νέα ελληνική πάλη. Οπτικοακουστικό ντοκιμαντέρ 

   Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την ανάλυση τόσο της τεχνοτροπίας του ντοκιμαντέρ, του μοντάζ και τα χαρακτηριστικά του όσο και της παραγωγή του. Επιπλέον, θα γίνει παρουσίαση του ντοκιμαντέρ με τίτλο « Από την αρχαία στη νέα ...
  • Αρχές δεοντολογίας, δημόσιο συμφέρον και στρατηγικές ενημέρωσης στο διαδίκτυο: η διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας σε σχέση με τον εμβολιασμό από τα ελληνικά blog στην περίοδο της πανδημίας 

   Μελεσσανάκη, Αικατερίνη; Τεπετίδου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-11)
   Το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται η παρούσα μελέτη αφορά την εξέταση την διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας σε σχέση με τον εμβολιασμό από τα ελληνικά blogs την περίοδο της πανδημίας. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα ...
  • Ασύρματες τεχνολογίες στην κινητή τηλεφωνία και το δίκτυο 5ης γενιάς (5G) 

   Πλούμης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-04)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε και θα αναπτύξουμε τη λειτουργία του νέου δικτύου 5G και τις σημαντικές επιρροές που αυτό μπορεί να επιφέρει στην καθημερινότητά μας. Αρχικά παρουσιάζονται οι ασύρματες τεχνολογίες ...
  • Βία κατά των γυναικών. Η έκταση του φαινομένου και τρόποι αντιμετώπισης 

   Μπέκιου, Έλενα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-05)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των κατοίκων του νομού Καστοριάς σχετικά με το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών. Ακόμη, εξετάζονται οι απόψεις των επαγγελματιών ...
  • Δημoσιoγραφία των δεδoμένων σε περιόδoυς κρίσης. H περίπτωση της Ελλάδας την επoχή τoυ covid-19 

   Κώρη, Ευμoρφία; Κεφαλά, Ιφιγένεια-Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-11)
   Με την πάρoδo τoυ χρόνoυ, o άνθρωπoς ανακάλυψε νέες τεχνικές για να βελτιώσει την απόδoσή τoυ σε πoλλoύς τoμείς της εργασίας τoυ. Έτσι, συγκεκριμένα στo πλαίσιo της δημoσιoγραφίας, η τεχνoλoγία και η συνεχής απόκτηση γνώσης ...
  • Δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την ανίχνευση κακοποιητικών συμπεριφορών σε ανηλίκους 

   Εκτάιτ, Μαρία - Ξένια (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την υλοποίηση μιας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής με την χρήση του εργαλείου Ren’Py για την ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης. Σκοπός της εφαρμογής είναι η χρήση ...
  • Δημιουργία διαδραστικού χάρτη πολυμέσων για εικονικές περιηγήσεις για την ανάδειξη αστικών περιοχών και πάρκων στην Ηλιούπολη Αττικής 

   Μερκούρης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-04)
   Είναι γεγονός πλέον πως τα πολυμέσα και οι πολυμεσικές εφαρμογές έχουν μπει για τα καλά στην ζωή όλου του κόσμου και την έχουν αλλάξει ριζικά. Μέσα από αυτά έχουν μπει πολλά σύγχρονα εργαλεία δια δραστικότητας σε σημεία ...
  • Δημιουργία εφαρμογής εικονικής περιήγησης για την παρουσίαση ιστορικών μνημείων στην περιοχή της Καστοριάς 

   Πολυζωίδης, Γεώργιος - Βενιζέλος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-09)
   Συστήματα που μπορούν πραγματικά να θεωρηθούν «συστήματα εικονικής πραγματικότητας» υπάρχουν από τη δεκαετία του 1960. Η εικονική πραγματικότητα είναι πράγματι ένας εναλλακτικός κόσμος γεμάτος με εικόνες που δημιουργούνται ...
  • Δημιουργία ψηφιακών ιστοριών μέσω GoogleEarth 

   Χάντρι, Αντρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-03)
   Με την ψηφιακή επανάσταση ήρθαν στο προσκήνιο πολλές μορφές ψηφιακής τέχνης, αυτό που εξετάζει η παρούσα εργασία είναι η τέχνη της ψηφιακής αφήγησης (storytelling). Η ψηφιακή αφήγηση θεωρείται η εκμοντερνοποίηση της αρχαίας ...
  • Δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα: μια ιστορική αναδρομή 

   Μακρίδης, Σπυρίδων; Γεωργιάδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2023-05)
   Στην σημερινή εποχή οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων. Στην παρούσα εργασία, με τίτλο Δημόσιες Σχέσεις στην Ελλάδα: Μια ιστορική Αναδρομή, θα εξετάσουμε το τι ακριβώς είναι ...