Now showing items 23-42 of 94

  • Δημιουργία δια-πλατφορμικού παιχνιδιού δύο διαστάσεων χρησιμοποιώντας προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα 

   Γιαποτζής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2021-05)
   Κανείς δεν μπορεί να αντικρούσει το γεγονός πως τα βιντεοπαιχνίδια στις μέρες μας είναι μία αρκετά διαδεδομένη δραστηριότητα που πολλοί κάνουν στον ελεύθερό τους χρόνο, μικροί και μεγάλοι. Σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ...
  • Δημιουργία διαδικτυακού καταστήματος χρησιμοποιώντας το Framework Django 

   Τότσκας, Βασίλειος; Μπογδαμπεΐδης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2024-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία ενσωματώνει ένα διαχειριστικό περιβάλλον (Admin Panel). Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε με τη χρήση του Django ...
  • Δημιουργία ευρετηρίων με κατακερματισμό και ισορροπημένα δέντρα, χρησιμοποιώντας πρότυπες κλάσεις στη C++ 

   Καρσλίδης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-02-07)
   Στο παρόν έγγραφο ϑα αναλυθεί μια βιβλιοθήκη η οποία ϑα παρέχει ποικίλες ενέργειες πάνω σε μια βάση δεδομένων. Η ενέργειες ϑα πρέπει να εκτελούνται σε αποδοτικό χρόνο ενώ παράλληλα δεν ϑα πρέπει να υπάρχει απώλεια μνήμης.
  • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος ( e-shop) πώλησης παγωτού 

   Απέργης, Φίλιππος; Κοσμίδης, Παύλος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-05)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της σημασίας του διαδικτύου και των δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει, μέσα από τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας E-Shop. Η ιστοσελίδα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να κάνει ηλεκτρονικές ...
  • Δημιουργία με Arduino αυτοκινήτου και έλεγχός του μέσω Android εφαρμογής 

   Ζώτος, Κώστας - Περικλής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-07)
   Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε βήμα-βήμα πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αυτοκίνητο με Arduino Uno το οποίο θα το κατευθύνουμε με μια Android εφαρμογή μέσω Bluetooth. Αρχικά, θα δούμε πως μπορούμε να το κατασκευάσουμε, ...
  • Δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μία καταγραφή της γνώμης των φοιτητών 

   Αλευρίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-02)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο όρος εκπαίδευση αλλά και να αναλυθεί η σπουδαιότητά της, η αναγκαιότητά της καθώς ο σκοπός της. Έπειτα, θα αναλυθεί η έννοια της εξ αποστάσεως και της διά ...
  • Διαδικτυακή τράπεζα ερωτήσεων παραγωγής εντύπου, ατομικών θεμάτων εξέτασης, εφοδιασμένων με μηχανισμό αυτοματοποιημένης βαθμολόγησής τους 

   Σαρυπανίδης, Χαράλαμπος - Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Εφαρμογής εκτύπωσης εντύπων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται όλα τα δεδομένα που αφορούν ...
  • Έξυπνη εφαρμογή συστάσεων και διαχείρισης τροφίμων 

   Νιώτης, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή μιας εφαρμογής για κινητά μέσω Android Studio που επιτρέπει στους χρήστες της να καταγράφουν και να ελέγχουν τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων που διαθέτουν στην ...
  • Έξυπνη κυψέλη μελισσών 

   Γεωργιακάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-11)
   Η παρακολούθηση των κυψελών βρίσκεται στη συμβολή της φύσης και της τεχνολογίας, αποκαλύπτοντας μια συμβιωτική σχέση απαραίτητη για τη σύγχρονη γεωργία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η παρούσα εργασία εμβαθύνει στις ...
  • Είδη, μορφές και εφαρμογές κυμάτων 

   Μπερμπερίδης, Νικόλαος - Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2020-12)
   Στην παρούσα βιβλιογραφική μελέτη γίνεται αναδρομή στη ανακάλυψη της δυαδικής φύσης του φωτός ως σωματίδιο και κύμα. Το φυσικό αυτό φαινόμενο, βρίσκεται στη βάση της μαθηματικής θεωρίας των κυμάτων, πάνω στην οποία γίνεται ...
  • Εξισορρόπηση φόρτου σε ασύρματα δίκτυα 

