Now showing items 151-170 of 4576

  • Αεροδυναμική συμπεριφορά αυτοκινήτου μέσα σε σήραγγες 

   Πετρίδου, Μελίνα (Πετρίδου Μελίνα, 2004)
   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και η διερεύνηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αεροδυναμική των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα επιχειρείται η αριθμητική προσομοίωση του ροϊκού πεδίου του αέρα γύρω ...
  • Αεροδυναμική σχεδίαση ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα, μελέτη διάβρωσης πτερυγίων & μελέτη αλληλεπίδρασης πύργου-πτερυγίων 

   Καλογεράκης, Στέφανος; Dhimo, Ridvald (Καλογεράκης Στέφανος, Dhimo Ridvald, 2015-05-13)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αεροδυναμική μελέτη πτερυγίων ανεμογεννήτριας, την επίδραση των πτερυγίων με τον πύργο της ανεμογεννήτριας και την επίδραση των κόκκων της άμμου με τα πτερύγια σε μόνιμες ...
  • Αεροδυναμική σχεδίαση και ανάλυση ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα με χρήση κέλυφους 

   Ζαπρούδης, Ιωάννης; Φυντικάκης, Θεοχάρης (Τουρλιδάκης Αντώνιος, 2013-11)
   Η παραγωγή ενέργειας με τη χρήση μικρών ανεμογεννητριών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η διεύθυνση του ανέμου, η ένταση της τύρβης και η επίδραση της ύπαρξης γειτονικών κτιρίων στα χαρακτηριστικά ...
  • Αεροδυναμική σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας ανεμογεννητριών 

   Βαφειάδης, Κυριάκος (Βαφειάδης, Κυριάκος, 2016-10)
   Ο άνεμος αξιοποιήθηκε από τον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια και αποτελεί μια αξιόπιστη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η αποδοτική του αξιοποίηση απαιτεί τον σχεδιασμό και βελτιστοποίηση των αιολικών μηχανών. Σκοπός της παρούσας ...
  • Αθλητικά events και στρατηγικές επικοινωνίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μελέτη περίπτωσης Roland Garros 

   Χαραλαμπίδης, Στυλιανός; Μαγκλάρας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων., 2022-11)
   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει διάχυτα μέρη της κοινωνίας και της σύγχρονης καταναλωτικής κουλτούρας. Ωστόσο, οι μελετητές του αθλητισμού έχουν σημειώσει μια σαφή έλλειψη γνώσης και κατανόησης σχετικά με τη χρήση ...
  • Αθλητικός λόγος- Αθλητικό άρθρο. Ένα διδακτικό σενάριο 

   Μιχαηλίδης, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία και η διδακτική παρέμβαση έχουν ως στόχο να αναδείξουν τον πλούτο, τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες και τη γλωσσική αξία της γλώσσας του ποδοσφαίρου. Επίσης η πτυχιακή αυτή αναλύει ...
  • Αθλητισμός και Ντόπινγκ: Οι αντιλήψεις μαθητών για το φαινόμενο όπως προσδιορίζονται μέσα από τη χρήση γελοιογραφιών 

   Ανδρέου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017-06)
   Με αφόρμηση τα μηνύματα από δέκα επιλεγμένες γελοιογραφίες, η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα των αντιλήψεων μαθητών/τριών γυμνασίου για το φαινόμενο «ντόπινγκ στον αθλητισμό». Αρχικά, με τη μέθοδο της ...
  • Αιανή, αρχαιότητα και αρχαιολογικά ευρήματα 

   Ευαγγελοπούλου, Δέσποινα; Επόπτρια: Ιφιγένεια Βαμβακίδου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, 2017-05)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ενδελεχής έρευνα που επικεντρώνεται στην περιοχή της Αιανής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους όρους τοπική ιστορία και μουσείο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται γενικά ιστορικά ...
  • Αιμορραγίες στην κύηση και στη λοχεία 

   Γιαννίκου, Ελένη Ι. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Υγείας., 2023-02)
   Κατά τη διάρκεια της κύησης, εντοπίζεται αξιοσημείωτη υπερτροφία στην αγγείωση της μήτρας, που οφείλεται στις μητριαίες και στις ωοθηκικές - οι πιο σημαντικές στην αιμάτωση - και στις κολεϊκές αρτηρίες, αλλά και σε μικρού ...
  • Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα 

   Αλή Εφέντη, Φεράϊ Σ. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολυτεχνική Σχολή., 2023-02)
   Στον 21ο αιώνα η ενεργειακή πολιτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ευημερία ων κοινωνιών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικός πυλώνας της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν οι ...
  • Αισθητηριακή επεξεργασία και δυσκολίες σίτισης σε παιδιά με σύνδρομο Down: μελέτη περίπτωσης 

