Recent Submissions

 • Περιβαλλοντική διαχείριση κατά την κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων 

  Μαραγκάκη, Χρυσούλα Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή, 2023-03)
  Οι ήπιες μορφές ενέργειας ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας η οποία προέρχεται από διάφορες φυσικές πηγές όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Είναι καθαρές ...
 • Ψύξη και λίπανση μηχανών diesel 

  Μαντζιάρας, Αριστείδης Κ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή, 2023-05)
  Η ψύξη και η λίπανση των κινητήρων είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία τους. Εξασφαλίζουν σταθερότητα στη λειτουργία, οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα. Παρακάτω ...
 • Το φαινόμενο COANDA 

  Λάμτσγια, Μπρισιλντα Γ.; Μπακιρτζόγλου, Γεωργία Θ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή, 2023-03)
  Το φαινόμενο Coanda είναι πανταχού παρόν στην αεροδυναμική και πρόσφατα έχει λάβει νέα προσοχή για μια σειρά πιθανών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας παλμών ανύψωσης και ελιγμών για χρήση σε μη επανδρωμένα ...
 • Διερεύνηση μεθόδων αντιδιαβρωτικής επικάλυψης μεταλλικών κραμάτων με την χρήση νανοϋλικών 

  Κυριαζή, Ελένη - Μαρία Αθ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή, 2023-04)
  Ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος βιομηχανικός χώρος είναι η διάβρωση των μετάλλων και των κραμάτων τους. Το αλουμίνιο παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και έχει εξαιρετική ...
 • Εφαρμογές της μηχανικής στερεού σώματος στο διάστημα 

  Κούλας, Γεώργιος Κ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή, 2023-04)
  Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την περιγραφή και ανάλυση των διαστημικών ταξιδιών. Όπως αναφέρει και ο τίτλος εξετάζονται οι εφαρμογές της μηχανικής των στερεών σωμάτων στο διάστημα, δηλαδή των διαστημόπλοιων, και τον ...
 • Ανακατασκευή κινητήρα εσωτερικής καύσης φορτηγού 

  Κεφάλας, Χαράλαμπος Ε. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή, 2023-05)
  Στην εργασία περιγράφεται και αναλύεται η πλήρης διαδικασία ανακατασκευής ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης φορτηγού με σκοπό την επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση, με την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Αρχικά, ...
 • Μελέτη παραγωγικής διαδικασίας επιχείρησης επεξεργασίας μετάλλου 

  Καραλάκος, Κωνσταντίνος Δ.; Χρυσίδης, Γεώργιος Β. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή, 2023-03)
  Στην πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης επεξεργασίας μετάλλου. Αναφέρονται οι λόγοι επιλογής των υλικών που επιλέγονται για κατεργασία και περιγράφονται τα υλικά αυτά, οι ιδιότητές ...
 • Μελέτη βιοκλιματικού σχεδιασμού με εφαρμογή στην μετατροπή υφιστάμενης κατοικίας σε βιοκλιματική 

  Καραδήμου, Μαρία Ν. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή, 2023-04)
  Οι βιοκλιματικές κατοικίες είναι κτίρια που εκμεταλλεύονται φυσικούς παράγοντες καθιστώντας ‘τα με αυτόν τον τρόπο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο οικονομικά σε αντίθεση με τις συμβατικές κατοικίες. Σκοπός της πτυχιακής ...
 • Ανθρακονήματα 

  Καλτσά, Ιωάννα Π.; Καλτσούνη, Άννα - Μαρία Ι. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023)
  Η εργασία αφορά στην βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στο θέμα της βιομηχανικής παραγωγής και χρήσης των ινών άνθρακα. Η βιβλιογραφία προς μελέτη προέκυψε μετά από συστηματική έρευνα σε αξιόπιστες και επικυρωμένες ...
 • Μηχανική συμπεριφορά κραμάτων αλουμινίου σε μηχανικές δοκιμές 

  Ηλιάδης, Στυλιανός Χ.; Μαραγκός, Ιωάννης Δ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-03)
  Στην εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται όλες εκείνες οι επιστημονικές πληροφορίες που αφορούν τις ιδιότητες των μετάλλων και ιδιαίτερα του αλουμινίου και των κραμάτων αλουμινίου. Παρουσιάζονται μηχανικές συμπεριφορές ...
 • Υλικά για την κατασκευή φωτοβολταϊκών κελιών 

  Ευφραιμίδης, Κυριάκος Γ.; Πασγιάννης, Εμμανουήλ Ν. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-03)
  Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών κυψελών έχει αναπτυχθεί τρομερά ως βιώσιμη πηγή ενέργειας λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των πηγών ενέργειας που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα , ...
 • Καύση και έγχυση καυσίμου σε μηχανές Diesel 