   Τριανταφύλλου, Βιργινία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-05)
   Το ασύρματο δίκτυο είναι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας. Συνήθως είναι ένα δίκτυο υπολογιστών ή τηλεφωνικό δίκτυο. Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι έβρισκαν τρόπους να ...
  • Εξ’ αποστάσεως έλεγχος κινούμενου οχήματος με φωνητικές εντολές και χρήση της πλατφόρμας Arduino 

   Μούσιος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-09)
   Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία, παρουσιάζεται μία ρομποτική κατασκευή, βασισμένη σε μικροελεγκτές και λογισμικό Arduino. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη ενός οχήματος με εξ ’αποστάσεως έλεγχο με φωνητικές ...
  • Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων με τη χρήση του λογισμικού MATLAB 

   Αναστασίου, Ευστάθιος; Πάσχος, Μιλτιάδης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2024-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μας στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της είναι η Ανάπτυξη λογισμικού για αριθμητική επίλυση προβλημάτων με χρήση Matlab. ...
  • Επισκόπηση των απειλών και προκλήσεων ασφάλειας των ραδιο-δικτύων που καθορίζονται από λογισμικό (Software Defined Radio- SDR). Μελέτη περίπτωσης με βάση το RTL-SDR 

   Ντούλας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022-12)
   Το RTL-SDR είναι ένας ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης DVB-T, ο οποίος μετά από reverse engineering που έγινε για να γραφτούν για αυτόν οδηγοί για το Linux, ανακαλύφθηκε ότι έχει τη δυνατότητα να βγάζει απευθείας ως έξοδο τα ...
  • Επισκόπηση των απειλών και προκλήσεων ασφαλείας από τις APTs (Advanced Persistent Threats) και μελέτη περίπτωσης με ανάλυση των υλοποιήσεων τους (εργαλεία, τεχνικές, αντίμετρα) 

   Γκαράκλοβα, Ροζαλίνα; Κανιώρης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-04)
   Οι επιθέσεις προηγμένης επίμονης απειλής (Advanced Persistent Threats - APTs) αποτελούν στοχευμένες εξελιγμένες μεθόδους επίθεσης που χρησιμοποιούνται από αποφασισμένους και εξειδικευμένους επιτιθέμενους, που επιδιώκουν ...
  • Εφαρμογές τηλεμετρίας σε κέντρα εκπομπής και αναμεταδότες τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος 

   Ορόβας, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2022-10)
   Η τηλεμετρία στα Κέντρα Εκπομπής είναι μία βασική λειτουργία η οποία αποσκοπεί στην ανίχνευση και αποτροπή προβλημάτων και βοηθάει στη διατήρηση της αδιάλειπτης λειτουργίας. Στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, αναλύονται ...
  • Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον Covid-19 

   Σαμαράς, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023)
   Στη παρούσα εργασία έχουμε την παρουσίαση των εργασιών ομάδων για τη μελέτη με Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Covid-19 στο πεδίο της διάγνωσης μέσω αξονικών τομογραφιών, στο πεδίο της φαρμακοσύνθεσης και της κατασκευής εμβολίου ...
  • Εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πειραματική αποτίμηση 

   Πατίλης, Οδυσσέας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-10)
   Η Μηχανική Μάθηση είναι ένα από τα πιο δημοφιλή υποπεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι έννοιες μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού, όπως στην Υγεία, στα Οικονομικά, στις Υποδομές, στο Μάρκετινγκ και σε πολλά ...
  • Εφαρμογή κινητής συσκευής και πληροφοριακό σύστημα για το έξυπνο ξενοδοχείο 

   Σμυρλής, Γεώργιος; Κοσκινάς, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-12)
   Στο πλαίσιο αυτής της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον λογισμικού, το οποίο διευκολύνει και κάνει πιο αποδοτική τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Το συγκεκριμένο περιβάλλον αποτελείται από μία εφαρμογή κινητής ...
  • Εφαρμογή συντήρησης οχημάτων με την χρήση των Blazor και Microsoft SQL Server 

   Υφαντίδης, Χριστόφορος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής, 2023-04)
   Από την αρχική κυκλοφορία του .NET Framework πριν από 20 χρόνια, η ανάπτυξη των εφαρμογών για υπολογιστές έχει μειωθεί σημαντικά. Εκείνη την εποχή, οι περισσότερες νέες εφαρμογές αναπτυσσόντουσαν για πρώτη φορά σε Windows ...