Now showing items 22-41 of 2597

  • H κατανόηση των δισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων μέσα από την οπτικοποίηση σε μαθητές της Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου 

   Γκεβρέκη, Νικολέτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-10)
   Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές της Δ’ τάξης του δημοτικού προσεγγίζουν τα δισδιάστατα γεωμετρικά σχήματα μέσα από την οπτικοποίηση. Συγκεκριμένα, σε δείγμα δεκαοχτώ μαθητών ...
  • Hands – on Ιστορία των Μαθηματικών: Το πρόβλημα του Ανόι 

   Γκιλίνα, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-06)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν τα υλικά και μέσα, και πιο συγκεκριμένα ένα μαθηματικό παιχνίδι όπως είναι ο πύργος του Ανόι, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τη μαθηματική εκπαίδευση ...
  • Homo Lector - Τυπολογία Αναγνωστών 

   Σκουληκάρη, Ευδοκία (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-04-19)
   Αντικείμενο και στόχος εκπόνησης τους παρούσας εργασίας, η οποία βασίστηκε σε απαγωγική βιβλιογραφική μελέτη, είναι η πρόταση, παρουσίαση, περιγραφή και ανάλυση των τύπων αναγνωστικής ανταπόκρισης σε λογοτεχνικά κείμενα. ...
  • Hydrogen emissions and Environmental aspects 

   Βαρουσιάδου, Μάρθα; Μαρκάκη, Ευγενία (Βαρουσιάδου Μάρθα, Μαρκάκη Ευγενία, 2006)
   The use of hydrogen as an alternative fuel is gaining more and more acceptance as the environmental impact of hydrocarbons becomes more evident. With rising concern about carbon dioxide emissions and global warming, ...
  • I.C.T. in regional development 

   Καρπέλη, Ευστρατίου Β. (Καρπέλης Β. Ευστρατίου, 2019-06)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Διπλωματική εργασία σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των φοιτητικών μου σπουδών ως προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ...
  • Integrating Literature in the Teaching of English as a Foreign Language 

   Παπαχρίστου, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-01)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη δυνατότητα ένταξης της λογοτεχνίας ως εναλλακτικού αυθεντικού υλικού έτοιμο προς χρήση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Αρχικά, το ζήτημα εξετάζεται ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Longinidis, Pantelis I. (Λογγινίδης Παντελής, 2013-04)
   Περίληψη Οι χρηματοοικονομικές παράμετροι είναι μεταξύ των πιο εξελιγμένων και αναδυόμενων θεμάτων μοντελοποίησης στα σύγχρονα δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων (ΔΕΑ). Ως αποτέλεσμα των μειωμένων περιθωρίων κέρδους και του ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Λογγινίδης, Παντελής (Λογγινίδης, Παντελής, 2013-04)
   Financial issues among the most advanced and emerging modelling aspects within recent supply chain networks (SCNs). As a result of diminishing profit margins and competitive landscape SCN by taking into account not only ...
  • Karlinchen "Ειρήνη" η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα: Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης 

   Σεφερίδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-09)
  • PERFORMANCE WRITING, IMAGE, BODY and WORD: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα 

   Γαλάνη, Μαρία (Μάρω) (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-10-28)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικτό ερευνητικό σχέδιο, έναν συσχετισμό θεωρητικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και κατασκευής πρωτότυπων κειμένων. Επιχειρείται διεύρυνση του πεδίου που ...
  • Real Life Car Aerodynamics 

   Βιτλάρης, Δημήτριος (Βιτλάρης Δημήτριος, 2018-11)
   Vehicles have become essential in our lives and they need to satisfy the ever – increasing demands of our society. Fuel efficiency has become the most important factor leading the companies to build light cars as hybrid ...
  • Secure Autonomous Cloud Brained Humanoid Robot for Search and Rescue missions in Hazardous Environments 

   Angelopoulos, Georgios (Angelopoulos Georgios, 2018-10)
   Cloud robotics is a field of robotics that attempts to invoke cloud technologies centered on the benefits of converged infrastructure and shared services for robotics. When connected to the cloud, robots can benefit from ...
  • Smart Grid: Ανάπτυξη cloud-based πλατφόρμας υποστήριξης έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

   Ματσαρίδης, Παναγιώτης (Ματσαρίδης, Παναγιώτης, 2019-10)
   Τα δίκτυα έξυπνου πλέγματος είναι ηλεκτρικά δίκτυα που περιλαμβάνουν πλη- θώρα λειτουργιών και μετρήσεων ενέργειας, περιέχοντας έξυπνους μετρητές, έξυ- πνες συσκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα. ...
  • SNOF: Η συγκρότηση και η δράση του στη Δυτική Μακεδονία 

   Γρούιος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-01)
   Η περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας στην δεκαετία του 40, αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης για τον φιλόδοξο ερευνητή. Η συνύπαρξη στον χώρο αυτό, μιας ποικιλίας εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων κι ενός παρελθόντος που ...
  • Software evolution (Εξέλιξη έργων λογισμικού). 

   Χατζημπάρμπας, Άγγελος (Χατζημπάρμπας Άγγελος, 2017-08-29)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού σε προγράμματα ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ...
  • STEM στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη της έννοιας της ταχύτητας αξιοποιώντας την προγραμματιζόμενη συσκευή SPHERO 

   Ιωάννου, Μιχάλης (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-03-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ...
  • T3C: Ένας βελτιωμένος δενδρικός αλγόριθμος κατηγοριοποίησης για εξόρυξη δεδομένων 

   Τζιράκης, Παναγιώτης (Τζιράκης Παναγιώτης, 2011-07)
   Σε αυτή τη διπλωματική μελετάμε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και πιο συγκεκριμένα αλγορίθμους που ανήκου στην τεχνική της κατηγοριοποίησης. Η κατηγοριοποίηση είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές εξόρυξης ...
  • Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο 

   Unknown author (2022-03-20)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο, εξετάζονται οι εξής τρεις ταινίες με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ρόλο ...
  • Teacher Leadership as an approach to Distributed Leadership: evidence, practices and prospects in Greek high schools 

   Τριανταφύλλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018-05)
   Η σύνδεση της ηγεσίας με επίσημες θέσεις ευθύνης και η ηγεσία των εκπαιδευτικών αμφισβητήθηκαν και μια νέα αντίληψη σχετικά με την ηγεσία προέκυψε, η οποία πρότεινε την άσκηση της κατανεμημένης ηγεσίας ως μια αποτελεσματική ...
  • THINK4JOBS Critical Thinking blended apprenticeships curricula 

   Mäkiö, Juho (University of Applied Sciences Emden-Leer (HSEL)); Mäkiö, Elena (University of Applied Sciences Emden-Leer (HSEL)); Pnevmatikos, Dimitrios (University of Western Macedonia (UOWM)); Christodoulou, Panagiota ( University of Western Macedonia (UOWM)) (University of Western Macedonia: Faculty of Education: Pedagogical Department of Elementary Education, 2022)
   The current Report namely, the third Intellectual Output (IO3) describes 12 Critical Thinking (CT) blended apprenticeships curricula. The development of these curricula was enabled and enhanced through the training that ...