  Δοσούλας, Παναγιώτης Δ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-03)
  Η πτυχιακή εργασία έχει ως βασικό θέμα τους κινητήρες ντίζελ και πιο συγκεκριμένα την έγχυση καυσίμου και την καύση στους κινητήρες αυτούς. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ιστορία των κινητήρων ντίζελ, στις θεμελιώδεις ...
 • CNC: κοπτικά εργαλεία και αντοχή κοπτικών εργαλείων 

  Αντωνίου, Φάνης Φ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-02)
  Οι τάσεις της ταχείας κατασκευής (ΤΚ) – Rapid Manufacturing (RM) έχουν επηρεάσει πολυάριθμες εξελίξεις τεχνολογιών κυρίως σε προσθετικές διεργασίες. Ωστόσο, τα προβλήματα συμβατότητας υλικών και ακρίβειας των προσθετικών ...
 • Η υποστήριξη των ρομποτικών συστημάτων διάγνωσης στη μελέτη μη καταστροφικού ελέγχου 

  Αλεξάκης, Χρήστος Αλ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-03)
  Στην διπλωματική εργασία δίνεται λεπτομερής ανάλυση στις μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου, στο τομέα της ρομποτικής και στο πως τα ρομποτικά συστήματα βραχιόνων μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των μη καταστροφικών ...
 • Παραγωγή καυσίμων με υδρογόνωση μιγμάτων πετρελαϊκων κλασμάτων και φυτικού λαδιού 

  Δημητριάδης, Αθανάσιος (Δημητριάδης, Αθανάσιος, 2008-05)
  Η παρούσα εργασία είχε στόχο τη μελέτη της καταλυτικής υδρογονοπυρόλυσης μικτής τροφοδοσίας κλάσματος βαρύ αεριέλαιο κενού ή VGO (Vacuum Gas Oil) ορυκτής προέλευσης και ακατέργαστου ηλιέλαιου, προς παραγωγή υβριδικών ...
 • Αεροδυναμική και αεροακουστική ανάλυση πτερυγίων με μεταβαλλόμενη οδοντωτή ακμή φυγής 

  Καραμπίλης, Ανδριανός - Αθανάσιος (Καραμπίλης, Ανδριανός - Αθανάσιος, 2020-11)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής υπήρξε η αεροδυναμική και αεροακουστική μελέτη πτερυγίων με διάφορους τύπους οδοντώσεων στην ακμή φυγής. Αυτού του είδους ο σχεδιασμός προέκυψε από την μελέτη των φτερών την γλαύκας και ...
 • Εισαγωγή στη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου. Εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

  Λύκου, Αγγελική; Μαλακού, Αικατερίνη (Λύκου Αγγελική, Μαλακού Αικατερίνη, 2011-03)
  Στην παρούσα εργασία που θα αναπτύξουμε στα αμέσως επόμενα κεφάλαια θα εξετάσουμε την διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, μια καινοτόμα τάση πρόβλεψης και πρόληψης μικρών αλλά και μεγάλων αποτυχημένων κινήσεων ή λανθασμένων ...
 • Αεριοποίηση πυρηνόξυλου προς αέριο σύνθεσης με χρήση H2O ως μέσου αεριοποίησης 

  Θεοδωρίδης, Γεώργιος (Θεοδωρίδης, Γεώργιος, 2020-02)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μελέτη της διεργασίας αεριοποίησης του πυρηνόξυλου, προερχόμενου από την ελιά, προς αέριο σύνθεσης με χρήση H2O ως μέσου αεριοποίησης. Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ...
 • Τεχνικοοικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού σταθμού 100 kw στην περιοχή της Κοζάνης 

  Ζώτος, Γεώργιος (Ζώτος, Γεώργιος, 2008-04)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η υλοποίηση ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 100 KW στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Καταγράφονται όλες οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση μιας επένδυσης στον ...
 • Υδρογόνωση του CO2 προς μεθανόλη σε υποστηριγμένους καταλύτες νανο-σωματιδίων χρυσού (Au): η επίδραση της φύσης του φορέα 

  Λαγός, Νικόλαος (Λαγός, Νικόλαος, 2017)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη και στη διερεύνηση καταλυτικών συστημάτων νανο-σωματιδίων χρυσού (NPs) σε φορείς MxOy: Al2O3, TiO2, Fe2O3, CeO2, ZnO σχετικά με την απόδοση υδρογόνωσης του CO2 ...

View more