Now showing items 1-20 of 134

  • Ψυχολογία και ΜΜΕ. Η επιρροή των social media στην ψυχολογία των νέων 

   Αγγελής, Πρίαμος; Αλαμάνου, Δανάη; Γωγάδης, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2020-12)
   Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την επιρροή των Social Media στη ψυχολογία των νέων, καθώς και πως έχουν επηρεαστεί από το φαινόμενο του covid-19 τον τελευταίο καιρό μέσα από ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε σε ...
  • Συγκριτική μελέτη ελεύθερου λογισμικού επεξεργασίας ήχου 

   Κυδωνάκης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2021-11)
   Η παρούσα πτυχιακή με τίτλο «Συγκριτική μελέτη ελεύθερου λογισμικού επεξεργασίας ήχου» έχει ως σκοπό την ανάλυση και κατανόηση των χαρακτηριστικών, των βασικών λειτουργειών και των εφέ των τεσσάρων ελεύθερων λογισμικών που ...
  • Διαδικτυακός εκφοβισμός εν μέσω κορονοϊού 

   Αραμπατζόγλου, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Στην συγκεκριμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελετάται η αιτιώδης σχέση μεταξύ των μεταβλητών της παραβατικής συμπεριφοράς και επιθετικής διάθεσης μέσω διαδικτύου, κατά την περίοδο του εγκλεισμού από την πανδημία του COVID-19. ...
  • Εικονικές περιηγήσεις με το Google Earth. Δημιουργία έργου για τουριστική προβολή 

   Mελιοπούλου, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Ο τουρισμός δέχεται την προσφορά της εικονικής πραγματικότητας (VR), η οποία μέσω των πολλών χρήσιμων εφαρμογών φέρεται να αξίζει την προσοχή από τους περισσότερους επαγγελματίες και ερευνητές του τουρισμού. Με την εξέλιξη ...
  • Δημοσιογραφία την εποχή του covid-19. Αλλαγές στις στάσεις και στις πρακτικές των ελλήνων δημοσιογράφων 

   Μαρακάκη, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Οι σύγχρονες εξελιγμένες πρακτικές των Ελλήνων δημοσιογράφων έχουν πια σημαδευτεί από τις επιπτώσεις της σύγχρονης πανδημίας. Έτσι, η παρούσα εργασία είχε σκοπό να προσφέρει μια πανοραμική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των ...
  • Διαχείριση κρίσεων σε επιχειρήσεις και επικοινωνία με τα ΜΜΕ 

   Σμπιλίρη, Ειρήνη - Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Ο τομέας της διαχείρισης των κρίσεων έχει ανθήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της συνεχούς εμφάνισης επιχειρηματικών κρίσεων και για το λόγο αυτό είναι καίριας σημασίας να ληφθούν δράσεις που κάμπτουν την κρίση. ...
  • Ψηφιακές προκλήσεις στον χώρο των εκδόσεων 

   Κιλιντάρης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Από τις πρώτες κιόλας κοινωνίες που διαμόρφωσε ο άνθρωπος, είχε την ανάγκη να εκφράσει τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του, είτε με πράξεις είτε με λόγια. Αυτό άλλωστε, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι που τον καθιστά ...
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί για τις γυναίκες και η παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα 

   Παπαποστόλου, Κωνσταντίνα; Μάντου, Αγνή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανά τον κόσμο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μία σειρά από ζητήματα, ανάμεσα στα οποία ιδιαίτερα σημαντική είναι η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και η γενικότερη προστασία και υπεράσπιση ...
  • Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση δημιουργώντας περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας με το Mozilla Hubs για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

   Φαρμάκης, Οδυσσέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Η εικονική πραγματικότητα είναι μία τεχνολογία η οποία αναπαριστά ένα ρεαλιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί χωρίς όμως να βλέπει τον πραγματικό κόσμο γύρω του. Η επαυξημένη πραγματικότητα, ως ...
  • Το πολιτικό μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα: απόψεις των πολιτών για το διαδικτυακό πολιτικό μάρκετινγκ 

   Συμεωνίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με το πολιτικό μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στην έννοια της Πολιτικής και στη σχέση μεταξύ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και πολιτικής. Ακολούθως, ...
  • Η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στην περίοδο της πανδημίας 

   Ντάνη, Σαβίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η εργασία αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης μίας ποιοτικής έρευνας μέσω της διεξαγωγής ημιδομημένων συνεντεύξεων ...
  • Πολιτικό μάρκετινγκ σε παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα 

