Now showing items 157-176 of 4576

  • Αθλητισμός και Ντόπινγκ: Οι αντιλήψεις μαθητών για το φαινόμενο όπως προσδιορίζονται μέσα από τη χρήση γελοιογραφιών 

   Ανδρέου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017-06)
   Με αφόρμηση τα μηνύματα από δέκα επιλεγμένες γελοιογραφίες, η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα των αντιλήψεων μαθητών/τριών γυμνασίου για το φαινόμενο «ντόπινγκ στον αθλητισμό». Αρχικά, με τη μέθοδο της ...
  • Αιανή, αρχαιότητα και αρχαιολογικά ευρήματα 

   Ευαγγελοπούλου, Δέσποινα; Επόπτρια: Ιφιγένεια Βαμβακίδου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017-05)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ενδελεχής έρευνα που επικεντρώνεται στην περιοχή της Αιανής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους όρους τοπική ιστορία και μουσείο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται γενικά ιστορικά ...
  • Αιμορραγίες στην κύηση και στη λοχεία 

   Γιαννίκου, Ελένη Ι. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Υγείας., 2023-02)
   Κατά τη διάρκεια της κύησης, εντοπίζεται αξιοσημείωτη υπερτροφία στην αγγείωση της μήτρας, που οφείλεται στις μητριαίες και στις ωοθηκικές - οι πιο σημαντικές στην αιμάτωση - και στις κολεϊκές αρτηρίες, αλλά και σε μικρού ...
  • Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα 

   Αλή Εφέντη, Φεράϊ Σ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-02)
   Στον 21ο αιώνα η ενεργειακή πολιτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ευημερία ων κοινωνιών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικός πυλώνας της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν οι ...
  • Αισθητηριακή επεξεργασία και δυσκολίες σίτισης σε παιδιά με σύνδρομο Down: μελέτη περίπτωσης 

   Χατζηγρηγορίου, Καλλιόπη Π. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Υγείας., 2023-10)
   Στην εργασία διερευνάται η σχέση της αισθητηριακής επεξεργασίας και η συνεισφορά της ως προς το έργο της σίτισης. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, υπάρχουν περιορισμένα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με την αισθητηριακή επεξεργασία ...
  • Ακρίτας - Μπούφι Πολιτιστικές και Λαογραφικές διαδρομές Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

   Καραγκιοζίδου, Αικατερίνη; Karagkiozidou, Aikaterini (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2022)
   Το χωριό Ακρίτας (Μπούφι) είναι ορεινό κεφαλοχώρι της οροσειράς του Βαρνούντα (Περιστέρι), του οποίου η ιστορία ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι σήμερα. Το χωριό γνώρισε σημαντική ανάπτυξη συγκριτικά με τα ...
  • Αλγεβρικός συλλογισμός και Μαθηματική γενίκευση σε προβλήματα με κανονικότητες 

   Μίχου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2020)
   Η αναγνώριση και η γενίκευση μοτίβων αποτελεί βασικό συστατικό για την προσέγγιση της Άλγεβρας και την ανάδειξη και προώθηση του αλγεβρικού συλλογισμού. Η παρούσα εργασία μελετά τη σύνδεση της Μαθηματικής γενίκευσης και ...
  • Αλγόριθμοι αρχικοποίησης βαρών νευρωνικών δικτύων 

   Μακρής, Νικόλαος - Παναγιώτης (Μακρής, Νικόλαος - Παναγιώτης, 2023-06)
   Την τελευταία δεκαετία, η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα οι τεχνικές της μη- χανικής μάθησης διατηρούν μία ανοδική πορεία και χρησιμοποιούνται κατά κόρον, καθώς αξιοποιούνται με πολλούς τρόπους και δίνουν λύσεις σε ...
  • Αλγόριθμοι για την αναγνώριση αντικειμένων σε κρυπτογραφημένες εικόνες 

   Κυριζάκη, Αλεξάνδρα (2023-10)
   Η μηχανική μάθηση και η υπολογιστική όραση αποτελούν τεχνολογίες αιχμής στην εποχή μας. Η χρήση αλγορίθμων εντοπισμού αντικειμένων σε στατικές εικόνες ή βίντεο στους τομείς αυτούς παρουσιάζει μια πλειάδα εφαρμογών στην ...
  • Αλγόριθμοι για την επίλυση προβλημάτων χρονοδρομολόγησης 

   Λούγαρης, Κωνσταντίνος (Λούγαρης, Κωνσταντίνος, 2024-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά και παρουσιάζει το πρόβλημα χρο- νοδρομολόγησης εργασιών (Job Shop Scheduling Problem - JSSP) και τον τρόπο επίλυσης του. Πρόκειται για ένα NP-Hard πρόβλημα συνδυαστικής βελτιστοποί- ησης, ...
  • Αλγόριθμοι για την Επίλυση Συνδυαστικών Παιγνίων 

   Συγκούνας, Ιωάννης (Συγκούνας, Ιωάννης, 2023-10)
   Το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η συγκεκριμένη διπλωματική είναι τα συν- δυαστικά παιχνίδια, μία υποκατηγορία των συνδυαστικών προβλημάτων βελτιστο- ποίησης. Ο καθορισμός της ιδανικής κίνησης με βάση τη διαθέσιμη ...
  • Αλγόριθμοι για την κατασκευή και κίνηση αρθρωτών χαρακτήρων 

   Μπούντης, Αλέξανδρος (Μπούντης Αλέξανδρος, 2021-06)
   Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία εξέλιξη στην βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών και του κινηματογράφου λόγω της απόδοσης κίνησης σε αρθρωτούς χαρακτήρες. Οι νέες αυτές τεχνικές της κίνησης που έχουν αναπτυχθεί ...
  • Αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων 

   Σκαφιδάς, Πιέρρος Χρήστος (Σκαφίδας Πιέρρος-Χρήστος, 2021-07)
   Το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950. Μέχρι και σήμερα είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική και επιστημονική ...
  • Αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης για την εύρεση βέλτιστων στρατηγικών σε αγώνες αυτοκινήτου 

   Δημητρίου, Αλέξανδρος (Δημητρίου, Αλέξανδρος, 2022-10)
   Η ενισχυτική μάθηση είναι μία μορφή της μηχανικής μάθησης στην οποία ένας πράκτορας εκτελεί ενέργειες πάνω σε ένα περιβάλλον το οποίο εξερευνά και εκ- μεταλλεύεται τις γνώσεις που αποκτά με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση ...
  • Αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης για το πρόβλημα χωροθέτησης μονάδων 

   Τσακίρης, Γεώργιος (Τσακίρης Γεώργιος, 2021-10)
   Το Πρόβλημα Χωροθέτησης Μονάδων εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970. Ανήκει στον κλάδο της επιστήμης της χωροταξίας και έχει ως στόχο την εύρεση της βέλτιστης τοποθεσίας εγκατάστασης μιας ή περισσοτέρων ...
  • Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για δημιουργία λεζάντας σε εικόνες 

   Κυπριώτης, Ζαφείριος (Κυπριώτης Ζαφείριος, 2022-03)
   Η εύρεση λεζάντας για μια εικόνα είναι ένα πρόβλημα στο οποίο έχει γίνει μεγάλη πρόοδος για την επίλυσή του τον τελευταίο καιρό. Αυτό οφείλεται στην εξέλιξη των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, και ειδικότερα των νευρωνικών ...
  • Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για τη μοντελοποίηση της ποιότητας του αέρα 

   Σπαθής, Δημήτριος (Σπαθής, Δημήτριος, 2021-02)
   Τις τελευταίες δεκαετίες ιδιαίτερη ανησυχία παρουσιάζει το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς οι επιπτώσεις της είναι σημαντικές τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στο περιβάλλον. Η ανθρώπινη δραστηριότητα με τις μονάδες ...
  • Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση αντικειμένων 

   Μπαλάφας, Βασίλειος (Μπαλάφας, Βασίλειος, 2021-02)
   Η ανίχνευση και αναγνώριση των διαφορετικών αντικειμένων σε μια εικόνα γρή- γορα και αξιόπιστα είναι ένα σημαντικό πεδίο της υπολογιστικής όρασης. Οι άνθρω- ποι ρίχνουν μια ματιά σε μια εικόνα και γνωρίζουν αμέσως τι ...
  • Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση προσώπων 

   Γαβριηλίδης, Θωμάς (Γαβριηλίδης, Θωμάς, 2021-02)
   Η αναγνώριση προσώπου γνωρίζει ραγδαία άνοδο τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών χρήσεων της στην καθημερινότητα και της δημοφιλίας του κλάδου της μη- χανικής μάθησης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ...
  • Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό ανωμαλιών (προβλημάτων / επιθέσεων) σε κινητές συσκευές 

   Τράκος, Δημήτριος (Τράκος Δημήτριος, 2021-10)
   Ο εντοπισμός ανωμαλιών στις κινητές συσκευές παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα καθώς τα κακόβουλα συστήματα λογισμικού αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και βρίσκουν τρόπους να παρακάπτουν τους παραδοσιακούς μηχανισμούς ανίχνευσής τους. ...