Show simple item record

dc.contributor.advisorΝικόλαος Φωτόπουλος
dc.contributor.authorΣταμούλη, Ευαγγελία
dc.date.accessioned2017-07-21T15:03:25Z
dc.date.available2017-07-21T15:03:25Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://dspace.uowm.gr:8080/xmlui/handle/123456789/712
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονείται στα πλαίσια απόκτησης πτυχίου της Παιδαγωγικής σχολής στο τμήμα νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι «Η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας: κίνητρα και εμπόδια. Μια ποιοτική διερεύνηση». Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια ιδιαίτερα λόγω της συγκρίσεώς τους με το ανδρικό φύλο. Το θέμα επιλέχθηκε για να καταγραφεί η ανάγκη της παρουσίας των γυναικών στην αγορά εργασίας, να διατυπωθούν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το γυναικείο φύλλο στην αγορά αλλά παράλληλα για να προσφέρει στον αναγνώστη σειρά κινήτρων που χρειάζεται να εφαρμόζονται ή που προσφέρονται ήδη στις γυναίκες στον τομέα της εργασίας. Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος η εργασία ξεκινά με ιστορική αναδρομή του ρόλου της γυναίκας μέσα από την αρχαία ιστορία μέχρι και το σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η γενική αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Η μεταχείριση και η ισότητα των δύο φύλων εντός του εργασιακού οφείλεται και νομοθετικά να ισχύει, με αξιόποινες ποινές προς όσους παραβιάζουν τις αρχές αυτές. Ένα σημείο στο οποίο επικεντρωνόμαστε αναφορικά με τις διαφορές μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασία είναι οι έντονες μισθολογικές διαφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τρίτο κατά σειρά παρουσιάζονται τα διάφορα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης. Τα χαρακτηριστικά είναι ομαδοποιημένα σε κίνητρα προς τις γυναίκες αλλά και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Τέλος ακολούθησε μια ποιοτική έρευνα που περιείχε 5 συνεντεύξεις από εργαζόμενες γυναίκες ή άνεργες και είχε ως βασικό σκοπό να προσδιορίσει τις δυσκολίες που συναντούν οι γυναίκες σήμερα αλλά και το πώς οι ίδιες αντιμετωπίζουν την εργασία. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι παρόλο που η κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει κάποια στερεότυπα μένουν αμετάβλητα για τις γυναίκες ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας.The present final work is worked out in the frames of acquisition of degree of Pedagogic faculty in the department of kindergarten University of Western Macedonia. The subject of this final work is “the access of women in the labor market: motives and obstacles. A qualitative investigation”. The women in the labor market face various obstacles particular because of the comparison with the men's sex. The subject was selected in order to the need of the women presence in the labor market to be reported, the main problems that the women face to be formulated but at the same time it offers to the reader a variety of motives that need either to be applied or already offered in the women in the sector of work. For the shake of a better comprehension of the subject the thesis begins with a historical retrospection about the role of woman through the ancient history until today. In the second chapter the beginning of equal treatment and the general beginning of equality between the two sexes are described. The kind of treatment and the equality of two sexes in the workplace area legitimate effect, according to which there are restrict punishments to whoever violates them. A point in which we were focused by referring to the differences between sexes in the job market, are the intense wage differences in the European Union. Thirdly the various characteristics of feminine employment are presented. The characteristics are placed in groups according to the motives of women and the obstacles that women face through their professional evolution. Finally, a qualitative research follows, in which 5 interviews of either working women or unemployed women are included and the basic aim is to determine the difficulties that the women encounter today as well as how the women themselves face the work. The result of research showed that even if the society continuously develops and changes, certain stereotypes remain immutable for the women, particularly in the sector of work.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectγυναικεία απασχόλησηen_US
dc.subjectαγορά εργασίαςen_US
dc.subjectισότηταen_US
dc.subjectfeminine employmenten_US
dc.subjectlabor marketen_US
dc.subjectequalityen_US
dc.titleΗ πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας: κίνητρα και εμπόδια, Μια ποιοτική διερεύνησηen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record