   Παναγοπούλου, Αντωνία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται ένα μείζον θέμα στο πεδίο της πολιτικής το οποίο είναι το πολιτικό μάρκετινγκ. Σκοπός είναι να αναλυθεί διεξοδικά μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση το πολιτικό μάρκετινγκ, όπως και τα ...
  • Αναπαραστάσεις της ουκρανικής προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά ΜΜΕ 

   Βέργος, Παναγιώτης; Τσιτσόλλη, Λευτερί (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022)
   Λαμβάνοντας υπόψη τον καταλυτικό ρόλο που έχουν τα ΜΜΕ στο να διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα, με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιδιώκεται η έρευνα, η καταγραφή και η ανάλυση των αναπαραστάσεων της ουκρανικής ...
  • Ψηφιακή αποτοξίνωση: κάνοντας “διάλειμμα” από τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων 

   Ζέρβα, Άννα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 2022)
   Βασικό αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, «Ψηφιακή αποτοξίνωση: κάνοντας “διάλειμμα” από τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων». Στο θεωρητικό μέρος, η εργασία αναφέρεται αρχικά στην ιστορική ...
  • Δημιουργία διαδραστικού χάρτη πολυμέσων για εικονικές περιηγήσεις για την ανάδειξη αστικών περιοχών και πάρκων στην Ηλιούπολη Αττικής 

   Μερκούρης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-04)
   Είναι γεγονός πλέον πως τα πολυμέσα και οι πολυμεσικές εφαρμογές έχουν μπει για τα καλά στην ζωή όλου του κόσμου και την έχουν αλλάξει ριζικά. Μέσα από αυτά έχουν μπει πολλά σύγχρονα εργαλεία δια δραστικότητας σε σημεία ...
  • Η στερεοτυπική απεικόνιση των δυο φύλων στη διαφήμιση: μελέτη περίπτωσης διαφημίσεις αρωμάτων της εταιρείας Dolce Gabbana από το έτος 2000 έως 2020 

   Βόντσα, Αικατερίνη; Τσατσούλη, Δήμητρα - Μαρία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-05)
   Η διαφήμιση ως μια μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιεί στρατηγικές δημιουργίας οπτικών και λεκτικών προτροπών, με στόχο την προώθηση προϊόντων μέσω της διάχυσης μηνυμάτων στο κοινωνικό σύνολο. Περιγραφές, απεικονίσεις και ...
  • Τα γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος 

   Δημοπούλου, Αγάπη; Μωυσίδης, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-06)
   Η παρούσα μελέτη και εργασία αφορά τα Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της είναι η μελέτη της δομής και του τρόπου λειτουργίας των Γραφείων Τύπου ...
  • Αντιδράσεις και αξιολογήσεις επικοινωνιακής πολιτικής της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, από πολίτες και τοπικά ΜΜΕ. Υπόθεση κούκλας Αμάλ και Δήμου Μετεώρων 

   Μπερτέ, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-09)
   Η ανακοίνωση ενός γεγονότος μπορεί να έχει αντίτυπα στην τοπική αρχή μιας περιοχής που με την λάθος διαχείριση να δημιουργήσει μια κρίση. Η παρούσα εργασία διερευνά την επικοινωνιακή κρίση μέσω των αξιολογήσεων της ...
  • Εικονικές περιηγήσεις με το Google Earth και δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων 

   Γκαντσίδου, Γεωργία; Παυλίσεβιτς, Καρολίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-09)
   Η ψηφιακή αφήγηση θα μπορούσε να έχει χαρακτηριστεί ως μία μορφή τέχνης, αφού αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης συναισθημάτων και βιωμάτων του ανθρώπου μέσα από την εικόνα, το βίντεο και τον ήχο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ...
  • Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση. Δημιουργία εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων με τη χρήση Mozilla Hubs και προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών (π.χ. Blender, Tinkercad) και ανοιχτών διαδικτυακών πηγών (π.χ. SketchFab, Free3D) 

   Αγγελιδάκης, Ιωάννης; Αγγελιδάκη, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-09)
   Η παρούσα εργασία προσδοκά να διερευνήσει τη συσχέτιση της εικονικής πραγματικότητας με την εκπαίδευση αλλά και την δημιουργία ενός εικονικού τρισδιάστατου μουσείου με εκπαιδευτικό σκοπό. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εμφάνιση ...