   Χατζηγρηγορίου, Καλλιόπη Π. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Υγείας., 2023-10)
   Στην εργασία διερευνάται η σχέση της αισθητηριακής επεξεργασίας και η συνεισφορά της ως προς το έργο της σίτισης. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, υπάρχουν περιορισμένα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με την αισθητηριακή επεξεργασία ...
  • Ακρίτας - Μπούφι Πολιτιστικές και Λαογραφικές διαδρομές Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

   Καραγκιοζίδου, Αικατερίνη; Karagkiozidou, Aikaterini (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2022)
   Το χωριό Ακρίτας (Μπούφι) είναι ορεινό κεφαλοχώρι της οροσειράς του Βαρνούντα (Περιστέρι), του οποίου η ιστορία ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι σήμερα. Το χωριό γνώρισε σημαντική ανάπτυξη συγκριτικά με τα ...
  • Αλγεβρικός συλλογισμός και Μαθηματική γενίκευση σε προβλήματα με κανονικότητες 

   Μίχου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2020)
   Η αναγνώριση και η γενίκευση μοτίβων αποτελεί βασικό συστατικό για την προσέγγιση της Άλγεβρας και την ανάδειξη και προώθηση του αλγεβρικού συλλογισμού. Η παρούσα εργασία μελετά τη σύνδεση της Μαθηματικής γενίκευσης και ...
  • Αλγόριθμοι αρχικοποίησης βαρών νευρωνικών δικτύων 

   Μακρής, Νικόλαος - Παναγιώτης (Μακρής, Νικόλαος - Παναγιώτης, 2023-06)
   Την τελευταία δεκαετία, η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα οι τεχνικές της μη- χανικής μάθησης διατηρούν μία ανοδική πορεία και χρησιμοποιούνται κατά κόρον, καθώς αξιοποιούνται με πολλούς τρόπους και δίνουν λύσεις σε ...
  • Αλγόριθμοι για την αναγνώριση αντικειμένων σε κρυπτογραφημένες εικόνες 

   Κυριζάκη, Αλεξάνδρα (2023-10)
   Η μηχανική μάθηση και η υπολογιστική όραση αποτελούν τεχνολογίες αιχμής στην εποχή μας. Η χρήση αλγορίθμων εντοπισμού αντικειμένων σε στατικές εικόνες ή βίντεο στους τομείς αυτούς παρουσιάζει μια πλειάδα εφαρμογών στην ...
  • Αλγόριθμοι για την επίλυση προβλημάτων χρονοδρομολόγησης 

   Λούγαρης, Κωνσταντίνος (Λούγαρης, Κωνσταντίνος, 2024-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά και παρουσιάζει το πρόβλημα χρο- νοδρομολόγησης εργασιών (Job Shop Scheduling Problem - JSSP) και τον τρόπο επίλυσης του. Πρόκειται για ένα NP-Hard πρόβλημα συνδυαστικής βελτιστοποί- ησης, ...
  • Αλγόριθμοι για την Επίλυση Συνδυαστικών Παιγνίων 

   Συγκούνας, Ιωάννης (Συγκούνας, Ιωάννης, 2023-10)
   Το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η συγκεκριμένη διπλωματική είναι τα συν- δυαστικά παιχνίδια, μία υποκατηγορία των συνδυαστικών προβλημάτων βελτιστο- ποίησης. Ο καθορισμός της ιδανικής κίνησης με βάση τη διαθέσιμη ...
  • Αλγόριθμοι για την κατασκευή και κίνηση αρθρωτών χαρακτήρων 

   Μπούντης, Αλέξανδρος (Μπούντης Αλέξανδρος, 2021-06)
   Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία εξέλιξη στην βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών και του κινηματογράφου λόγω της απόδοσης κίνησης σε αρθρωτούς χαρακτήρες. Οι νέες αυτές τεχνικές της κίνησης που έχουν αναπτυχθεί ...
  • Αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων 

   Σκαφιδάς, Πιέρρος Χρήστος (Σκαφίδας Πιέρρος-Χρήστος, 2021-07)
   Το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950. Μέχρι και σήμερα είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική και επιστημονική ...
  • Αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης για την εύρεση βέλτιστων στρατηγικών σε αγώνες αυτοκινήτου 

   Δημητρίου, Αλέξανδρος (Δημητρίου, Αλέξανδρος, 2022-10)
   Η ενισχυτική μάθηση είναι μία μορφή της μηχανικής μάθησης στην οποία ένας πράκτορας εκτελεί ενέργειες πάνω σε ένα περιβάλλον το οποίο εξερευνά και εκ- μεταλλεύεται τις γνώσεις που αποκτά με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση ...