Show simple item record

dc.contributor.advisorΤριαντάφυλλος Κωτόπουλος
dc.contributor.authorΚωστάκη, Γεωργία - Δέσποινα
dc.date.accessioned2017-07-24T16:24:09Z
dc.date.available2017-07-24T16:24:09Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://dspace.uowm.gr:8080/xmlui/handle/123456789/744
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή πρόκειται να αναλυθούν το θέμα του ρατσισμού καθώς επίσης και η παιδαγωγική χρησιμότητα των παραμυθιών. Αρχικά, θα αναλύσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού ως προς την έννοιά του. Πρόκειται για ένα παγκοσμίου βεληνεκούς φαινόμενο που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί σημαντικό θέμα των σύγχρονων κοινωνιών. Παρακάτω θα αναλυθούν οι αιτίες που τον προκαλούν και συνεχώς τον αυξάνουν, αλλά και οι συνέπειες που δημιουργούνται και που οδηγούν την κοινωνία στην κατάρρευση. Ακόμα, στο τέλος της εργασίας θα αναφερθούμε στην εμφάνιση του ρατσισμού συγκεκριμένα στο παραμύθι «το Ασχημόπαπο» του Άντερσεν και θα αναλύσουμε λέξεις – φράσεις που παρουσιάζονται σε αυτό. Στη συνέχεια, όσον αφορά το παμύθι, ανά τους αιώνες αποτέλεσε μια ανεξάντλητη πηγή φαντασίας, έκφρασης, έμπνευσης αλλά και διδασκαλίας αφού χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να διδάξει, να περάσει ιδέες και αντιλήψεις. Μέσα από αυτό εκφράζονται εύκολα και αβίαστα σημαντικά μηνύματα και διδάγματα χωρίς να έχουν κάποια «διδακτική» ή «φρονηματιστική» χροιά, καλλιεργώντας έτσι την αποκλείνουσα σκέψη των παιδιών στις μέρες μας. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να προσφέρει αξιοποιήσιμες εκπαιδευτικά δυνατότητες μέσω σύγχρονων μεθόδων. Τα παραμύθια είναι υπεύθυνα για ομαλή μετάβαση των παιδιών από την παιδική στην εφηβική ηλικία, καθώς σέβονται την παιδική αθωότητα, εφοδιάζοντας τα παιδιά με αξίες. Υπάρχει μία πραγματικότητα την οποία προσπαθούν εκείνοι που ασχολούνται έμμεσα ή άμεσα με τα παιδιά να την δείξουν σε αυτά, χωρίς υπεκφυγές ή ψέματα, με σκοπό να τα προετοιμάσουν για τη ζωή. Αυτή η πραγματικότητα υπάρχει κάτω από τους μυθικούς κόσμους, τους ήρωες και τις νεράιδες. Η σημασία του παραμύθιού η οποία είναι πολύ μεγάλη και σημαντική για όλους τους λαούς εκφράζει την σοφία και την ιδιαίτερη ιστορία του πολιτισμού. Θα αναλυθεί λοιπόν το παραμύθι ως αντικείμενο μελέτης το οποίο συμβάλλει στην εκπαίδευση, με την ιστορική αναδρομή του , τις ρίζες του και τον τρόπο εξάπλωσης του κατά τη δεκαετία του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Πολύ συμαντικά είναι τα νέα προγράμματα σπουδών και ο ρόλος του παραμυθιού μέσα στο Δ.Ε.Π.Σ.Σ. που θα αναφέρουμε στη συνέχεια καθώς ο βασικός στόχος της Προσχολικής Αγωγής είναι η ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στην διαπολιτισμικότητα και τον τρόπο που το παραμύθι συμβάλλει με επιτυχία σε αυτό. In this thesis, will be analysed the issue of racism as well as the pedagogical utility of fairy tales. First, we will analyze the phenomenon of racism in its meaning. It is a world-wide phenomenon that has existed for many years and is an important issue of modern societies. Below we will analyze the causes that cause it and continually increase it, but also the consequences that are created and that lead society to collapse. Still, at the end of the thesis, we will refer to the appearance of racism in the fairy tale "the Ugly Duckling" of Andersen and we will analyze words - phrases presented in it. Then, conserning the fairy tale, over the centuries, it was an inexhaustible source of imagination, expression, inspiration and teaching as it was used as a means to teach, pass ideas and perceptions. Through it, important messages and lessons are readily and effortlessly expressed without having a "teaching" or "fooling" tinge, thus cultivating the discerning thought of children nowadays. This is likely to offer usable learning opportunities through modern methods. Tales are responsible for the smooth transition of children from childhood to adolescence, as they respect childhood innocence by providing children with values. There is a reality that those who engage indirectly or directly with children are trying to show it to them without hesitation or lies to try to prepare them for life. This reality exists under the mythical worlds, the heroes and the fairies. The importance of the fairytale, which is very large and important to all peoples, expresses the wisdom and special history of civilization. So the fairy will will be analyzed as a subject of study that contributes to education, with its historical background, its roots and its way of spreading in the 19th century until today. Very important are the new curricula and the role of the fairy tale in the Steering Committee for Model and Experimental Schools which will be mentioned later, as the main aim of Preschool Education is to raise awareness of interculturality among the infants and the way the tale successfully contributes to it.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectρατσισμόςen_US
dc.subjectπαραμύθιen_US
dc.subjectδιαφορετικότηταen_US
dc.subjectεκπαίδευσηen_US
dc.subjectracismen_US
dc.subjectfairy taleen_US
dc.subjectdiversityen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.titleTο φαινόμενο του ρατσισμού μέσα στο παραμύθι «το ασχημόπαπο» του Χ.Κ Αντερσεν, ποιοτική ανάλυση και η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασίαen_US
dc.typethesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record