Recent Submissions

 • Η πορεία της αγοράς τροφίμων στο πλαίσιο της κρίσης 

  Τσεκάνι, Μανιόλα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η πορεία της αγοράς τροφίμων στα πλαίσια της κρίσης. Η χώρα μας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα τελευταία χρόνια πλήττεται από την οικονομική ύφεση πού προήλθε το έτος 2008, όπως ...
 • Παράγωγα 

  Γουρνιεζάκη, Ραφαηλία - Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Κατά τη συγγραφή αυτής της πτυχιακής εργασίας θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με το «χρηματιστήριο παραγώγων» σαν έννοια αλλά και σαν εργαλείο με το οποίο κάνουμε την επενδυτική μας ζωή πιο εύκολη. Έχουμε ακούσει ...
 • Η επίδραση του COVID 19 στον κλάδο της εστίασης και των Σούπερ Μάρκετ 

  Κωνσταντινίδης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Μετά από δύο χρόνια από την έναρξη της πανδημίας Covid -19 και την επιβολή περιοριστικών μέτρων μετακίνησης και κλεισίματος επιχειρήσεων δόθηκε το έναυσμα να πραγματοποιηθεί μία έρευνα σχετικά με την επίδραση αυτής της ...
 • ΔΕΤΕΠΑ: Μια οικονομική και πελατειακή εξέταση 

  Μάρκου, Ηλιάνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας θα πραγματοποιηθεί μελέτη που σχετίζεται με την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων και της πελατειακής σχέσης της δημοτικής επιχείρησης τηλεθέρμανσης του δήμου Αμυνταίου. Πρόκειται ...
 • Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός: η σημασία του στην ευημερία της κοινωνίας 

  Δελιοτζάκη, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης, της πολυπλοκότητας της χρηματοοικονομικής αγοράς και του ταχέως μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό πως οι καλύτεροι καταναλωτές ...
 • Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος 

  Πατσογιάννης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-08)
  Σε κάθε οργανισμό, είναι επιτακτική η ευθύνη της διοίκησης για τη χρήση και την εφαρμογή των οργανωτικών πόρων μέσω αποτελεσματικών, αποδοτικών, οικονομικών και δίκαιων μέσων. Κάθε τράπεζα θα πρέπει να διαθέτει ένα τμήμα ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση AEGEAN AIRLINES S.A. 

  Βλαχοδήμος, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Προσδιοριστικής σημασίας παράγοντες στη λήψη αποφάσεων αποτελούν η μέτρηση της προόδου των επιχειρήσεων μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ο προσδιορισμός μιας σχέσης για την εξαγωγή ενός λογικού συμπεράσματος σχετικά ...
 • Η επίδραση του COVID-19 στον τομέα του τουρισμού: η περίπτωση μιας χώρας 

  Μανώλης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Ο τουριστικός τομέας αποτελεί έναν τομέα με ιδιαίτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, σαν τομέας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευάλωτος και ασταθής σε εξωτερικές πιέσεις, με αποτέλεσμα οι διάφορες κρίσεις να ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη 

  Τσουρούκη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται με τους τρόπους με τους οποίους οι χρηματοδότες των εταιρειών, αυτοί που διαθέτουν και προμηθεύουν στις εταιρείες τα απαραίτητα κεφάλαια, εξασφαλίζουν στους εαυτούς τους μία ανταμοιβή για ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση σουπερμάρκετ 2017 - 2020 

  Ούκα, Μαρίζα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια αναπτυξιακή δυναμική τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του κλάδου είναι η έντονη κινητικότητα μεταξύ των εταιρειών, με τη μορφή των συγχωνεύσεων, των ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση ασφαλιστικών εταιριών 2015 - 2021 

  Κιάμου, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Η εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει τον κλάδο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέσω της μεθόδου αριθμοδεικτών, έχοντας δείγμα τριών (3) ασφαλιστικών εταιρειών, για το χρονικό διάστημα από το 2015 έως το 2021. Εξετάζεται πόσο ...
 • Ο ρόλος της γυναίκας στον ελληνικό ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

  Καμπουρίδου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Η εργασία που παρουσιάζεται παρακάτω προβαίνει στη παρουσίαση στοιχείων που αφορούν το ρόλο της γυναίκας, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία εργασία που εξετάζει τη θέση της ...
 • Επίδραση του covid - 19 στον τουρισμό: η περίπτωση των Νησιών (Μύκονος) 

  Κωνσταντινίδης, Καλλικράτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Ο τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα μια στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα και έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ανάπτυξης, δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην ...
 • Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα 

  Γκιόσι, Στελίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-07)
  Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σύνολο τεχνολογιών όπου θα επαναστατήσουν στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς αυτές οι τεχνολογίες έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν όλες τις διαδικασίες που υπάρχουν στον ...
 • Η οργανωτική δομή και η οικονομική λογιστική διαχείριση συνεταιρισμών: μελέτη περίπτωσης 

  Μουμίν Ογλού, Εσρά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Το σύγχρονο κοινωνικό καθώς επίσης και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με τις διαρκείς μεταβολές που αποτελούν βασικό γνώρισμά του, επιβάλλει την ανάπτυξη εταιριών και οργανισμών που να έχουν την ευχέρεια να εγκλιματιστούν ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση: Κωτσόβολος, PUBLIC, Plaisio 2016 - 2020 

  Χατζής, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Ο σκοπός της εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών Κωτσόβολος PUBLIC και Plaisio με την μέθοδο των αριθμοδεικτών. Εστιάσαμε την ανάλυση μας στις οικονομικές καταστάσεις αυτών των τριών εταιριών την χρονική ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών παροχής ρεύματος και αεριού 2015 - 2021 

  Γιαννακός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Στόχος της εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση του κλάδου παροχής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα.Για την ολοκλήρωση της μελέτης η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο ...
 • Αποτίμηση της αξίας των ελληνικών τράπεζων με την χρήση ταμειακών ροών κατά τα έτη 2015 - 2021 

  Νίκας, Μιλτιάδης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022-09)
  Η διατριβή διαπραγματεύεται την μελέτη και την χρηματοοικονομική ανάλυση των 4 συστημικών ελληνικών τραπεζών, δηλαδή της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας αλλά και της Eurobank, για την περίοδο 2015-2021 ...
 • Εκφοβισμός και ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 

  Πλιάχα, Μαρία - Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Στην εργασία θα μελετηθεί το φαινόμενο του εκφοβισμού και ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας – mobbing καθώς αποτελεί καίριο ζήτημα απασχόλησης και έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες. Ο εκφοβισμός και ...
 • Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ Α.Ε. 

  Παπαπέτρου, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών., 2022)
  Είναι γεγονός ότι η Ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού χαρακτηρίζεται από έντονη και συνεχή συζήτηση. Κάθε μέρα νέες ανακοινώσεις, με σκοπό το πλήθος να μαθαίνει τι γίνεται και με ποια κριτήρια έρχονται ...

View more