Now showing items 26-45 of 2992

  • Gamification in Education ( η προσομοίωση μάθησης μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Εκπαίδευση) 

   Σαχπατζίδης, Αβραάμ (Σαχπατζίδης, Αβραάμ, 2022)
   Ο όρος "παιχνιδοποίηση" (gamification) αναφέρεται συχνά στην εφαρμογή μηχανισμών παιχνιδιών σε μη παιγνιώδη πλαίσια με σκοπό τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων που διεξάγονται και της εμπειρίας των ατόμων που συμμετέχουν. ...
  • Greeklish και ελληνική γλώσσα: επιδράσεις από τη χρήση τους στην "ορθή γραφή της" 

   Καραγκούνη, Νεφέλη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-03-23)
   Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την επίδραση που έχουν τα greeklish στην ορθή γραφή και την Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών και των φιλολόγων που συμμετείχαν. Η έρευνα εκπονήθηκε ...
  • Green technologies for desulfurization 

   Τσιαμπάρτας, Αντώνιος (Τσιαμπάρτας, Αντώνιος, 2022-08)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει διάφορες τεχνικές για την αύξηση της αποδοτικότητας της Βιοαποθείωσης, για τη μείωση της περιεκτικότητας % του θείου στα καύσιμα (π.χ. διβενζοθειοφαίνιο, DBT). Η Υδρογονοαποθείωση ...
  • H γραφή ως θεραπεία. Από τον μυθικό ήρωα Μελάμποδα στην αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής στον 21ο αιώνα 

   Καλαθάς, Άγγελος (2022-11-28)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη θεραπευτική δυνατότητα της δημιουργικής διαδικασίας της γραφής και της εξιστόρησης. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη εκ των οποίων το πρώτο είναι το θεωρητικό και απαρτίζεται ...
  • H εκπαιδευτική ρομποτική ως μέσο ώθησης για την εμπλοκή του μαθητή με τις θετικές επιστήμες 

   Πολυχρονίου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες, 2022-04-16)
   Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη εμπλέκει όλο και περισσότερο τη σημερινή κοινωνία στην αβίαστη υιοθέτηση και καθημερινή χρήση έξυπνων συσκευών. Ο αμείωτος ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογικής προόδου και η άμεση εμπλοκή της ...
  • H θεραπευτική δύναμη της γραφής, δραστηριότητες γραφής σε δύο διπολικούς ασθενείς 

   Τζέτζη, Δέσποινα (2022-06-22)
   Οι ψυχιατρικές διαταραχές και τα συναισθηματικά προβλήματα αποτελούν πλέον καθημερινή πραγματικότητα για τον σύγχρονο άνθρωπο. Τα ποσοστά κατάθλιψης αυξάνονται ραγδαία ενώ γύρω στο 5% του πληθυσμού έχει αυτοκτονικές τάσεις. ...
  • H κατανόηση των δισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων μέσα από την οπτικοποίηση σε μαθητές της Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου 

   Γκεβρέκη, Νικολέτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-10)
   Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές της Δ’ τάξης του δημοτικού προσεγγίζουν τα δισδιάστατα γεωμετρικά σχήματα μέσα από την οπτικοποίηση. Συγκεκριμένα, σε δείγμα δεκαοχτώ μαθητών ...
  • Hands – on Ιστορία των Μαθηματικών: Το πρόβλημα του Ανόι 

   Γκιλίνα, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-06)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν τα υλικά και μέσα, και πιο συγκεκριμένα ένα μαθηματικό παιχνίδι όπως είναι ο πύργος του Ανόι, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τη μαθηματική εκπαίδευση ...
  • Homo Lector - Τυπολογία Αναγνωστών 

   Σκουληκάρη, Ευδοκία (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-04-19)
   Αντικείμενο και στόχος εκπόνησης τους παρούσας εργασίας, η οποία βασίστηκε σε απαγωγική βιβλιογραφική μελέτη, είναι η πρόταση, παρουσίαση, περιγραφή και ανάλυση των τύπων αναγνωστικής ανταπόκρισης σε λογοτεχνικά κείμενα. ...
  • Hydrogen emissions and Environmental aspects 

   Βαρουσιάδου, Μάρθα; Μαρκάκη, Ευγενία (Βαρουσιάδου Μάρθα, Μαρκάκη Ευγενία, 2006)
   The use of hydrogen as an alternative fuel is gaining more and more acceptance as the environmental impact of hydrocarbons becomes more evident. With rising concern about carbon dioxide emissions and global warming, ...
  • I.C.T. in regional development 

   Καρπέλη, Ευστρατίου Β. (Καρπέλης Β. Ευστρατίου, 2019-06)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Διπλωματική εργασία σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των φοιτητικών μου σπουδών ως προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ...
  • Integrating Literature in the Teaching of English as a Foreign Language 

   Παπαχρίστου, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-01)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη δυνατότητα ένταξης της λογοτεχνίας ως εναλλακτικού αυθεντικού υλικού έτοιμο προς χρήση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Αρχικά, το ζήτημα εξετάζεται ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Longinidis, Pantelis I. (Λογγινίδης Παντελής, 2013-04)
   Περίληψη Οι χρηματοοικονομικές παράμετροι είναι μεταξύ των πιο εξελιγμένων και αναδυόμενων θεμάτων μοντελοποίησης στα σύγχρονα δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων (ΔΕΑ). Ως αποτέλεσμα των μειωμένων περιθωρίων κέρδους και του ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Λογγινίδης, Παντελής (Λογγινίδης, Παντελής, 2013-04)
   Financial issues among the most advanced and emerging modelling aspects within recent supply chain networks (SCNs). As a result of diminishing profit margins and competitive landscape SCN by taking into account not only ...
  • Karlinchen "Ειρήνη" η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα: Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης 

   Σεφερίδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-09)
  • Modeling, optimization and control of an integrated PEM fuel cell system 

   Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου (Ζιώγου, Χρυσοβαλάντου, 2013-03)
   Fuel cell systems are part of a prominent key enabling technology for achieving carbon free electricity generation and can be used for stationary, mobile and portable applications. The last decade, significant research ...
  • Modelling Simulation and Optimization of Innovative Hybrid Separation Processes for Energy Savings 

   Dragan, Nikolić (Dragan, Nikolic, 2010-07)
   Adsorption and membrane systems have become highly important gas separation technologies in chemical manufacturing, petroleum and natural gas refining and new clean energy concepts. The global market for the industrial ...
  • Oι δρόμοι του Ζεν στη δυτική σκέψη. Αποδοχή και απόρριψη 

   Αγγελή, Ειρήνη (2022-06-22)
   Αντικείμενο και στόχος εκπόνησης, μέσα από την απαγωγική βιβλιογραφική μελέτη, είναι η παρουσίαση, περιγραφή, ανάλυση και σύγκριση δύο βιβλίων. Σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας είναι η ανατολική φιλοσοφία και ...
  • PERFORMANCE WRITING, IMAGE, BODY and WORD: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα 

   Γαλάνη, Μαρία (Μάρω) (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-10-28)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικτό ερευνητικό σχέδιο, έναν συσχετισμό θεωρητικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και κατασκευής πρωτότυπων κειμένων. Επιχειρείται διεύρυνση του πεδίου που ...
  • Real Life Car Aerodynamics 

   Βιτλάρης, Δημήτριος (Βιτλάρης Δημήτριος, 2018-11)
   Vehicles have become essential in our lives and they need to satisfy the ever – increasing demands of our society. Fuel efficiency has become the most important factor leading the companies to build light cars as hybrid ...